Търсене:
 
      Начало 07 10 2022      
 
Оценка: / 8
СлабОтличен 

Д-р Надие Карагьозова: Изкуството е път, развитие, комуникация, извор на художествени ценности

„…След силна буря,
На Клон изсъхнал,
Настръхнали са птици…“
(Еляра Кенанова, 10г., гр.Кубрат)

Говорим ли достатъчно в пренаситения информационен свят за изкуството и неговата възпитателно-въздействаща сила?! Отдаваме ли значение какво голямо неизследвано предизвикателство е то, от който децата могат да изследват свободно света, да му се наслаждават, да мислят самостоятелно, да правят избори и да взимат решения…?! Тези и други въпроси поставят изкуството винаги на фокус и колкото темата да е широкообхватна отнесена към възпитанието и образованието тя поддържа и ще постоянна актуалност.
Изкуството е много широко понятие. Най-често срещаното определение за него е: област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства и образи. За някои е религия, начин на мислене, начин на живот и др.


Защо изкуството трябва да присъства и да се разглежда като неразделна част от цялостния възпитателно-обучителен процес? По много причини. Няколко примера - изкуството помага на подрастващите в трупането на опит и развива способността децата да изразяват себе си. Изкуството може да задоволи духовни и емоционални потребности на детето, и така по най- непосредствен начин спомага за неговото социално и нравствено формиране. Изкуството е средство за общуване, което моделира човешката дейност, отразява и оценява света. Заниманията с изкуство помагат на всяко дете да изгради своето самочувствие и развива самостоятелност. Стимулирането на детските сетива чрез изкуството повишава социалните умения на децата и ги прави по-инициативни, по-творчески и креативни. С помощта на изкуството децата усвояват способността да се самоизразяват. Езикът на изкуството дава възможност на децата да разказват по свой начин своите истории и да споделят с околните своите чувства и мисли. Дори при деца с емоционално-поведенчески проблеми ролята на изкуството е голяма. Превъзпитанието на десоциализираните личности е сложен и противоречив процес на преодоляване на недостатъците и грешките в поведението и нравствената позиция на личността и в тази връзка изкуството помага за формиране на социално-позитивни личностни качества, които укрепват вярата в собствените сили и възможности. Или казано иначе, изкуството помага да намериш правилната посока и да се припознаеш в новите реалности, които то преначертава и помага за формиране на нови нагласи и оценки. С една дума изкуството е добър помощник при решаване както на емоционални, така и на психологически проблеми.Заниманията с изкуство стимулират развитието на изобретателността и креативността у детето. Когато децата биват насърчавани да творят и да експериментират, да поемат рискове и да опитват нови неща по време на творческия процес, те развиват своето иновативно и критическо мислене, каквито са и изискванията пред съвременната личност. Ето защо изкуството трябва да има своето пространство в семейството и да се използва като едно от най-силните възпитателни средства в ранна детска възраст за да повлияе цялостно личността на детето и да подпомага неговото светоусещане и мироглед.Изкуството не само забавлява и служи за интелектуално развлечение и релаксация, но изпълнява и една много съществена функция - възпитава. Изкуството дава естетически познания за действителността около нас, развива и разширява способностите за възприемане и осмисляне на естетическите ценности, формира усета към красивото, към разнообразието, към различното и др. Изкуството има силна въздействаща сила върху чувствата. Чрез тях показваме отношение и съпреживяваме случващото се около нас.

В заключение, ползите от изкуството могат да се обобщят по следния начин- оказва влияние за развитие на творческите способности на човека, способства за формирането на социално-приемливи нравствени ориентири. Творческите занимания способстват за формирането на положителна самооценка и увереност у детето. В процеса на запознаване с изкуството, детето се учи да наблюдава, анализира и размишлява, да интерпретира, развива нестандартно си мислене, памет, въображение, внимание и реч. Езикът на изкуството е богат и уникален и това улеснява комуникацията между хората. Изкуството сплотява, обединява, прави хората добри. Изкуството дава нов поглед на света, открива нови хоризонти и пространства,като разширява кръгозора и запознава с културното богатство и среда на целия свят. Чрез изкуството светът говори на един език и посланията в него са за един по- мирен, по- хуманен, по-хармоничен свят и по-красив свят.

Картини: Орхан Исмаил
д-р Надие Карагьозова-Нади
01.10.2018г.Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете