Търсене:
 
      Начало 14 06 2024      
 
Оценка: / 8
СлабОтличен 

Нуршен Халилова: Класната стая е моята светая светих!
Дивизът на педагожката:„Не следвай път! Върви, където няма път и остави следа!“

Нуршен Халилова е с педагогическо образование. Завършила е Начална училищна педагогика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Специална педагогика в ШУ „Константин Преславски“ и Социална педагогика в РУ "Ангел Кънчев". Притежава втора професионална квалификационна степен. Има много завършени професионални курсове и участия по национални конференции. Презентатор е в Осмата национална конференция на Център за развитие на човешките ресурси „Насърчаване на четенето“, проведена в периода 31.07-02.08 2019 г. в град Велико Търново. Докладчик в IV-та Национална научнопрактическа конференция „Добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”, организирана от МОН и СБУ в периода 08.10.2019 г.– 10.10.2019 г. в град Велинград. Участва във Форум „С желание на училище“ - работещи практики от област Разград“ като организатор на работилница. Форумът се провежда за първи път. Организатора са РУО Разград и учители по програмата “Заедно в час”. Към настоящия момент е в екипа учители, които заедно с г-жа Христова, директор на училището, участват в европейския проект FIERST, за развиване на умения на XXI век в учениците.

Сред отличените с наградата „Неофит Рилски“ на МОН от област Разград за 2020 година е и дългогодишната начална учителка Нуршен Халилова от Кубрат. Ползва се с авторитет сред педагогическата общност в града. 33 годишният си опит в училище учителката обобщава така: „От образованието зависи благоденствието на всяка страна, а това се постига с добри учители. Учител-това е призвание. Призванието е професионализъм, склонност за обмен на усвоени знания като учител с учениците, за сътрудничество с тях и главно – отговорност за тяхното познавателно и личностно развитие. Учителят трябва да бъде емоционален. Ако не се вълнува, той не може да развълнува учениците. Класната стая е моята светая светих. Там аз имам най- големи права, но и най- големи отговорности. Най- ценни за мен са любовта и признателността, усмивките, с които ме срещат всеки ден и изпълнените с доброжелателност поздрави на моите ученици и техните родители. Това ми дава сили да продължа по- уверена, развълнувана и всеотдайна“.Госпожо Халилова, какви чувства предизвика у Вас високото образователно отличие и какво стои зад тази награда?

- Почетното отличие „Неофит Рилски“ е най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България. За мен е чест, че съм удостоена с това отличие. Израснах в невероятно семейство. Баща ми и брат ми са видни общественици, които вдигнаха много високо летвата. Да бъда достойна дъщеря, сестра и съпруга, леля и майка за пример беше предизвикателство. Професионалният ми път е мозайка от радости, успехи, професионални рискове, безсънни нощи, много упорит труд. Работата в екип, колегиалните контакти и приятелства също ми помогнаха. С всеки випуск поемам ангажимент и отговорност пред деца и родители, които не ми позволяват да се отпусна. Децата от всеки випуск са различни и по характер, и по темперамент, и по осведоменост. Необходими са нови методи и подходи, нови форми на работа. През януари, 2020 г. с колегите Пламена Овчарова- Вутова и Елка Игнатова сме класирани за участие в Национален кръг на конкурса за учители, които вдъхновяват „Иноватори в образованието“ в категория училищен екип. Благодаря на ръководството на СУ “Христо Ботев“, гр.Кубрат, РУО – Разград, СБУ и МОН, че оцениха труда, всеотдайността и постиженията ни за просперитета на училището. Успеха си дължа на невероятните си учениците и техните родители, на неуморните си колегите и моето прекрасно семейство.Защо избрахте да станете учител?

- Може би учителската професия ме избра. Избор, направен още в детството. Пораснах сред учители– брат ми, снаха ми, роднини. Спомените ми от училище са изпълнени с любов и уважение към учителите. Човешките качества и професионализъм на моите учители ме привлякоха. Те ми дадоха усещане за сигурност, увереност. Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство и упоритост. Всеки ден е различен от предишния. Много обичам децата. Никога не съм съжалявала за избора си.

Как ще коментирате последните няколко учебни месеца, които преминаха във виртуалната класна стая?

- Последните няколко месеца бяха изпитание, което преодоляхме успешно. Дистанционното обучение е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая. Втора година ползваме електронния дневник на Школо. Още от началото имахме свободата да използваме електронни платформи и разнообразни образователни ресурси, според предпочитанията ни. Учениците проявиха изключително старание, умения и ангажираност. Дистанционната форма е много близка до компютърния свят на учениците. Извънредното положение ни позволи да възприемем образованието по нов начин, да открием алтернативни форми. В ситуация на пандемия, заедно с моите третокласници проведохме синхронно дистанционно обучение. Работихме в ZOOM - видео конферетни връзки, Classroom -виртуална класна стая, LIVEWORKSHEETS- живи листи, Google Drive – място за съхранение и споделяне на файлове, Google Forms онлайн тестове, WriteReade – виртуална бибилиотека и Shkolo. Моите ученици и техните родители се справиха блестящо, но ни липсваше живия контакт, закачките през междучасията, игрите с приятели.Кои са най-простите неща, с които се стига до детето?

- Любов, емпатия, емоции. Още Аристотел пише, че не може да те застави да мислиш този, който не мисли, не може да те развълнува този, който сам не е развълнуван. За един добър учител са достатъчни две качества- знания и голямо сърце. Учителят и учениците трябва да намерят единство на стремежи, интереси, мисли, преживявания. Добрият учител търси, изпробва нови идеи, споделя, повишава квалификацията си, за да намери верния път до детето. Участва активно в извънкласни и извънучилищни форми и проекти, насърчава учениците. Дава им възможност свободно да си представят и създават, да фантазират и комбинират, да формират и генерират оригинални идеи, да ги видоизменят и прилагат по оригинален начин в класната стая.

Бяхте сред първите учители, които припознаха МКБППМН-Кубрат като партньор. Какво постигнахте заедно?

- Девизът ми е „Не следвай път! Върви, където няма път и остави следа!“. Целта ми като учител е да поощрявам творческото мислене, дискусиите, изследванията, да познавам интересите и възможностите на всяко дете от класа и умело ги ръководя. В лицето на секретаря на МКБППМН-Кубрат открих съмишленик. През годините постигнахме отлични резултати благодарение на ползотворното ни сътрудничество. Най- важният и значим елемент от това сътрудничество беше емоционалното здраве и благополучие на учениците ми. Участвахме в организираните от МКБППМН конкурси, многократно секератарят беше гост в часа на класа. Най- значимият ни проект беше участието ни в „Най-големият урок в света”. Проведе се открит урок с родители, изпълнителна власт, МКБППМН. Глобалните проблеми през детския поглед! Кметът на Община Кубрат Алкин Неби беше гост в Детски местен парламент и „Най-големият урок в света”, посветен на Глобалните цели за устойчиво развитие. Най-големият урок в света е инициатива, осъществявана в партньорство между УНИЦЕФ, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Министерството на образованието и науката. Четвъртокласници проведоха избори, избраха кмет, посетиха общината, където организираха детски парламент,поканиха кмета на община Кубрат.След ползотворната среща, връчиха на г- н Неби „Стратегия и план за устойчивото развитие на образованието в община Кубрат“.Имате ярък бунтарски дух. С какво не сте примирима?

- Имам остра чувствителност, нисък праг на търпимост към невежеството, интригантство и лицемерието. Не мога да премълча или да си затворя очите. Много често това рефлектира върху мен, но не мога да бъда друга. Прекланям се пред интелекта. Ще цитирам проф.Коста Костов / лекар, експерт, учен, преподавател и общественик/, защото и мен: „ Интелектът винаги ме респектира и надделява над всеки друг аргумент. Предпочитам услужливия разум пред разумния слугинаж. Мълча пред високия интелект. Прибирам шпагата и спускам предпазителя, ако срещна високо слово и бистрота на ума.“

Мечтите на Нуршен Халилова, за какво са?

- Да стигна до върха на Пирамидата на Маслоу, трупайки необходимите ценности, култура и опит, а синът ми и моите ученици да ме последват.

Най-често какво съветвате родителите?

- Моите родители ми показваха какво мога, а не какво не мога. Винаги ме подкрепяха и насърчаваха. Караха ме да се чувствам специална и значима. Моето семейство за мен беше ярък пример за обич, уважение, успех.
Това съветвам да правят и родителите на моите ученици. Да предизвикат у детето си желание да стане Човек, защото коренът на човека се изгражда в детството. Да забелязват и поощряват и най – малкия успех, защото тогава детето ще положи усилия да стане по- добро. Да бъдат модел на подражание.

Какви професионални предизвикателства си поставяте от тук нататък?

- Аз съм неспокоен дух. Вярвам, че успява този, който вечно търси. Продължавам да търся, да се стремя към нови висоти. С колеги участвахме в програмата „Училища за пример“ на "Заедно в час" - двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищните екипи в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на "Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители. Одобрени сме и продължаваме към финалния втори етап от кандидатстването.

Съвременното образование не може без…?

- Честни, чисти и благородни хора, които обичат децата и създават ситуации на успех.

Д-р Надие Карагьозова-НадиКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете