Търсене:
 
      Начало Блогът на Нади 25 01 2021      
 
Оценка: / 5

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и тяхната роля в обществото
Image

Н.Карагьозова- магистър по педагогика и секретар на МКБППМН- гр.Кубрат


Обществеността не е достатъчно информирана за статута на месните комисии, които имат изключително отговорна работа в осъществяването на превенцията и противодействието на малолетни и непълнолетни с асоциално поведение и тяхната ресоциализация. Държавни субекти на превантивно-педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни правонарушители са онези специализирани държавни органи или институции, чиято основна дейност е насочена към превенция на детската престъпност и която изцяло е щатно осигурена.
Напиши коментар
 
Оценка: / 7
Емпатията и толерантността
Image

Емпатията и толерантността- контрапункт на агресията и необходимостта от тяхното ранно формиране

В последните години все по-често се говори за емоционалната култура, емоционалната интелигентност и необходимостта от различни умения за контролиране на емоциите и постигане на емоционален баланс и устойчивост. Изследователите на агресията, препоръчват и признават положителното отражение на толерантността и емпатията, като страни на позитивното социално общуване, сред основните инструменти за снижаване и неутрализиране на негативните прояви. Нека да ги разгледаме по-подробно.
Напиши коментар
 
Оценка: / 0
Игрите на открито и белите на децата
Image

През лятната ваканция, улиците по селата са пълни деца. Не по различно е ежедневието и в градовете- пред и зад жилищните блокове се събират деца и започват лудориите. Хубаво е да има деца навън, хубаво е човек да ги види заедно в организирана игра. Дали обаче всяка игра завършва с удовлетворение и оставя само приятни преживявания? Отговор на този въпрос ни дават многобройните примери от дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.


Напиши коментар
 
Оценка: / 3
Боят...
Image

Разбираме ли правилно значението на думата ТОЛЕРАНТНОСТ, умеем ли да сме ТОЛЕРАНТНИ в ежедневието си- проявяваме ли достатъчно човечност, дружелюбност към човека до нас и толкова ли трудно се оказва да уважим различното мнение и да го приемем с разбиране….Това се въпросите, които ме накараха да се замисля отново и отново в последните дни, малко след срещата ми с едни буйни младежи и техните родители по повод техен конфликт завършил с побой и обиди.
Напиши коментар
 
Оценка: / 9
Специалисти за агресията сред децата
Image

Надие Карагьозова- магистър педагог

Агресията се нарежда сред най-тревожните проблеми на съвремието ни и не е нов за педагогическата теория и практика. Изследователите и широката общественост от десетилетия проявяват повишен интерес към явлението агресия и насочват внимание към теоретично изследване на нейният характер и причини. Тема, която вълнува и продължава да вълнува психолози, психоаналитици, детски педиатри, педагози, криминалисти, родители, обикновени хора, цялото общество. Агресията е изключително сложно явление, върху, която влияние оказват разнородни причини и фактори. Трудна е за прогнозиране и контролиране... Тук в тази статия няма да се спирам върху научния и теоретичен обзор на проблема, а ще представя гледната точка на различни специалисти, ангажирани социално и професионално с решаването на различни задачи от ежедневието ни, които произтичат от проявената детска агресия.
Напиши коментар
 
<< Първа < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Последна >>

Google
 
 
Facebook
  Моето Дете