Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата 19 04 2024      
 
Оценка: / 50
СлабОтличен 

Общуването в ранна детска възраст и психическа депривация при децата


Мариана Чомпалова-Йорданова-
детски социален педагог

Мариана Чомпалова- Йорданова е завършила Национална гимназия на сценични и екранни изкуства- Пловдив и Педагогическия Факултет на ПУ "П. Хилендарски"- Пловдив, специалности- предучилищна и социална педагогика. Преминала специализация по социална педагогика и допълнителни обучения в областта на педагогиката, детската психология и правата на детето. Професионална реализация в сферата на културата, журналистиката и социалната педагогика. Работила е като педагог с деца от 0 до 7г., лишени от родителски грижи, в неравностойно социално положение, с увреждания, с интелектуални задръжки и с емоционални проблеми. Автор на много публикации в печатни и електронни издания и на документални филми. Създател на НФ "Моето Дете".

"Възпитанието на детето започва преди раждането му.”
Аристотел

Всеки човек има нужда от общуване още от първите дни след раждането си, от там започва и възпитанието. Общуването между детето и родителите започва още преди раждането и има голямо значение за детското развитие, като основните форми на общуване са:
- ситуативно- личностно: усмивка, ласка, което е първата форма на общуване на детето с възрастния.
- ситуативно- делово: възниква през второто полугодие от живота на детето и обслужва предметно- манипулативната дейност.
Общуването с връстници възниква по-късно. А от най-ранна възраст детето изпитва нужда от общуване с възрастния, като първоначално общуването е емоционално. Липсата му може да доведе до сериозни отклонения в емоционалното и умствено развитие на детето. Именно със своите адекватни грижи и положително отношение родителите задоволяват много от основните потребности на детето, а те са:
-афективни: потребност от обич, емоционална привързаност и защитеност.
-социални:потребност от общуване и сътрудничество с възрастния.
-сензорни: потребност от достатъчно разнообразие и изменчиви ситуации.
Тук е мястото да посочим и основните цели на родителите: Да помагат на детето да разбере, че е обичано и че за него се грижат. Да му помогнат да развие способностите си. Да насърчат интересите на детето към света. Именно от оценките на родителите започват осъзнаването у детето на собственото му ”Аз” и неговата самооценка. Да създадат нормални битови и емоционални условия на живот на своето дете. Първият възрастен с когото детето общува е майката. А първите средства на това общуване са експресивно- мимически (усмивка),след които се развиват предметно- действените и накрая- речевите. Развитието на детето през първите месеци и години след раждането има неизмерима важност за бъдещото физическо и психично оформяне на човека. Това е период на неговото първо приспособяване към живота, на първо запознаване с околната среда и на придобиване и овладяване на основните човешки прояви. Ако грижите на възрастните се ограничат само с хигиенни мероприятия и хранене, психичното му развитие ще изостане. От напълно безпомощно същество, каквото е детето при своето раждане, в продължение на първите 3 години то придобива ред способности и умения. А на всичко това детето трябва да се научи от възрастния, който се грижи за него. Кои са основните белези за нормално развиващото се дете в емоционален план?

Характерно за нормално развиващото се дете, получаващо адекватни родителски грижи са:
- Поява на усмивка (3-я месец след раждането на детето), тревога от непознат т.е. детето плаче или се разтревожва от появата на непознато лице (8-и месец).
- Поява на “Не” т.е. детето казва не на всичко което не иска (през 3-та година). Тези феномени отсъстват при депривираното дете.
- Съзнанието за собственото” Аз” се появява през 3-та година, тогава детето се идентифицира и полово. В процеса на общуване с възрастния и предметната дейност детето започва да отделя себе си от другия, близките от чуждите, да познава своите вещи , да се разпознава в огледалото, както и своето собствено аз. Адекватните грижи за правилното развитие на детето са основата не само за цялостното му личностно формиране, но и за подготовката му за у-ще.

Предпоставки за нормалното развитие на детето са: Атмосфера на топлина, обич и доверие. Чувство на сигурност и защитеност. Емоционална подкрепа и устойчивост на създадените връзки. Признаване на индивидуалността на всяко дете. Поддържането на познавателната активност и интереси към околния свят у детето. Дете лишено от емоционална привързаност към своята майка не изгражда дълбока връзка с един възрастен и жадно се стреми към физически контакт с всеки познат и непознат, поведението му е наивно и прилепчиво. Нормалният тип поведение е, ако детето е привързано и страда за майка си при нейното отсъствие и ако не се прилепва към непознат. Ако родителските грижи са некачествени или ако детето е отделено от майката веднага след раждането му или след като е установена емоционална връзка дете- възрастен, детето може да изпадне в особено състояние- психическа депривация.

Психическа депривация

Психическата депривация е психическо състояние, което възниква в резултат на кризисни ситуации, при които на субекта не се предоставя възможност за удовлетворение на някои негови основни психически потребности в достатъчна степен и в течение на достатъчно дълго време. Последствията от психическата депривация се изразяват най- често в нарушения в психическото развитие на детето, соматични нарушения (нарушение на храненето, на съня, забавяне на растежа) и др. Продължителното въздействие на психическата депривация най-често води до: изоставяне на интелектуалното развитие под вродените възможности, обедняване на емоционалния живот и междуличностните връзки, трудности в социалната адаптация на личността. Когато детето се роди и се отглежда в семейството с обич, то налага много промени и всички се съобразяват с него. Ако детето попадне в социално заведение то получава своите грижи, но когато му дойде времето, защото е едно от многото. Признаците са: причудливо поведение (стереотипни движения, изблици на гняв), двупосочност в емоционалния контакт с възрастния (наивност или безразличие),формиране на беземоционелен тип личност, свръхинтерес към предметите и дълго манипулиране с тях без осъзнаване на социалната им значимост.

Типове депривирана личност:
- Социално хиперактиван: Детето се стреми към непрекъснат контакт с познати и непознати възрастни. Страхът от непознати, като специфична реакция липсва. За детето е от значение вниманието, а не личността на възрастния. Общуването е повърхностно.
- Социално провокиращ:Детето настойчиво привлича вниманието на възрастния чрез викове, плач, провокации, ревност, самонараняване.
- Подтиснат тип: Детето е пасивно и статично, а отношението към другите е безразлично.
- Адаптиран тип: Тези деца са изградили здрава връзка с отделен възрастен. Отношението към непознати е сдържано. При преместване от едно в друго социално заведение детето дълбоко страда.
- Тип на заместващо удовлетворение: Детето проявява прекомерно хранене, стереотипни действия, поклащащи движения, люлеене.
При деца отглеждани в социални заведения липсващата биологична майка не е заменена от един личностно мотивиран възрастен, а от много често сменящи се професионално ангажирани лица, поради което потребността от емоционална привързаност остава нереализирана в много отношения. Психическата депривация и последствията в психическото развитие на дадено дете се причиняват или от ранна раздяла с майката или от лишаване на детето от адекватна майчина грижа, дори и да живее в семейството си. Често срещано явление е при деца отглеждани в социални домове. А за това допринасят липсата на достатъчно индивидуално внимание и емоционална привързаност,на развлечения и изменчивост на ситуациите,също еднообразието и скуката, дори и да са добри битовите условия. Проблемът може да се предотврати или преодолее, ако детето бъде обградено от любов, сигурност и качествена емоционална връзка с друг възрастен.

Сп."Българска наука"
Автор: М.ЧомпаловаКоментари
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2007-04-27 16:58:11
статията е супер :)
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2007-11-10 14:17:28
Моите уважения! 
Много от нещата написани в статията са абсолютна истина, потвърждавам ги от практическия опит, който имам като социален работник в ДМСГД, а понастоящем и в Отдел Закрила на детето. 
Беше ми изклучително интересно да я прочета, защото се сблъсквам с много проблеми от това естество... 
Желая ви успех! :zzz
КОМЕНТАР
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2007-07-31 10:30:40
Целта на този сайт е да информира хората,които имат въпроси. Тази статия дава светлина по основни теми относно възпитанието на детето от ранна възраст.
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2007-11-23 19:40:40
Мн полезна статя за родители като мен, които се интересуват как биха могли да дадат на детето си най-доброто на което са способни та дори и повече от това. Аз съм майка на близнаци - 2 годишни, и срещам мн трудности и имам мн въпроси в чиито отговори не съм сигурна. Иска ми се да има6е повече статии подобни на тази, които биха ми помогнали да бада по-добър родител на моите деца и да мога да ги разбирам по- добре... да знам как е правилно да постапя в дадена конкретна ситуация...
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2008-01-06 23:51:51
Статията е страхотна
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2008-02-15 17:46:55
Племеника ми ,според мен е тип на заместващо удовлетворение.Моля ви дайте ми съвет какво може да се направи,той вече е 15 годишен и прави напук,не ходи на училище,събира се с хора които му влият зле,изобщо си мисли че света се върти около него.Благодаря ви
До Деси7
Написано от Мариана Тодорова на 2008-02-15 18:14:18
Препоръчвам работа с психолог!
Написано от krasi jojo на 2009-11-08 10:50:01
:grin
Нарушени авторски права!
Написано от nfmd на 2010-06-09 14:49:23
Изказвам възмущението си към психолог Валя Бочева, копирала и дословно преписала и подписала със свое име http://www.detsko-gradche.free.bg/pdf/communication.pdf гореизложената моя авторска статия! Намирам постъпката за нелоялна, неколегиална и нарушаваща българското законодателство по отношение авторски права! Умолявам въпросната госпожа да премахне публикацията и бъде така добра да изпише не своето име, а името на истинския автор на материала!

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Грижи за новороденото дете
Грижи за новороденото дете Недоносено дете Нормалната бремонност продължава 40 седмици...
Още  ]
Горещите дни са опасни за децата
Горещите дни са опасни за децата Малчуганите страдат невидимо от претоплянето. Горещите...
Още  ]
От биберона до лъжичката
От биберона до лъжичката Как лъжичката измества биберона? <a href='/ads/adclick.php?n=a7ee...
Още  ]
Как да помогнем развитието на детската р...
Как да помогнем развитието на детската реч Съвети към родителите на заекващи деца Формиране на реч...
Още  ]
Подходящи играчки за децата от пув
Подходящи играчки за детето от предучилищна възраст Развитие на функциите и предназначението на иг...
Още  ]
  Моето Дете