Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта За една година сме намалели с 42 299 души 16 09 2019      
 
Оценка: / 0
СлабОтличен 

За една година сме намалели с 42 299 души7 718 750 души е изчисленото постоянно население на България към края на 2005 г., съобщиха от Националния статистически институт. За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 42 299 души, или с 0.5%.
През 2005 г. в градовете живеят 5 416.6 хил. души, или 70.2% от населението на страната, а в селата - 2 302.2 хиляди (29.8%). Средната възраст на населението общо за страната през 2005 г. е 41.2 години. В градовете този показател има стойност 39.5 години, а в селата - 45.2 години. Средната продължителност на живота на населението за периода 2003 -2005 г. е 72.55 години. Населението в трудоспособна възраст към края на 2005 г. е 4 814 хиляди души или 62.4 % от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с 32 хиляди души. Населението над трудоспособна възраст през 2005 г. е близо 1 762 хил. души. За една година то е намаляло с 43 хил. души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.
През 2005 г. в България са родени 71 640 деца, от които 71 075 или 99.2% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 1 189 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 9.2‰. От всички живородени през 2005 г. 36 478 са момчета, а 34 597 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 948 момичета. В градовете живородените деца са 52 280, а в селата - 18 795 деца, или на 1 000 души от градското население се падат 9.6 живородени деца, а на 1 000 души от селското население - 8.1 живородени деца. През последните години непрекъснато нараства броят на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 25.8 % през 1995 г. нараства на 38.4% през 2000 г. и на 48.7% през 2004 година. През 2005 г. броят на живородените извънбрачни деца е 34 858 или 49.0%. За около 60.0% от тези раждания има данни за бащата, което означава, че извънбрачната раждаемост до голяма степен се дължи на увеличаване на фактическите семейни двойки без сключен юридически брак. Само за 20.3% от живородените деца бащата е \"неизвестен\".
През 2005 г. в България са умрели 113 374 души, или коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.6‰. В сравнение с 2004 г. броят на умрелите се е увеличил с 3 264 души. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (16.2‰), отколкото сред жените (13.2‰) и в селата (20.8‰), отколкото в градовете (12.0‰). Коефициентът на детската смъртност е показател, който се влияе от различни фактори и е чувствителен към промените в динамика и от сравнително малките величини, от които се изчислява. След достигнатото високо равнище на коефициента на детска смъртност през 1997 г. (17.5‰), през следващите години той намалява и през 2004 г. достига 11.6‰. През 2005 г. в страната са умрели 739 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 10.4.
Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. И тъй като от 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната непрекъснато намалява. През 2005 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 42 299 души. Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 5.4‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в селата - минус 12.7‰, докато в градовете тази стойност е минус 2.4‰.
Сключените бракове през годината са 33 501, които са с 2 463 повече от предходната година. От тях 79.6% са осъществени от населението в градовете. В селата са сключени 6 843 брака. През 2005 г. броят на регистрираните бракоразводи е 14 676 и е близък до този през 2004 г. (14 669). По-голямата част от тях (11 813 бракоразводи) се отнасят за градовете. През 2005 г. са осъществени около 168 хил. преселвания в страната, като в тях са участвали близо 150 хил. души. Най-голямо движение има по направлението \"град-град\". Близо 44% от всички мигранти са сменили местоживеенето си от един град в друг. С по-малък относителен дял са миграционните потоци по направленията \"град-село\" - 24%, и \"село-град\" - 22%. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички мигранти през 2005 г. 10% са по направлението \"село-село\". В резултат на преселванията между градовете и селата, населението на градовете е намаляло с 3 164 души, респективно с толкова се е увеличило населението в селата.

25.08.06 г.

България - най-бързо изчезващата нация

До 2050 година населението на България ще спадне с 34 %.
През следващите няколко години населението в България ще намалее с близо три милиона и така ще оглави класацията за най-бързо изчезваща нация. Това твърди световноизвестният учен Карл Джераси, информира БНТ. Професорът, останал в историята като откривател на хапчето "анти бебе", изнесе тревожните данни пред студенти във великотърновския университет. По думите му този процес може да бъде овладян, само ако държавата вземе спешни мерки и стимулира младите семейства да имат повече от две деца. Българските жени трябва да чувстват сигурност и подкрепа от държавата, за да раждат поне три деца. Ако все повече самотни майки отглеждат само по едно дете, държавата ви е в опасност, твърди бащата на противозачатъчното хапче. "До 2050 година населението на България ще спадне с 34 %. Трябва да има светлина в тунела, за България това е трудно. Това, което трябва да се направи е да има сексуално обучение, да се раждат повече деца!", заяви безапелационно Карл Джераси. "Раждаемостта е световен проблем, но за България данните са особено тревожни", заяви още професор Джераси и допълни, че очевидно младите семейства все още чувстват несигурност и не планират повече деца. Мнението на специалиста е, че в България по традиция много, много малко се използват контрацептиви: "Тук, например, има повече аборти, отколкото в останалите държави. Семейното планиране трябва да бъде приоритет за държавната ви политика". Бащата на професор Джераси е българин, затова той не случайно е у нас. Вярва, че младите хора ще върнат авторитета на семейството, затова планира да се срещне със студенти в цялата страна.


25.10.08 г.
ИнтернетКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Кога детето за първи път да посети офтал...
Зрението на пеленачето. Кога детето за първи път да посети офталмолог? Как да опазим здрави очите на...
Още  ]
Синдромът вечно болни деца
Синдромът вечно болни деца Дори да смятате, че детето ви няма този синдром, трябва да бъ...
Още  ]
Енуреза при децата
Енуреза при децата (нощно напикаване) Волевият контрол на мускулите сфинктери и детрусо...
Още  ]
С какво са опасни някои билки
С какво са опасни някои билки Също както при ...
Още  ]
Топловизионна диагностика
Топловизионна диагностика Температурата е най- универсалното отражение на жизнената дейн...
Още  ]
  Моето Дете