Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Въпроси и отговори за интегрираното обучение 14 06 2024      
 
Оценка: / 25
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Въпроси и отговори за интегрираното обучение
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6

Въпроси и отговори за интегрираното обучение


1. Какво е това интегрирано обучение?
Форма на обучение на деца със специални образователни потребности/СОП/, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение/ИО/ е прието официално през 2002г..
За принципите, на които се гради то, можете да прочетете в Саламанската декларация, както и в Националния план за интеграция на децата със специални образователни потребности.
2. Какво означава "деца със специални образователни потребности"?
Със специални образователни потребности (СОП) са децата, които не се справят с приетия в масовото училище образователен минимум и причина за това се явява едно от следните състояния :
- сензорно увреждане (зрително или слухово);
- физическо увреждане;
- множествено увреждане;
- интелектуална недостатъчност;
- езиково-говорно нарушение.
3. Деца от каква възраст обхваща интегрираното обучение?
Тенденцията е интегрираното обучение да обхваща лицата с увреждания още от най-ранна възраст, като няма поставена горна граница.
Реално погледнато обаче, българската образователна система не е готова за това. Причините са няколко :
- някои нарушения трудно и сравнително късно се диагностицират поради неясната клинична картина, отлагането на навременна консултация със специалисти, недостатъчното внимание към проблема и др.;
- много деца не посещават ясли и детски градини, поради което не се знае за проблемите им;
- поради спецификата на провеждане на заниманията в детските градини, възрастта на децата и броя им в групата, на педагога е по-трудно да се занимава индивидуално с дете/деца с увреждания;
- специализирана помощ като логопедичната в България има предимно в училищата; дори и детската градина да влиза в района на даден логопед, практически трудно е той да обикаля из учебните заведения,както и обратният вариант - децата от ДГ да бъдат водени в кабинета; за целта трябва да се ангажира персонала от детското заведение, което не винаги е възможно.
В закона е предвидена помощта на т.нар.ресурсни учители, които да оказват допълнителна помощ и да провеждат занимания/часове с децата с увреждания. Вероятно обаче въвеждането им в детските градини ще се забави в сравнение с училищата, въпреки че предучилищната възраст е изключително важна от гл.т. на компенсация на голяма част от проблемите.
4. Кой определя дали детето е за интегрирано обучение и как се насочва?
Според вида на увреждането детето трябва да се яви пред специализирана лекарска комисия. Насочването към определен специалист става с талон от личния лекар. С издаденото от лекарската комисия експертно решение детето се явява пред Екипа за комплексно педагогическо оценяване (КПО) към Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Другият необходим документ е протокол от комплексно психолого - педагогическо изследване. То се извършва в учебното заведение (детска градина или училище), което детето посещава в настоящия момент, а в комисията участват педагози, психолог, където е възможно - и логопед.
Самият Екип за КПО се състои от следните специалисти :
- експерт по интегрираното обучение към РИО;
- психолог;
- специален педагог;
- логопед;
- педагог от общообразователно училище.
Той се запознава с документацията,с индивидуалните особености и потребности на всяко дете, изследва познавателните му процеси, речта, училищните умения. Въз основа на това прави прогноза за развитието му, определя програма за обучение и съветва родителите кое учебно заведение е най-подходящо.
Ако в съответното населено място има повече от една възможност, правото да изберат една от тях е на родителите (например ако детето е с интелектуално затруднение, то може да постъпи в помощно училище или да бъде интегрирано в масово). В случаите, когато няма алтернатива, родителите имат право да изберат в кое масово училище ще се обучава детето.
5. Има ли разлика между интегрирано обучение и индивидуален план на обучение?
Доскоро индивидуалният план на обучение беше доста разпространен в образователната ни система. Той включва обикновено деца с физически или тежки умствени увреждания. Същността му се изразява в посещения на учителите в дома на детето и провеждане на индивидуални часове там.
Въвеждането на интегрираното обучение не премахва индивидуалния план, но броят на децата, обучаващи се по такъв, значително се редуцира. Необходими са категорични медицински показания, за да бъде определено детето за обучение в дома му.
Най-важната характеристика на интегрираното обучение е това, че всяко дете се обучава според възможностите си,и в този смисъл- по строго индивидуална програма. Разликата от индивидулния план е, че то се обучава в училище и заедно с другите деца. Това не изключва и провеждане на индивидуални часове в училище.
6. Ако не сме доволни от обучението на детето, към кого да се обърнем?
Ако родителите смятат, че на детето им не се предоставя съобразено с неговите възможности и нужди обучение, могат да се обърнат към Екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието, който е органът, контролиращ процеса на интегрирано обучение.

Портал Интеграция
Източник: www.integracia.org
 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
За детските капризи и кризи
За детските капризи и кризи {mospagebreak} Често се случва така, че тихото и послушно дете д...
Още  ]
Проблеми на бременността
Проблеми на бременността Най-чести оплаквания при нормална бременност? Най-честите въпроси, задава...
Още  ]
Възпитание и образование в Древния Изток
Възпитание и образование в Древния Изток Четири основни метода за възпитание на децата според ве...
Още  ]
80% от онкоболните деца оздравяват
80% от онкоболните деца оздравяват, ако лечението им започне навреме Проф. Лев Дурно...
Още  ]
Деца, упорство, наказание.
Децата и разрушителната сила на наказанието Мама каза "Не" Упорството и децата Умеем л...
Още  ]
  Моето Дете