Търсене:
 
      Начало 24 05 2024      
 
Оценка: / 83
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Влияние на родителския изказ върху емоционалното развитие на децата
Страница 2


Влияние на родителския изказ върху емоционалното развитие на децата


Душевният живот на човека е твърде сложен. Човешката психика се състои от две взаимноопределящи се съставни части: осъзната и неосъзната – съзнание и подсъзнание. В неосъзнатата сфера много голямо значение имат фиксираните отношения към самия себе си, към другите и към света като цяло. За родителите от особено голямо значение е да разберат каква роля в емоционално- личностното развитие на децата имат родителските констатации. Безспорно, родителите са най-значимите за децата хора. Авторитетът им особено в ранните етапи на психоемоционалното развитие на малките деца е абсолютен. Децата вярват непоколебимо в непогрешимостта, правотата и справедливостта на своите родители: „Мама така каза”; „Тати така направи”…
Децата на 3-4 години не владеят психологични защитни механизми. Родителите трябва много внимателно да се отнасят към своите словесни обръщения към децата си и към оценките, които дават на постъпките им. Абсолютно задължително е да избягват такива изрази, които впоследствие могат отрицателно да повлияят върху поведението на децата, да направят живота им стериотипен и емоционално ограничен.
Родителските констатации възникват ежедневно. Някои от тях са случайни, необмислени и спонтанни. Други обаче са силни и постоянни, формирани още в първите години на детето. Веднъж възникнали и изречени, родителските констатации не изчезват и в благоприятен момент от живота на детето въздействат на неговото поведение и чувства. Оръжие срещи негативните родителски изрази могат да станат само и единствено позитивните родителски обръщения и правила. На родителското: „Ти нищо не можеш” противодейства с пълна сила: „ Ти можеш да се справиш, ти ще успееш да направиш…”
Несъмнено, голяма част от родителските обръщения към децата са положителни и способстват за благополучието на детския душевен мир. Но има и такива, които с воля от страна на родителите могат лесно да бъдат трансформирани в позитивни:

Негативни констатации

Позитивни констатации

Казваш така:

Помисли за последствията

Навреме се поправи

„Ако не слушаш,никой няма да ти е приятел!”

Очужденост, стериотипно поведение, безинициативност, подчиненост.

„Бъди себе си! В живото всеки има приятели.”

„Виж какво бебе си като плачеш!”

Подтискане на емоциите, тревожност, страх, емоционално напрежение.

„Поплачи си, ще ти олекне!”

„Голям глупак си! Готов си всичко да раздадеш!”

Ниска самооценка, трудности в общуването с връстниците, егоизъм.

„Браво, ти си добър приятел щом делиш с другите деца!”

„ Това абсолютно не е твоя работа!”

Ниска самооценка, задръжки в психическото развитие, конфликт с родителите, отсъствие на лично мнение.

„А ти как мислиш за това!”

Нищо не можеш да направиш сам!”

Неувереност в собствените сили, ниска самооценка, страх, безинициативност.

„Опитай , със сигурност ще успееш!”

„Много си лош! Щом обиждаш мама, ще си взема друго дете.”

Чувство за вина, тревожност, нарушения на съня, очужденост от родителите.

„Ти си моето дете, не мога да те заменя с друго, моля те, постарай се да говориш красиви думи!”

„Махни се от очите ми! Изчезвай от тук!”

Недоверие, озлобление, агресивност.

„Ела при мен. Хайде да разберем заедно къде е проблема!”

„Никога не прави нещо без разрешение!”

Неувереност в себе си, липса на самостоятелност, нерешителност, зависимост от чуждото мнение.

„ Браво, смел си! Можеш да се справиш сам!”

„Точно сега не мога, не ме занимавай! Сега съм зает!”

Очужденост, беззащитност, повишено емоционално напрежение.

„Дай да ти помогна”


Естествено, че този списък може да бъде много по-дълъг. Всеки родител може да си направи свой, изхождайки от собствения си опит. Задължително трябва периодично да се прави „профилактика” на семейната възпитателна система. Не бива да се забравя, че :”Доброто лекува сърцето, злото ранява тялото и душата”.

често казваш

„лошо” послание

„Ще те пребия!”

„Ще ти откъсна ухото!”

„Ще ти счупя главата!”

„Ще те изхвърля на улицата!”

„Ще те дам на Баба Яга!”

Детето започва да се страхува заплахата да не получи реално въплащение.

Стига си се глезил!”

„От тебе нищо няма да стане!”

„Никога не чуваш какво ти се говори!”

„Защо не си като…?”

Директен удар по детското самочувствие, което в тази възраст е твърде деликатно.

„Ти си ужасно глупав/а!”

„Ти си толкова лош/а!”

„Ти си ненормален/а!”

”Ти си неблагодарник!”

Детето започва да вярва, че е такова.Това пряко внушение работи.

„Ще паднеш!”

„Ще се изцапаш!”

„Ще се удариш!”

”Ще се изпотиш!”

”Ще се разболееш!”

Детската самостоятелност и свобода са сковани.

Често родителите говорят на децата си :
- Омръзна ми от твоите прищевки…
- Не мога да те търпя…
- Ще ми изкараш ума…
- Ще се поболея от теб…
- Ще ме подлудиш …
- Не ми късай нервите…
- До гуша ми дойде от теб…
- Стига си ме тормозил…
Всички тези изрази силно се загнездват в подсъзнанието на децата. Резултатът от това е, че някои деца стават потайни, прикрити, лениви, отдалечават се от родителите си, стават несигурни в себе си.
Има обаче думи, които изречени с благ тон от родителите милват детската душа:
Ти си моето обично дете!
- Зная колко много неща можеш да направиш сам!
- Стой при нас да разговаряме заедно!
- Опитай и аз непременно ще ти помогна!
- Всички твои успехи ме радват!
- Ела да те прегърна!
- Разкажи ми какво чувстваш!
- Сподели с мен какво те тревожи, ядосва, гневи!
- Каквото и да се случи, нашият дом е нашата крепост!
Чувството за вина и срам в никакъв случай не помага на детето да бъде здраво и щастливо.Понякога не е нужно да се прави оценка на детските постъпки и поведение. Достатъчно е само да бъдат помилвани и успокоени. Децата по природа имат огромни запаси от инстинкти и чувства, които им помагат да бъдат активни, енергични и жизнеустойчиви. Ето защо процеса на възпитание зависи не толкова от опита и знанията на родителите, колкото от техните умения да чуват децата си, да чувстват и предусещат техните потребности и желания.
Децата са най-важното нещо в живота, а с погрешни думи и заплахи може да се оформи отрицателна нагласа у тях за цял живот. Ето защо всеки родител трябва да се въоражи със свой арсенал на родителски позитивизъм и да се стреми да възпитава своето дете силно и самоуверено.

АЗБУЧЕН АРСЕНАЛ НА РОДИТЕЛСКИЯ ПОЗИТИВИЗЪМ

А-авторитет,активност
Б-близост, безпрекословеност
В-внимание,взискателност,великодушие,вежливост
Г-грижа, готовност
Д-деликатност, доверие, дружелюбност, добросъвестност
Е-емпатия, единомислие
Ж-желание за разбиране
З-закрила, загриженост,заинтересованост, задължение
И-инстинкт, изисканост, истина
К-култура, коректност,
Л-любов, ласки
М-мъдрост, морал
Н-надежда, настойчивост
О-отговорност, откритост,отзивчивост,откровеност
П-подкрепа, постоянство, правила на поведение
Р-респект, разбиране
С-сърдечност, съпричастност, сигурност,съчувствие
Т-търпимост,толерантност,такт,топлина, точност
У-увереност,уважение, умереност
Ф-функционалност
Х-хуманистичен подход
Ц-целенасоченост,цивилизованост
Ч-човечност, честност
Ш-шеговитост
Щ-щедрост
Я-яснота във взаимоотношенията
Родителите трябва да казват колкото можете по-често на детето си „Обичам те!” Това е най-хубавото изречение, което може да се каже на едно дете. Още по-хубаво е обаче детето да бъде научено да обича себе си!


Красимира Иванова Тодорова
директор на ОДЗ № 2 ”Знаме на Мира”
гр.Балчик обл. Добрич


Коментари
Написано от Sesil на 2009-07-19 06:47:41
:p
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2009-08-03 16:38:07
:)
Написано от tanqN на 2009-08-04 11:39:45
:p :)
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2009-08-04 20:28:02
Според мен много родители имат нужда от такива съвети.Децата трябва да бъдат обичани и уважавани,и това трябва да им бъде показвано! А не както някой прости хора казват"Деца и жена се радват докато спят".Абсолютни глупости!Всеки има нужда от една добра дума и малко внимание!
Написано от nkkoinarska на 2009-08-05 01:56:30
Чудесни напътствия! Всичко това е толкова вярно! Чувствам се изобличена за някои мои думи и действия спрямо едно от децата ми, то е с по-труден характер и въпреки, че съм педагог понякога срещам затруднения в общуването с нея.Въпреки всичко съм решена да успея, ако не стане с добро, ще стане с много добро. :)
Благодаря!
Написано от Мариана Тодорова на 2009-08-18 10:54:30
Благодаря на г-жа Красимира Тодорова за този полезен материал!
Обич за обич
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2009-08-25 15:05:55
:cry Статията е много полезна!А сълзите на фигурката са за децата,които НЕ получават достатъчно обич от възрастните,с които общуват! 
Нека да не забравяме,че само обичаният човек може да обича и да е щастлив истински! :zzz
Написано от lili13 на 2009-08-25 22:31:37
:) Чудесна статия ,може да се сложи на видно място,така че да я виждат родителите и в ДГ!
dete
Написано от \n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите '>Златка на 2009-11-19 09:01:30
Да се прочете и проумее от родителите!
Написано от tinka_dobreva на 2009-11-27 19:02:34
Статията е чудесна, но как моите родители да я прочетат!
по темата
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2010-03-01 10:43:32
всеки трябва добре да помисли върху това...когато реши да става родител 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете