Търсене:
 
      Начало 07 10 2022      
 
Оценка: / 2
СлабОтличен 

Женя Калчева: Добрата превенция е навременната превенция!

Женя Калчева е дългогодишен служител в Областна дирекция на МВР- Разград. Обединяващ инспектор за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в областната дирекция. С право може да се нарече доайен сред служителите по проблемите на детската престъпност. Ползва се с уважение и доверие от своите колеги. По образование е педагог.

Госпожо Калчева, каква година изпраща областната дирекция по отношение на детската престъпност - спад или увеличение на противообществените прояви отчитате?
През отминалата 2019г., в сравнение с предходната 2018г. се наблюдава лек спад на противообществените прояви и престъпления, извършени от деца. През 2019г. на територията на Разградски регион за регистрирани 101 такива прояви, а през 2018г. такива прояви са били 112. Казано без толкова много цифри, в региона се очертава тенденция всяко 6-то или 7-мо противоправно деяние да е извършено от дете. Такава е тенденцията и в цялата страна.

Какви са най-често извършените противоправни деяния?
Децата извършват най-често противоправни деяния от т.нар група на престъпления против собствеността – основно това са кражби и престъпления, свързани с унищожаване на чуждо имущество. От всички 101 противоправни деяния, извършени от деца през изминалата година са регистрирани 59 кражби и 20 унищожавания на чуждо имущество.

Лесно ли престъпват границите съвременните деца?
По-лесно, отколкото в другите възрастови групи. Много са причините затова. Една от тях е неукрепнала ценностна система, съчетана с ниската правна култура у подрастващите. Затова част от беседите ни в училищата са насочени към теми за правните последици от извършването на противоправни деяния, като инспекторите ДПС се стремят да обхванат с тези беседи всички възрастови групи. Друга причина е стремежа към експериментиране и желанието на подрастващите да проверят докъде стигат границите на социалните и правни норми в обществото.

По проблемите свързани с детската агресия и насилие се работи. В сътрудничество или самостоятелно–институциите са ангажирани с този социален феномен. Прави впечатление обаче, че не се постигат трайни резултати. Какво не достига според Вас?
Част от тези прояви остават латентни. Те не се заявяват в полицията. Това ограничава анализа на пълната картина по проблема с детската агресия и насилие. А проявите на такова насилие са разнообразни – от физическо, през психическо и вербално. Трудно се постигат трайни резултати при превенция на детската агресия и насилие, защото това явление се наблюдава в целия процес, съпътстващ социализацията на подрастващия – от семейството, през приятелския кръг и училището. Да, има разписани и се прилагат механизми за противодействие на училищния тормоз и насилие, за екипна работа при кризисна интервенция при насилие над дете, но това са мерки за работа при конкретен случай. За ефективна работа по проблемите, свързани с детската агресия и насилие е необходима по-широка обща превенция. Има успешни практики на МКБППМН при такава превенция в училищата. Имаме и много добри практики с психолози от неправителствени организации, които посещават групи в училищата, поискали съдействие по проблемите с детската агресия. Недостатъчно обаче е обхваната родителската общност, която играе важна роля в подкрепата на подрастващите в преодоляване на неприемливото поведение.

Оказват ли Ви помощ родителите на проблемните деца?
Най-добри резултати в корекционно-възпитателната работа с проблемните деца инспекторите ДПС постигат при родители, които са ангажирани с проблемите на детето и съдействат за коригиране на поведението му. Има случаи, при които и самия родител е необходимо да бъде подкрепен, като тогава се търси съдействие и от други институции, като дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, както и от неправителствени организации, предлагащи социални услуги.

Според народната поговорката - дървото се изправя, докато е младо? Вярвате ли в това?
Вярвам, че каквото посееш, това ще пожънеш. Ние, възрастните, независимо дали сме родители, педагози или специалисти, работещи с деца сме длъжни да бъдем търпеливи, обичащи, но и изискващи в отношенията си с подрастващите. Децата трябва да усещат, че корекциите, които се стремим да направим в тяхното поведение са аргументирани и направени с грижа към самите тях и към бъдещето им.

Какъв съвет отправяте най-често към родителите и провинилите се малолетни и непълнолетни правонарушители?
Взаимоотношенията с родителя са много важни, защото той е първия значим възрастен в живота на детето. Важна е реакцията на родителя към конкретната проява на детето. Съвет, който бих си позволила към родителя е да не бърза с налагане на забрани от типа: „От днес си без телефон, интернет“ и т.н., а внимателно да обсъди с детето си причините за конкретното поведение, да се увери, че то е изслушано и се чувства разбрано. Чак тогава заедно с него да обсъдят корекциите в поведението му, като се даде възможност то да участва активно в избора на наложените мерки. Важно е детето да чувства подкрепата и насърчението на родителя за промяната на поведението му в позитивен план.

Имате две хубави традиции, които през годините обединяват деца от различни възрасти- конкурсът за песен „Живот без дрога“ и Лятна полицейска академия. Ще има ли нови издания и предстои ли тяхното разширяване?
Това са две прекрасни дългогодишни инициативи, насочени с много любов към децата. Хубаво е, че срещаме подкрепа от много институции за провеждането им, както и финансова подкрепа от местния бизнес за осъществяването им.
Инициативата „Живот без дрога“ се заражда преди 21 години. Тя съчетава в себе си две чудесни идеи – изразяване на отношението на подрастващите към един от съвременните проблеми – употребата на наркотични вещества и осмисляне на свободното им време, предоставяйки им сцена за изява. През годините тази инициатива е допълвана чрез формите на изява на подрастващите, като най-трайно се наложи авторския конкурс за текст и музика на песен „Живот без дрога“. Миналата година по случай 20-тото юбилейно издание на конкурса бе издаден алманах, запечатал в страниците си спомени на хората, осъществили тази прекрасна идея и участвали през годините в това уникално за региона събитие. Преди девет години бе добавена нова форма за изява на децата – чрез забавни спортни щафетни игри в спортен многобой „Живот без дрога“, като алтернатива на рисковото поведение. Тази година в инициативата „Живот без дрога“ добавяме и нова форма – конкурс за изработване на плакат по темата „Живот без дрога“. С нея целим да дадем поле за изява на децата с интереси в изкуството или компютърните технологии да пресъздадат в плакат своето отношение към темата. Естествено, както във всеки модул на инициативата са предвидени и награди за отличилите се.
Другата инициатива с дългогодишна история е „Детска полицейска академия“. Тя се провежда през лятото, затова мнозина я наричат „Лятна полицейска академия“. Тук целта на инициативата е превенция на детското здраве и безопасност. Обикновено всяка година през детската академия преминават от 150 до 200 деца в училищна възраст. Те посещават няколко сформирани секции– секция “Пътна полиция“, секция „Пожарна безопасност“, секция „Криминалистическа лаборатория“ и секция „БЧК“. Във всяка от секциите децата се запознават с основни правила за безопасност, как да се предпазят и как да реагират в критични ситуации. Участниците получават и превенционни материали за безопасност, подготвени от ОД МВР и партньорите от БЧК.

Добрата превенция от къде започва..?
Добрата превенция е навременната превенция. Някъде бях срещнала сравнението, че вложеният разход по ранна превенция предотвратява десетократно по-висок разход при работа по конкретен проблем. Ето защо мисля, че добрата превенция би трябвало да започне с чувствителността на всички нас, работещи с деца, в навременното долавяне на проблемите, набелязване и провеждане на успешни мероприятия по превенция с деца. Всички ние, родители, институции, неправителствен сектор, трябва да работим съвместно за възпитаването на едни честни, отговорни, толерантни и реализирани млади хора.

Ако не бяхте служител в системата на МВР, къде се виждахте?

Работила съм като учител, имам безценни спомени от този период и с удоволствие бих продължила с тази професия.

Д-р Надие Карагьозова-Нади
Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете