Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Да се учим да говорим правилно 11 07 2020      
 
Оценка: / 4
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Да се учим да говорим правилно
Страница 2
Страница 3

За така нареченото променливо Я

Продължително натрапваните в последните години форми „вервам”, „вервате”, които бяха възприети от мнозина като много специфични не само при говорене, но и при писане, налагат да си припомнин едно от правилата на книжовния ни език, по чието прилагане винаги е имало колебания, макар и в друга посока.
С промяната в състава на азбуката ни преди шейсет години в нашата рече се появи правописният и правоговорен проблем с т. нар. променливо я, тоест въпросът дали в дадени думи или форми да се употребява я или е. Според формулираното днес нормативно правило в такива случаи трябва да се имат предвид два фактора – дали върху гласната, за която се колебаем пада ударение, и дали сричката след нея е мека или твърда.
Ако ударението пада върху гласната, и следващата сричка е твърда, трябва да се пише и изговаря я. В противен случай трябва да се изговаря и пише е. Затова в книжовната ни реч днес съществуват заедно бяла, но бели, вяра но верен, грях, но грехове, голяма, но големи, място, но места, които трябва да се пишат и изговарят по този начин, независимо от колебанията в писмената и устната реч на мнозина.
Разбира се, има и изключения от описаното правило при думи, заети в езика ни от руски или черковнославянвки, като достоверен, размер, смел, при сложни думи като електромотор, както и при думи, където се появява ж, ч, ш като нещо, отсечка, смешка, снежко. Сред изключенията са и глаголните форми бяхме, бяхте, при които е прието да се изговарят и пишат точно по този начин. Изключения представляват и отделни думи, заети непроменени от нашите западни говори като век, човек, лекар.
Обръщаме специциално внимание на този факт, защото, както на всички е известно, в българските диалекти изборът при представянето на гласната, която ни интересува, е различен. Затова понякога се стига до прекалено „якане” или до прекалено „екане”. Можете да чуете хора, които съвсем последователно „якат” и хора, които последователно „екат”. И докато преди действително съществено е влияел фактът от кой край на езиковата ни бариера са говорещите, днес, независимо от ясно формулираното правило в книжовната норма на езика ни, смесването е всеобщо. Заради това сега и човек от западните части на страната ни понякога поради неточната представа за престижност „яка”, и човек от източните преди всичко поради незнание „ека”.
Важното обаче е да се припомни, че от гледище на книжовната норма форми като „бйали”, „вйарни”, „голйами”, „тйахни”, „цйали”, с които се сблъскваме непрекъснато в устанта реч, трябва да се разглеждат като неправилни, независимо че може да ги видим и изписани понякога по този начин. Също така неправилни са и формите „бел”, „голем”, „техна”, „цела”, както и „нема” и „требва”, които напоследък ни се наптрапват най-вече при говорене.
Както става ясно, от правоговорен проблем въпросът с т. нар. променливо я може да се превърне в правописен, защото има случаи, когато незнанието или незачитането на книжовното правило води до неправилен избор.
Колкото до формите „вервам”, „вервате” , те все пак остават извън действащите книжовниезикови правила и тъкмо заради това привличат със своята маркираност  в търсенето на определен стилистичен ефект. Лошото обаче е, че те внесоха ново, допълнително разколебаване при прилагане на правилото, защото за мнозина отново започна да действа и представата за някакъв вид криво разбрана престижност, а това доведе естествено и до съществено объркване.

                                                                 
Дарина Димитрова- филолог

Следва продължение
       


Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Смисълът на привързаното родителство
Смисълът на привързаното родителство Наскоро се качих в едно такси заедно с 5-месечното ...
Още  ]
Сънят на бебето
Сънят на бебето Къде да спи бебето – отделно или при своите родители? Едно от н...
Още  ]
Престижът на учителя
Престижът на учителя пред учениците –постигане на авторитет Успехът на преподава...
Още  ]
Захранване на бебето
Захранване на бебето Грешки при захранването Захранвайте бебето с оризова каша и месо на пюре ...
Още  ]
Съвети за родители!
Съвети за родители! Как да се справим с кризите в детската възраст? 10 грешки във възп...
Още  ]
  Моето Дете