Търсене:
 
      Начало Полезни връзки 20 07 2024      
 
Полезни връзки

Полезни адреси и телефони:


Държавна агенция за закрила на детето
Адрес:
ул. " Триадица" № 2
1051, София
(02)9339035 и 9339039; тел./факс 9339044

Български хелзинкски комитет:
ул. "Върбица" № 7
София 1504
телефон/факс:
02 943 4876, 02 944 0670, 02 943 4405
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

МОН
Телефон за контакт:
9217799
факс: 9882485
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
бул: "Дондуков" 2А,
тел.: 9217512, факс: 9217679
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Дружество за защита правата на детето
Адрес: София 1000, ул. А. Кънчев № 2
Телефон: (02) 800267

Информационен център за правата на детето
ул."Ген. Паренсов"№37 А, ет.2, София
тел./факс: 989 24 71, тел.: 980 69 48
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Асоциация Аутизъм
гр. София, район "Искър
ж.к."Дружба", бл. 50, вх. Д, ет. 3, ап. 101
тел. 979 01 68

Асоциация за лечение на деца с аутизъм
РОБЕРТО МОРАЛЕС (управител)
1000 София, ул. Кишинев № 6
мобилен телефон: +359 0885 72 41 16
телефон: +3592 4894798

www.autistbg.com

Асоциация на родители на деца с церебрална парализа.
Варна 9002, ул."Лозенград" блок 3, вход Б, ап. 30.
Телефон: 052/821819, 088/580573.
Електронен адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Асоциация АНИМУС:
ул. "Екзарх Йосиф" 85 (на ъгъла с ул. "11 Август")
София 1000
Тел./Факс: +359 2 9835205; 9835305; 9835405
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Гореща Телефонна Линия /денонощно/ за пострадали от насилие-02 981 76 86

Асоциация на родителите на деца с увреден слух:
София, ул. "Денкоглу" 12-14, офис 301,
За кореспонденция: София 1606, п.к. 113 АРДУС
тел./факс: 02/ 987 26 46

Сдружение на родители "Бъдеще без дрога"
Варна 9000, пл. "Св. св. Кирил и Методий" 1,
тел./факс 052/244 177

Българският национален комитет за УНИЦЕФ
София 1784, ПРООН, АТМ Център, Цариградско шосе, 7ми км
тел. 02/ 96 96 207, факс 02/ 974 30 89

Асоциация "Детско сърце" - обединява хора, съпричастни към проблемите на децата и младите хора със сърдечни заболявания:
София 1606, ул. "Яков Крайков" 3,
тел. 02/ 953 28 66, факс: 02/ 953 28 66

Сдружение "Детство без сълзи"
Неправителствена организация за закрила на деца, жертви на насилие.
София, ул."Солунска" № 4, ет.2, ап.3
тел./факс 980 87 84, 0888/ 232 032 тел./факс 02/ 980 87 84

Асоциация "И нас ни има" - за гарантиране на равен шанс на деца и младежи с физически и ментални увреждания:
Гр. София, п.к.1632
Ж.к."Овча купел"2, бл.19, вх. В, ет.6, ап. 70
Райна Димитрова Стаменова-Йосифова
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Асоциация "Голям брат голяма сестра" -
официален представител на “Big Brothers Big Sisters International”
http://bbbsbg.org/index-enter.html
Пловдив,
ул. “Драган Цанков” 34, ет.1
тел.: +359 32 648394, +359 878 228087
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите


Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"
София 1124,
ул. “Н. В. Гогол” № 9,
ет. 2, ап. 5
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
www.snbm.org

Фондация "Стъпка по стъпка"- лицензиран доставчик на социални услуги за деца и семейства:
1229 София
ж.к. "Надежда" 1
ул. "Сава Филаретов" 23
тел./факс: (+ 359 2) 938 12 27
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Кризисна телефонна линия за жени и деца преживели насилие: 032/64 10 69

Детски телефон на доверието:
София 1000, пл. Свобода № 7,
(02)668698

Организации, работещи по проблемите на наркоманите в България:
- Национален съвет по наркотичните вещества
гр.София 1000,пл."Света Неделя"№:5
Тел.:/факс:02/954 11 38
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
- Министерство на здравеопазването
гр.София1000, пл."Света Неделя"№:5
Тел:02/930 11 71 /Централа/
- Национален център по наркомании
гр.София 1303, ул."Пиротска", 117
Тел.:02/8321047
e-mail:ncn - bg.org
- Дирекция на националната полиция, отдел наркотици
- Дирекция по наркотичните вещества към МЗ
- Общински структури
Столичен превантивно информационен център по превенция на наркоманиите към столична община
гр. София 1000, бул. "В. Левски" №:126
Тел.:944 64 97,факс:943 39 80, Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
- Дневен центърр за рехабилитация на зависими, Солидарност"
гр. София, 1797, бул. “Г.М.Димитров” 14, Тел./Факс: 971 99 20
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
www.solidarnost-bg.org


Важни телефонни номера:
Гражданска защита:
0800 20112
Единният европейски номер : 112
Пожар: 160
Полиция: 166
Бърза Медицинска помощ: 150
КАТ: 165
Пътна помощ: 146
Точно време: 180

Полезни линкове:

ЗА РОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ:

Институции:
www.sacp.government.bg
- Държавна агенция за закрила на детето
www.minedu.government.bg
- Министерство на образованието и науката
www.mlsp.government.bg
- Министерство на Труда и Социалната политика
www.socialni.bg
-Официален блог на МТСП
www.mh.government.bg
- Министерство на Здравеопазването
www.nhif.bg
-НЗОК
www.who.int/en/
-Световна Здравна Организация
www.redcross.bg -БЧК

Право и закрила:
www.lex.bg - Български правен портал
www.bcnl.org/docs.php?t2=2&st2=10 -Българско законодателство
www.divafoundationbg.org - Фондация за грижи в общността "Дива"
www.animusassociation.org - Асоциация "Анимус", неправителствена организация, създадена за да помага на жертви на насилие
www.detstvobezsalzi.org - Сдружение "Детство без сълзи", неправителствена организация за закрила на деца, жертви на насилие
http://association.bg-sex.com -Асоциация "Анти детска порнография"
www.komentari.com/kidrisk - KIDRISK
http://kidsweb.mobikom.com -Асоциация "Деца в мрежата"

www.web112.net -Гореща линия за борба с детската порнография в интернет
www.amalipe.com - Ц- р за междуетнически диалог и толерантност
www.zahorata.net -Консултантски и информационен център за защита на потребители на здравеопазването
www.pravovadurzhava.com - Правова държава
www.cp.mes.bg/azbuka-na-ocelyavaneto - Азбука на оцеляването
www.bgrf.org - БЦДИ
http://nasilie.eu - Без насилие!
http://nmd.bg/bg - Национална мрежа за децата

Деца с увреждания и заболявания:
www.center-for-hope.dir.bg - Фондация "Център за надежда", за подкрепа на децата с множествени увреждания
www.autism-bg.hit.bg - Асоциация "Аутизъм"
http://autistbg.com - Асоциация за лечение на деца аутисти
http://autism.hit.bg -Аутизъм. Кратка енциклопедия
www.happykids.hit.bg -Асоциация на родители на деца с ЦДП
www.integracia.org -Портал "Интеграция": За лицата с интелектуални затруднения и техните семейства
http://disabilitybg.org -Български сайт за хора с увреждания
www.ardusbg.com , www.nie-decata.com - Асоциация на родителите на деца с увреден слух
www.horizonti.bg - Фондация "Хоризонти", подпомага хора със зрителни увреждания в сферата на образованието, информационното обслужване и професионалната реализация
http://udnz.cc.bas.bg - Училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл"-София
http://123.ngo-bg.org/rubrique5.html - Информационен портал за хора с увреждания
www.lex.bg/members/ads - Асоциация "Детско сърце", за деца и млади хора със сърдечни заболявания
http://specialchildren.all.bg - Асоциация “И нас ни има” за гарантиране равен шанс на деца и младежи с физически и ментални увреждания
http://mh-center.info - Информационен ц-р за психично здраве
www.bpa-bg.org -Българска психиатрична асоциация
www.ala-bg.org -АЛА
www.digsys.bg/eunetweb/karindom/index.html -Карин дом
www.1school4all.org - Едно у-ще за всички. Деца със СОП.
http://pku-bg.orgfree.com -
Сдружение на родители на деца с фенилкетонурия
www.icantoo.eu/BG/index.htm -
Фондация "И аз мога"
www.icantoo.eu - Фондация за подпомагане на деца с увреждания
http://network-hv.com -Национална мрежа за хора с увреждания
www.lifewithcf.org -Живот с муковисцидоза
http://detsasuvrejdania.start.bg -Деца с увреждания
http://bg.sbaldohz.com/Scool.htm -У-ще за родители на деца с онкологични заболявания
www.frde.org -Асоциация на родители на деца с епилепсия
www.adhd-bg.com - Хиперактивност
http://decata.dir.bg -Сайт за деца със СОП
www.downsyndromebg.com/bg - Сдружение на родители на деца със Синдром на Даун
www.pregrudka.com -Център "Прегръдка"

Социални:
www.save-darina.org -Спаси, дари на...
www.koleda365.org -Да помогнем!
http://dbm.bg-mamma.com -Движение на българските майки
www.stepbystepbg.com - Фондация "Стъпка по стъпка"
www.sosbg.org - Сдружение SOS - Детски селища в България
www.samaritansbg.com - Сдружение “Самаряни”
www.podadenaraka.hit.bg - Сдружение "Подадена ръка", за духовно и личностно развитие на деца, лишени от родителска грижа
www.zaedno.bg - Фондация "Работилница за граждански инициативи", сайт за благотворителни кампании и дарения
http://deca.helpbg.com -Шанс за живот: деца нуждаещи се от помощ
www.kampaniata.org -Дарителска кампания "Да даряваш е чудесно"
www.bgkoleda.bg -Българската Коледа
www.socialniprava.info/bg -Социални права България
www.dfbulgaria.org/home -Български Дарителски Форум
www.bcaf.bg/bg -ФПББ
http://svetinikolai.org - Дом за сираци "Св. Николай"- с. Нови хан

Здраве:
www.pramed.com/imuniz_kalendar.htm

www.blsbg.com -Български лекарски съюз
www.medici.bg - Медици Бг
www.bazp-bg.hit.bg -Българска Асоциация за закрила на пациентите
www.zdravenportal.net -Здравен портал
www.zdrave.bg -Новини за здравето
www.puls.bg -Всичко за здравето
www.med.primasoft.bg/tips_for_all/health_for_your_child/main_page.htm -Здравето на детето
www.worldnn.com/serv/Document?Action=show&DocID=1591351575 -Здравето на моето дете
www.homeopathia.hit.bg - Хомеопатия.
www.homeopathia.hit.bg/page4.htm -Хомеопатията и децата
www.homeopathybulgaria.org - Асоциация на лекарите хомеопати в България
www.bgmedicine.info - Лекари. Здравни заведения.
www.kidshealth.org - Сайт за детското здраве, медицина и родителски грижи
www.doktor.ru - Много статии и консултации от специалисти
www.alergii.com -Всичко за алергиите
www.vaxini-bg.com -Всичко за ваксините
www.sprigripa.info -Всичко за грипа
www.pedsurg.net -Секция по детска хирургия към МБАЛСМ "Пирогов"

vegetarianstvoto.hit.bg -Вегетарианство
www.300bebeta.info - ИК "300 бебета повече”( SPINA BIFIDA)
www.pramed.com/imuniz_kalendar.htm -Имунизационен календар на Р.България
www.howtoeat.info -За здравословно хранене
http://zdravoslovno.com -Здравословно хранене като начин на живот

www.infotel.bg/rubrics/medicin/index.htm -Домашен лекар

www.bda.bg/bdias/drugs2_list2.html -Изпълнителна агенция по лекарствата. Регистрирани лечебни средства.
www.cfld-bg.com - Център "Фонд за лечение на деца"
http://doctorbg.com -Доктор Бг
http://zdravnitza.com -Виртуален Лечител
http://zdrave.start.bg -Портал здраве
www.infotel.bg/rubrics/medicin/medicinastr2_32.htm -Първа долекарска помощ
www.d-rmario.com -
Медицина за деца
www.zahorata.net - Ц-р. за защита на потребители в здравеопазването
www.zdraveto.com -Медицински център "Детско здраве"
http://alternativnamedicina.start.bg -Алтернативна медицина
www.lekari.bg - Бг Лекар
www.medicine.bg/bolesti -
Справочник болести
www.medicine.bg/lekarstva - Справочник лекарства
http://utrezavseki.point.bg -Фондация "Утре за всеки", Международна болница на проф. Дейвид Уокър за натурално- алтернативно лечение на рака.
http://drbilani.alle.bg - Дистанционен здравен кабинет- Хасково
- Имунизационен календар

Инициативи против зависимостите:
http://stoiadoteb.net - Национална инициатива против зависимостите "Стоя до Теб!"
http://antidrugbg.com -Майки срещу дрогата
www.solidarnost-bg.org
- Дневен ц-р за рехабилитация на зависими "Солидарност"
www.drugsinfo-bg.org - Информационна линия за наркотиците и алкохола
http://addicted2life.eu/bg - Проект "Пристрастени към живота"
www.aznepusha.bg - Аз не пуша!
www.drogahs.com - Превантивен център по наркотични вещества- Хасково
Психология:
http://fspeid.com -Българска школа по психоанализа
http://psihologia.start.bg -Психология
www.psychology-bg.org -Дружество на психолозите в България
www.psyparents.ru - Детска психология за родители
http://bulgarian-psychology.com - Балг. онлайн психология
http://bglog.net/psychology -Общност Психология
http://sites.google.com/site/psihogimnastikazadeca/home - Психогимнастика за деца
www.bgemotion.com - Психотерапия за всеки. www.vegabg.com - Сдружение за психично здраве"Вега"
Стоматология:
www.patient.zabolekar.info -Стоматологичен форум
www.zabolekar.info
- Стоматология. За детските зъби

Бебета:
www.bebemamabg.com - Национален Комитет по Кърмене
http://karmene.greatnow.com/zahranvane.html -Хранене и захранване на бебето
http://consult.speednetbg.net/fs/index.html - Виртуалния кабинет за родителски консултации.
www.lalechebg.com -Ла Лече Лига България
www.bebe.bg - Глобален алианс за защита на детското здраве и хранене
http://ilianas.hit.bg -Захранване

www.bankazamaichinakarma.hit.bg - Банка за майчина кърма
www.bgbaby.net - Личен сайт за вашето бебе

www.mama.btv.bg - Часът на мама, БТв

Семейство и деца:
www.bremennost.startirai.com - Портал за деца и родители
www.deca.startirai.com - Портал за деца и родители
http://deca.za-tebe.com - Портал за деца

www.moetosemeistvo.bg - Коалиция "Моето семейство"
www.roditeli.org - Асоциация "Родители"
http://superroditeli.com - Всичко за родителите
www.marti-online.com - Портал за родители
www.kakvodapravim.com - Информация за това какво да правим с децата в свободното им време
www.roditeli.info/children/games - Център "Съвременни родители": Развиващи игри, масаж за бебета
www.zadecata.com - Консултации за деца.

www.mamaiaz.com - Портал "Социална мрежа за родители"
http://sexnature.org - Сексология и природа на човека
www.brak.bg - Седмица на брака
http://mama.start.bg , http://deca.start.bg , http://family.start.bg , http://semeistvo.start.bg , http://bebe.start.bg , http://zabremeniavane.start.bg , http://otglejdanenadeca.start.bg -Разнообразна информация за бебето, кърменето, детето, майката, семейството и др.

Осиновяване и приемна грижа:
www.osinoviavane.com - Национален форум "Осиновяване"

www.detebg.org , http://detstvo.detebg.org -За нашите деца
www.svetlinka.org - Домове за деца в Бг
www.domovete.com -Домовете

За жената:
www.damski-klub.info - Дамски клуб
За домакинството:
http://bgkulinar.net
www.mandja.com
www.zadoma.com
www.nonblond.com
За бъдещата майка:
http://calendar.zachatie.org/work/HomePage -Овулационен календар
www.invitro-bg.com -Ин витро център за репродуктивно здраве

www.worldnn.com/serv/Document?Action=show&DocID=2131415396 - Календар на бременността по седмици
http://nerodenite.org - Аборт

Образование и педагогика:
www.kadedaucha.com -"Къде да уча?":Български образователен портал
www.daskalo.com -Пътеводител в образованието.
www.uchenik.com - Национален образователен портал
www.europa.eu.int , http://ec.europa.eu/ploteus/portal/home.jsp- PLOTEUS: Портал за възможностите за обучение в Европа.
www.children-iq.hit.bg - Как да развием интелигентността у детето?
www.znam.bg/com/home -Български портал на знанието
http://bg-science.info/index.php -Бг наука
http://start.e-edu.bg -Национален образователен портал
www.e-edu.bg/flashsite/index.html -Сайт за електронно образование за деца
www.zapiski.info -Записки.Ученически материали
www.starfall.com -Английски език за деца
http://slovo.bg -Българска виртуална библиотека. Детски приказки
www.bglog.net/Obrazovanie/10016 -Връзки към бълг.сайтове свързани с образованието
www.obrazovanieto.com -Образователен портал
www.math10.com/bg -Български сайт за математика
http://uroci.net -Компютърно обучение
www.worldstory.net/bg -Тайните на света
www.t-rechnik.info - Български тълковен речник
www.abc-bg.be -Образователни детски игри
www.bulgaria-vr.com - Виртуална България
www.detski-gradini.info/gradini-i-qsli.html -Каталог Детски градини и ясли
http://detskagradina.net - Онлайн каталог на детските градини в България
www.schoolsbulgaria.com - Частни училища в България
www.otzvuk.com/File_archives/Bulg_schools.htm - Български училища в чужбина
Матури:
www.zamaturite.bg
Педагогика:
http://pedagogika.start.bg - Педагогика
www.teacher.bg -Мрежа за учители новатори
www.specialeducationbulgaria.com -Специална педагогика
www.galcheva.com - "Училище за двама", издание за педагози и родители
http://rio.escom.bg - Регионални инспекторати по образование
Логопедия:
http://logoped.free.bg/catalogue.html -Логопеди и логопедични центрове

www.logoped.hit.bg -Столичен Логопедичен Център
www.zaekvane-bg.com -Сдружение за инициативи по заекването (СИЗ)
http://s-ivvena.com -Терапевтичен к-т. за деца с речеви, емоционални и поведенчески проблеми.
Речници:
http://vanyog.com/grammar-bg/online/index.php -
Българска граматика
http://www.t-rechnik.info - Български тълковен речник
http://translate.google.com/#en|bg| -Преводач

За тийнейджъри:
www.teentopic.net -Сайт за тийнейджъри
www.pmgbs.com/allaboutsex/main.php?page=index -За половата култура
www.az-jenata.com/jenskitaini -Женски тайни: Всичко, което трябва да знаем за пубертета, другия пол и предпазните средства срещу нежелана бременност
http://bulgaria.firstvisit.org -Първи гинекологичен преглед
http://bulseks.atspace.com - Бълг.сексология. Научен медицински сайт, посветен на проблемите на бълг. сексологична наука
www.teenager.bg - Бг Тийн
За борба със зависимостите:
http://antidrugbg.com - Майки срещу дрогата

www.association-izbor.org - Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация "Избор"
www.solidarnost-bg.org - Дневен център за рехабилитация на зависими "Солидарност"
www.drugsinfo-bg.org - Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш!

Други:
Разни:
http://association-ici.eu -Асоциация "Интернационални контакти и информация"
aba.government.bg - Държавна агенция за българите в чужбина
www.bghelp.net -В помощ на българите по света
www.bnap.org -Българска Национална Асоциация на потребителите
www.imena.hit.bg -Български имена
http://moetodete.com/web%20design/index.html -Уеб дизайн "Welmar"
www.picvalley.net -За снимки
http://smiles.33b.ru -Картинки и емотикони
www.greenbalkans-wrbc.org - Спасителен център за диви животни "Зелени балкани"- Ст.Загора
Работа:
www.jobs.bg -Работни места
www.az.government.bg -Агенция по заетостта
www.alo.bg -Обяви
На път:
www.bgmaps.com -Български карти
www.journey.bg -Български туристически портал
www.ecolines.net/index.php?l=9 -Автобусни билети и резервации
www.goldenpages.bg -Безплатно търсене на адреси
Религия и традиции:
http://traditions-bg.com/bg/december/bydni_vecher.php -Български традиции
www.pravoslavieto.com -Православие, християнски празници и традиции
www.bgbible.hit.bg -Библия
www.religiabg.com - Бг Религия
www.misli.hit.bg/interview.html -Мисли

Забавни линкове, хороскопи др:
www.journey.bg/horoscope -Хороскоп за всеки ден
www.marti-online.com/zodii - Детски зодиак
http://moetodete.com/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=49 - Детски хороскоп
http://astro.clubastrology.net -Клуб "Астрология"
www.zaigravka.com/orakul , http://orakul.skus.info -Забавен оракул
http://petiofi.narod.ru -Кръстословици
www.whathair.com/bg - Коя прическа ви отива?
http://salon.nelystyle.com -Виртуален фризьорски салон
www.testove.bg - Тестове
Новини:
www.bta.bg -БТА
http://actualno.com -Актуално
http://btv.bg -БТв
http://zonabg.info- Информационен портал
Онлайн Тв:
http://gledai.tv
www.neterra.tv
www.e-televizor.com
http://bgtelevizor.net
www.tvbulgaria.org
www.tvtv.bg
www.dcvcdtv.com
http://onlinetv.start.bg
www.7sekundi.com
www.haskovodnes.com/content/category/4/14/44/
http://searchonlinetv.hit.bg
www.utv.bg/cat/cat_41.html
www.utv.bg/cat/cat_4.html -Детски тв. канали
www.babytv.info - BabyTv
www.itvpartner.com/programata.php -Тв. програми
Радио:
http://www.predavatel.com/bg/radio
Онлайн магазини:
http://dianainicky.com -Детска борса
Справочници:
- Детски соц. заведения: тук
- Родилни домове: тук
- ВУЗ- ове: тук
- Здравни портали: тук
- Детски градини: тук

ЗА ДЕЦА:

Детски песни, музика, гатанки, стихчета, приказки, картички, рисуване, оцветяване, игри, детски сайтове и др:
Игри, детски песни, рисуване, картички и др.
www.moetodete.com/component/option,com_puarcade/Itemid,82
www.moetodete.com/component/option,com_rwcards/Itemid,81
www.za-momicheta.com

www.freeonlinegames.com

www.kidsbg.com/home/modules.php?name=Online_Games
www.fisher-price.com/fp.aspx?st=10&e=gamesLanding&mcat
www.funny-games.biz/main.html
www.ilievi.net/bebeshki_pesni/index.html
www.zayo.hit.bg/index.html
store1.data.bg/jijix/mp3/Detski
www.anelim.com/svd/musika/detski
www.deteto.info/pages/HIDDENFRAMES.HTML
www.haskovodnes.com/component/option,com_puarcade/Itemid,110
http://asl-bg.com/club/doll.php
www.haskovo-bg.net/site/index.php?option=com_wrapper&Itemid=30
http://barbie.everythinggirl.com
http://bgflash.com/categories.php?cat_id=16
www.coloring-book.info/coloring
http://ujas.recaida.com
Приказки:
www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=16&LangID=1
www.dechica.com/prikazki/audio/audio_tales.htm
http://prikazki.start.bg
http://prikazki.host56.com
Детски сайтове:
http://libdgabe.dobrich.net/firstlevel/saitove_za_deca.htm
www.detskisait.com

www.dechica.com
www.az-deteto.com
www.manicheta.com
http://zadeca.mes.bg
http://zadechica.com
www.abc-bg.be
www.detskigrad.com
www.pami.hit.bg
http://disney-bg.com

www.santaclausbg.hit.bg -Страницата на Дядо Коледа
http://zverushka.net


Приятелски сайтове, приятели и партньори:

www.save-darina.org -Спаси, дари на...
www.iisupport.org - Институт за подпомагане на интеграцията
www.divafoundationbg.org - Фондация за грижи в общността "Дива"
www.snbm.org - Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"
http://osinoviavane.com -НФ "Осиновяване"
http://zajenata.ogosta.com - За жената
www.az-jenata.com - "Аз жената": Сп. за жената, майката и домакинята.
http://amber-bg.com - Сп. за жената
http://margaritta.dir.bg - Сп. "Маргарита":
http://tiabg.com - "Тя": Издание за жената
http://rozali.com -"Розали": Сп. за жената
www.elegantna.com -"Елегантна": Сп.за жената
http://detski-sviat.com - Детски свят: Сайт за бременните, децата и техните родители
www.varnabebe.com - Варна бебе
www.dobrichbebe.com - Добрич бебе
http://bulgarianbaby.hit.bg - Българско бебе
http://bglog.net/bebelog - Общност "Бебе"
http://predainatatak.bg - "Предай нататък": Бебешки работи
www.psihichnozdrave.com - Психично здравен сайт на България
www.psihologia.org - Психология
www.bulsite.com - Психология онлайн
http://psychologyjournalbg.com - Психология журнал
www.cpss.info/index_bg.html - Ц-р за психосоциална подкрепа
www.alternativabg.com - Ц-р по приложна психология "Алтернатива"
www.pramed.com - Практически медицински съвети
http://medicine-bg.net - Форум" Медицина"
www.e-placebo.com -
E-placebo: Медицински сайт
http://zdrave.biz/news.php - Здравен сайт
www.zdraveto.com - Медицински център "Детско здраве"
www.dar-center.com - Здравен ц-р."Дар"
www.lekar.bg - Лекар Бг
www.sanus.bg - Сайт за здравето на семейството
http://homeopathyfor.us - Хомеопатия
www.pharmacy-bg.com -
Фармаси - бг, лекарства и билки

www.temura.net - Страница на М. Дачева (училищен психолог)
http://psychology-logoped.com - Психология, логопедия
http://dete-bg.com - Педагогическо консултиране
http://semeistvo.bg - Моето семейство

www.recaida.com -Тв."Рекординг- Аида"
www.haskovodnes.com - E-вестник за Хасково и региона
www.has.mikc.bg - МИКЦ- гр. Хасково
h
http://beinsadouno.com - Порталът към съзнателен живот
http://antidrugbg.com - Майки срещу дрогата
www.solidarnost-bg.org - Дневен ц-р "Солидарност"
www.drugsinfo-bg.org/bg - Запознай се с наркотиците, за да не ги обикнеш!
www.aznepusha.bg - Програма "Аз не пуша!
www.estestveno.com - Сдружение "Естествено"
http://drmaneva.com -Сайтът на д-р Манева
http://psihobg.com - в. "Психо"
www.djpacolya.com -Интернационална музика, детски песни, игри и филми
www.zlatnatrakia-hs.escom.bg -Ансамбъл "Златна Тракия"

http://nasilie.eu - Без насилие!
www.orhanmurad.com/foundation.php - Фондация"Шанс за таланта"- О.Мурад
http://seekerschool.org - Училище за търсачи
www.zdravedae.com - Здраве да е.

http://moetodete.com/forum/viewtopic.php?t=460 - още приятели...

Благодарим им за сътрудничеството, предоставените материали и обмен на актуална информация в името на детето! НФМД 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Първи кърмения - някои възможни затрудне...
Първи кърмения - някои възможни затруднения Зърната на гърдите са малки и плоски. Детето т...
Още  ]
Български празнични обичаи
Български празнични обичаи Какво повелява традицията? На 1-ви януари “ВАСИЛЬОВДЕН&...
Още  ]
Днес е заключителният концерт на лауреат...
Днес е заключителният концерт на лауреатите на Международния младежки фестивал Музите в Созопол ...
Още  ]
Влияние на родителския изказ върху емоци...
Влияние на родителския изказ върху емоционалното развитие на децата Красимира Тодорова- педаг...
Още  ]
Какво става в детските глави?
Какво става в детските глави? Всяко дете може да получи удоволствие от обучението в училище....
Още  ]
  Моето Дете