Търсене:
 
      Начало 15 08 2020      
 
Оценка: / 15
СлабОтличен 

Надие Карагьозова– секретар на МКБППМН- Кубрат с приз “Приятел на децата” от Национален форум "Моето дете"

Н.Карагьозова: Децата са крехки и чувствителни, лесно податливи към външни влияния, затова отношението, вниманието, диалога с тях трябва да бъде в посока позитивна подкрепа или позитивно възпитание в позитивна среда с позитивно отношение, което да изгражда доверие, сигурност и закрила!

Надие Карагьозова- Нади е от лудогорското село Бисерци- селото на пехливаните, както го наричат (дало много шампиони по борба). Детството й минава там. С респект и уважение говори за възрастните от рода й, с които е свързано детството й и които са оставили до ден днешен светли спомени в съзнанието й. Средното си образование завършва в Разград. Продължава обучението си в СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър е по педагогика и връзки с обществеността. Има 24 години професионален опит. 10 години работи в София във висшата администрация, три години в Генералното консулство в Истанбул. От 2006-та е секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Кубрат. Интересува се от педагогика, психология, медии, връзки с обществеността. Притежава 12 сертификата за преминати специализирани обучения, завършени курсове и допълнителни квалификации. Автор е на много публицистични материали, публикувани в различни рубрики на печатни и електронни издания, като: сп. „Обществено възпитание”, "Дом, дете, детска градина”, „Организация и управление на училището и детската градина”, вестник „Форум”, сп. „Педагогически новости”, сп. „Педагогика”, Професионално образование” и сайтовете– moetodete.com, Edna.bg, Dama.bg и др. Участвала е в 5 научни конференции с международно участие с научни доклади свързани с детската агресивност и личността на съвременния педагог, който трябва да бъде лидер на промяната и да вдъхновява ежедневно родители и деца, казва авторката. Обича да снима, да чете, да танцува, да изучава отношенията между хората, детската душевност, да се разхожда- флирта с природата е зареждащо и вдъхновяващо- казва още Нади.

Провеждаме разговора на "ти" в откровен и приятелски дух...

Като секретар на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Кубрат, обясни на тази част от нашата аудитория, които не са запознати с работата на тези комисии, с какво точно се занимават и каква е ролята им в обществото?

- Обществеността не е достатъчно информирана за статута на местните комисии, които имат изключително отговорна работа в осъществяването на превенцията и противодействието на малолетни и непълнолетни с асоциално поведение и тяхната ресоциализация. Държавни субекти на превантивно-педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни правонарушители са онези специализирани държавни органи или институции, чиято основна дейност е насочена към превенция на деца с проблемно поведение. Част от тази дейност са МКБППМН (местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни). Основен приоритет в дейността на всички местни комисии и комисията в Община Кубрат за противодействие на асоциалните прояви на малолетните и непълнолетните е ранната превенцията и тяхната ресоциализация. От тук произтичат и основните задачи на местните комисии - координиране на работата на различните държавни и местни субекти по превенция по отношение възпитанието на младите хора. Много са задачите
(организационни, методически, превантивни, консултации, индивидуална работа с родители и деца, проучване, изследване и анализ на ръста и динамиката на противообществените прояви и др!), които стоят пред местните комисии, затова работещите и ангажирани в пряката дейност на комисиите заслужават уважението и подкрепата на обществеността.

Как помага КБППМН на децата с които се налага да работиш?

- Помага многостранно в няколко направления, като оказва правна, педагогическа, психологическа, социална и емоционална помощ и подкрепа. Не бива да забравяме, че всеки един случай относно малолетния и непълнолетния правонарушител изисква индивидуален подход и избор на стратегия за допълнителна работа след като се извърши прецизен анализ и сканиране на случая. Индивидуалните характеристики на отделния индивид, причините довели до извършване на противоправното деяние, социалния статус на семейството, възможностите и нивата на осъзнатост и осмисленост са от голямо значение за осъществяване на ефективна превантивно-оздравителна консултация и дългосрочна работа, когато се налага поставяне под надзор на обществен възпитател-работа, която изисква много търпение, такт, отговорност и допълнителни умения за работа с деца с проблемно поведение.

Какви според теб са причините, които най- често водят подрастващите до противообществени прояви?

- Причините са най-различни- като се почне от чисто любопитство, поради характеристиките на детско- юношеската възраст до много по-сериозни като: липса на внимание, зачитане и обич от страна семейството и търсене на изява и внимание навън, което води до сблъсък и конфликт със закона; ниската самооценка и самочувствие- практиката показва, че деца с ниска себеоценка са по склонни към проява на агресия, насилия и извършване на противообществени прояви; лошите модели на подражание и креминогеннната приятелска среда и кръг; намаления интерес към училището (а всички знаем, колко важна институция е тя), не на последно място нездравите и хармонични отношения между деца- учители, деца- родители, родители- учители; моделите, които се копират от екрана и интернет пространството, дори игрите, които показват добрия герой, който ползва много насилие, преди да възтържествува и победи доброто. С една дума безкраен списък от причини и фактори, които поставят на дневен ред все по ширещата се агресия сред подрастващите и безсилието на обществото и най-вече на образованието, като един от най-важните сектори на обществения живот, които някак си не се справят с предлагането на адекватни решения и алтернативни методи за справяне с така тревожния проблем. Политиците са агресивни, обществото е агресивно, възрастните са агресивни-как да очакваме от децата да не са. Икономическата, духовната, моралната криза, в която се намираме се отразява на ръста и динамиката на противообществените прояви.

Какви са най-честите престъпления на които са способни децата?

- Анализът, ръстът и динамиката на противообществените прояви зависи и се определя от много фактори. Всеки район е специфичен и се отличава с определен вид противообществени прояви. За община Кубрат, която обслужва 16 населени места са характерни кражбите (битови, джобни) и хулигански прояви най- често срещу лица и увреждане на чуждо имущество и сгради. Краде се храна с цел утоляване на глада- тъжно, но факт, има много семейства, които наистина няма какво да сложат на масата- имаме и такива случаи. Извършителите са от различен етнически произход и социални групи. През комисията преминават и деца на хора, които се ползват с добро име и авторитет сред обществото. Най-често реакцията на родител, узнал за деяние на детето си пред органите на реда е „не може да е моето дете”. Никой не е застрахован. Имаш деца-ще имаш и срещаш и проблеми. Важното е да се подходи с разбиране и желание за разрешаване на проблема приемлив за всички страни. Ето защо участието на семейството и училището в ранната превенция е от съществено значение. Да поставиш интереса на детето на първо място и да му дадеш нужната грижа, подкрепа и помощ.

Какво ти дава и какво ти отнема професията? Доколко успяваш да помогнеш на децата, нуждаещи се от специална подкрепа?

- Работата, срещите с деца, които са от другата страна на Закона, обогатява много в житейски план- всеки отделен случай е една различна съдба, виждаш пречупени детски души, озлобени от малки към най- близкото си обкръжение, апатични към действителността, виждаш откраднатото им детство, което няма как да те остави безразличен и без реакция. Ставаш още по-отговорен- когато става дума за деца нямаш право на грешки - не можеш да си прибързан и да излезеш с погрешна стратегия и решение. Семейството в много от случаите също носи вина за поведението и реакциите на децата. Те са огледалото, в което родителят вижда себе си. Деца с подкрепа от родителите, получаващи обич, разбиране, растат с добро самочувствие и по-уверени. Там където липсва или са влошени отношенията родители-деца - ежедневието го показва. Децата са невероятни учители. Отнема от личното време - работата е доста специфична иска постоянно надграждане за да си адекватен и в час. В очите на по-агресивно настроен родител се превръщаш и във враг на моменти- практиката показва и такова отношение към колегите от системата. Всяка една дейност повече дава отколкото отнема. Въпрос на разбиране и организация.

В личен план, коя е Нади и кои са нещата, които те правят истински щастлива?

- Офф (прави дълга пауза, прокарва ръце през косите и се замисля…), Марианче, затрудняваш ме с този въпрос, как да говоря за себе си…, но все пак ще се опитам да обобщя, тези които ме познават най-добре, как биха отговорили на този въпрос- обикновена и в същото време необикновена, раздаваща се докрай на приятел в нужда, готова да помогне, с каквото и както може. Обичам да правя изненади, спонтанна съм да избирам и правя подаръци в непразнични дни. Когато минавам покрай витрина, някой сувенир може да ми грабне окото и веднага се сещам за определено лице и без да се колебая влизам и го купувам. Може би са прави приятелите ми, знам ли… когато ме наричат и малко необикновена (усмихва се). Всеки е една малка- голяма вселена всъщност. Нади е палитра от емоции– не са ми чужди радостта и тъгата, болката и разочарованието, силните и слаби моменти- но винаги търсеща с изследователски дух и енергия. Непримирима съм и не се сработвам с хора, чието ежедневие се ограничава и съсредоточава в правенето на интриги, имам обострена чувствителност към несправедливостта.

Не толерирам в никаква степен езика на омразата, етническата вражда, която се насажда от религията и политиката. Обичам да откривам и да разказвам за хубавото, позитивното в хора, случки и събития. Приятелите ми така ме наричат и приемат- човекът- репортер. Не съм злопаметна. Никога не търся реванш за злото, което са ми причинили. Мога да прощавам. Толерантна съм към различията в ежедневието. Ценя много чистота, свободата и стила в работата, в човешките отношения и облеклото. Какво ме прави щастлива?!- минутите на кафе и задушевен разговор с баща ми- който е не само родител, но приятел, съветник, коректив и критик, семейството ми- когато знам, че всеки един от тях е здрав, общуването с качествени хора, които са се реализирали успешно в личен и професионален план, минутите на усамотение с хубава книга в ръка и релаксираща музика, усмивката на дете или възрастен, хубавите новини свързани с прекрасните ми пленнички, близки, познати и които са за цялото общество, когато подготвям нов материал, когато снимам, много малки неща могат да предизвикат щастие в мен…,както и много малки неща могат да предизвикат тъга и сълзи…

Като специалист и част от екипа на НФ "Моето дете", автор на много полезни статии, интервюта и актуални материали, какво ти носи този допълнителен труд, който вършиш в името на родителите и техните деца напълно безвъзмездно?

- Удовлетвореност огромна. Когато виждаш, че това което правиш, се приема с одобрение, мултиплицира се като добър опит и добрата практика те радва и задължава да не се отпускаш и да продължаваш да работиш не само върху себе си, но и да сканираш и анализираш ежедневието, свързано със света на детето още по- отговорно и задълбочено. Тук е мястото да отбележа и благодаря, на теб Марианка- като създател и администратор на професионалния сайт „Национален форум моето дете” и други медии, които ме откриха, поканиха, повярваха, оцениха и ме направиха част от екипа- специалисти в различните рубрики, в които участвам със свои статии, становища, идеи и споделям професионален опит. Често казвам, ако там, където очакваме най- често да ни видят и забележат не го направят, винаги някой някъде гледа с по- справедливи и по- критични очи. Безвъзмездният труд облагородява по различен начин. Не материалната стойност, а моралната стои много по-високо като оценка и признание. Както е казал народът- направи каквото трябва, пък остави нещата да се случват и да става каквото ще. Скоро един приятел ми го припомни. Когато работя върху нова задача или идея се стремя да дам най-доброто от себе си като натрупан опит, енергия, настроение, отговорност и чувство, което ме задължава по някакъв начин. Самата аз чета колегите от другите области и ги подкрепям в нещата, в които са много добри и има какво да споделят. Да не спират да творят.

От какво най- много се нуждае всяко дете, за да израсне като добросъвестен гражданин?

- От обич и безусловна любов, от много добро възпитание, емоционална подкрепа, от добри модели на подражание, от ценности които да го водят в неговото цялостно израстване- да знае отрано какво е отговорност, дисциплина, ред, правила, уважение, да расте с усещането, че е значимо, единствено и уникално. Ролята на значимия възрастен е от голямо значение в живота на подрастващия- който знае и умее как да го подкрепи, насочи, напътства и разбира при нужда и необходимост.

С какво усещане изпрати старата и посрещна новата година?

- Изпратих старата 2015-та с усещане на удовлетвореност и благодарност. Удовлетвореност от постигнатите високи резултати в работата ми като секретар на МК и реализирани задачи свързани с отговорното родителство, трафика на хора-(тук искам да изразя огромната си благодарност на колегите от Националната комисия за борба с трафика на хора), които откликнаха на моето писмо и молба за предоставяне на материали свързани с тази толкова тревожна тема, не само в национален но и в световен мащаб, с които успяхме да проведем информационна кампания сред населението на Община Кубрат, многото информационни кампании, осъществени в дните на отворени врати на комисията (провеждат се едни път седмично-в сряда), в които се разглеждат теми свързани с наркотиците, опасните непознати, безопасен интернет, явлението бой-ловър и мн. др. все теми, които будят сериозна тревога сред родители, педагози и деца.

Благодарност към предизвикателствата на ежедневието, трудностите, проблемите, които търсят решения, срещите с децата от различни възрасти, техните родители, колегите от системата, които и тази година бяха част от моето настроение, вдъхновение и енергия в личен и професионален план за да мога да финализирам с успех заплануваното. МК-Кубрат е една от най- младите комисии в системата, но има с какво да се гордее- организирала е два конкурса свързани с агресията и добротата, с призови места е от три национални конкурса, аз имам две участия в други два конкурса, които също са отличени. Автор съм на 40 теми, които са публикувани в престижни научно- методически списания. Комисията има добра визия- програма, план, ценности, добър екип, добра организация. Имаме нужда от добра координация и приемственост между всички институции, които тангират с детската проблематика. Добра партньорска политика-добри резултати, лоша приемственост неефективна дейност. Няма как да се постигнат добри резултати, когато един гради- трима рушат.

Какво е твоето послание към нашите потребители?

- Да са най-вече здрави, имат ли го- имат необходимото и достатъчното за да реализират всичко запланувано. Да не спират да четат, за да са винаги професионално информирани. Да не спират да търсят, защото който търси намира, който търси се развива. Да не спират да дават, защото който дава получава, да не спират да обичат, защото който дава обич получава дваж по-голяма.
И да не спират да гледат с ДОБРИ ОЧИ, ЗА ДА ВИЖДАТ КРАСОТАТА, КОЯТО Е В ИЗИБОЛИЕ, КОЯТО ПРАВИ ЖИВОТА НИ ПО- МЪДЪР И МНОГО ПО- ДОБЪР. Да не спират да мечтаят!

Благодаря за този разговор, Нади! Благодаря от името на нашия екип и потребители за предоставените от теб статии, интервюта и споделен опит! В навечерието на 10-я рожден ден на НФМД напълно заслужено си удостоена с нашата почетна грамота "Приятел на децата". Бъди все така всеотдайна в това, което правиш!


Интервю на Мариана Йорданова
Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете