Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Логопедично обследване 27 02 2024      
 
Оценка: / 61
СлабОтличен 

Логопедично обследване

Обследване на звуковата (фонетичната) страна на речта

При анализа на звукопроизношението в речевата карта на всеки ученик се отбелязва следното:
Какво е състоянието на периферния говорен апарат – анатомичните особености на органите, участвуващи в артикулацията:
- зъби – нареждане, липса, наличие или прогения.
- устни, захапка (наличие на предни и странични прикуси).
- език – къс, надебелен, къса подезична връзка.
- небце – високо, разцепено.
Aко ученикът има някои от посочените анатомични дефекти, той се изпраща при съответен лекар – специалист за корекция (ако е възможна). Със забелязаните дефекти в звукопроизносителния апарат може да се обяснят някои недостатъци в устната реч на ученика.
Как ученикът произнася отделните групи звукове?
Обследването се започва с тези групи звукове, които най – често са засегнати:
- Съскави и шушкави съгласни – С, З, Ц, Ш, Ж, Ч.
- Сонорни съгласни – Р, Л.
- Други групи звукове – П- Б, Т - Д, К - Г, В – Ф, С – З, Р – Л, Ч – Ц, С – Ш
Логопедът отбелязва произношението на тези звукове в различни състояния:
- В думи, в които изследваният звук е в различни позиции – в началото, в средата и в края на думата;
- В свързана реч – беседа, четене на тест, разказ по картина.В индивидуалната речева карта се отбелязва какав дефект се забелязва в произношението на тези звукове. Отбелязаните недостатъци могат да бъдат:
- Звукът липсва;
- Произнася се неправилно, неточно;
- Замества се друг звук (посочва се с кой).
Обследването на звуковата страна на речта е необходимо, тъй като в много случаи дефектите в произношението на звуковете могат да бъдат причина за сериозни грешки при писане.
Обследване на фонематичния слух:
Тук се включван следните моменти:
1.Слухов анализ на звукове, близки по акустико– артикулационни признаци.
2.Слухов анализ и синтез на думи с различна сричкова структура;
3.Анализ и синтез на определени ритмически модели.
Писарева (1981) предлага следните приоми за обследване на фонематичния слух:
1 Може ли детето да определи дали чува даден звук (с вдигане на ръка, картонче, съответната буква) в срички, думи. Звукът е в различни позиции в думите– в началото, средата, в края.
2.Как различава близки по звучене фонеми:
- изолирано – С – Ш, С – З, З – Ж, Ц – Ч, Р – Л, Т – Д, П – Б, Ф – В, К – Г
- в срички: СА – ША, СА – ЗА, ЗА – ЦА, ЦА – ЧА, РА – ЛА, ТА – ДА, ПА – БА, ФА – ВА, КА – ГА. Определя се с кой звук започва първата сричка и с кой – втората;
- в думи (за диференциация на звуковете):
С – Ш – Сашо, шосе, сееше, мислеше, носеше, слуша, шест;
З – Ж – желязо, изложба, зажумя, разположи, железар, завежда, заснежен;
Ц – Ч – кокиченце, черница, ученици, пчелица, меченце, момченце, учубници, пръчица;
С – З – слиза, закуска, засада, сезон;
Л – Р – пролет, Лариса, престилка, Лазар, кларнет, лекар, пързалка, престилка, кресло, крила;
Т – Д – Тодор, трудно, традиция, дете, девет, дата, дует, диамант;
П – Б – побива, побеля, победа, публика, проба, приближава;
В – Ф – вафла, февруари, Стефанов, фестивал, кравеферма;
К – Г – кога, кегли, гъбка, геврек, гъдулка, книга, гайка.
- в думи – пароними с обясняване значението им:
коса – коза, Миша – мажа, коса – коза, поли – пори, лед – ред
соя – Зоя, лак – рак, душ – туш, пелерина – балерина, шило – жило, кола - кора.
Изреченията трябва да съдържат предлози, съюзи или частици,тъй като при тях учениците допускат грешки. Всеки ученик трябва да определи от колко думи се състои изречението, което е чул, да запише броя им, да познае с коя дума започва изречението, да познае коя е последната му дума.
Изследване слуховото възприемане и оценяване на ритчическите модели:
Тук се включва:
- Сухово оценяване на групи от повтарящи се силни и слаби удари, дадени в различна последователност.
- слухово оценяване на групи, състоящи се от по два и три удара, повтарящи се през определени интервали от време (2 – 3 секунди)
- слухово оценяване на групи, състоящи се от повече удари, повтарящи се в определени интервали.
Изследване на зрителния анализ и синтез:
С това изследване се цели да се установи какво е състоянието на зрителния анализ и синтез, който участвува при писането. Тук се включват следните проби и прийоми:
- Ориентиране в пространството – ляво – дясно, горе – долу, пред – зад.
- Разпознаване на различно разположени фигури (тест на Spionek)
- Възпроизвеждане на различно разположени фигури в дадено разположение и последователност:
- Слухово определяне на звукове в сходни думи:
КАСА – КАЗА – КАЖА – за звуковете с, з, ж.
МАСА – МАША – МАЗА – за звуковете – с, ш, з.
ПРЕ – БЕРЕ – ДЕРЕ – за звуковете п, б, д.
- Определяне на думи с даден звук в кратко изречение:
Шосето е прашно.Маша седеше и слушаше. – за звуковете – С и Ж
Учениците, които имат нарушен фонематичен слух не могат да определят тези звукове, разместват ги, затрудняват се при разликата в семантиката, която внасят различинте звукове в думите пароними.
- Определяне сричковата структура на думите с различен строеж. Тук се изследва от колко срички се състоят думи с постепенно усложняваща се ритмическа структура и се определя последователността на сричките в тях. Дават се думи с две, три и повече срички:
- кон, мед, ос, гора, кара, лайка, полета, Росица, училище, зяслужава и други.
При определяне ритмическата структура на изречението се изтъква броят на думите му и поредността им в изречението:
Хълмът е обрасъл с дървета и храсти.
Слънцето огря с лъчите си младата гора.
Красива е нашата родина.
- азпознаване елементите на буквите, откриване на грешки при грешно записани печатни букви.

Нарушенията, обект на логопедична терапия

* Артикулационни нарушения
* Гласови разстройства (афония
* Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия)
* Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия)
* Заекване и запъване
* Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие)
* Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация (дислексия, дисграфия)
* Множествени нарушения
* Говорни и езикови разстройства, свързани с различни заболявания


Миглена Маринова- психолог, логопедКоментари
Написано от Bibini на 2008-07-31 11:27:02
Може ли да ми кажете център където мога да се обърна към логопед?И да е сигурно че е добър професионалист.
Написано от Мариана Тодорова на 2008-07-31 16:38:14
http://logoped.free.bg/catalogue.html
Написано от Bibini на 2008-08-01 10:09:33
Благодаря много за уеб страницата
Логопедично обследване
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2012-09-27 19:01:57
Моля да ми изпратите статията на посочения от мен ел.адрес.Благодаря! :)

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
За първи път на училище
За първи път на училище Кой ще води и взема детето от училище Първият учебен ден е велик...
Още  ]
Грижи за новороденото дете
Грижи за новороденото дете Недоносено дете Нормалната бремонност продължава 40 седмици...
Още  ]
Обратната страна на памперсите
Обратната страна на памперсите Обрив от бебешки пелени Как да научим детето на чистота? Кога и к...
Още  ]
Как да помогнем развитието на детската р...
Как да помогнем развитието на детската реч Съвети към родителите на заекващи деца Формиране на реч...
Още  ]
Грип и хомеопатия
Грип и хомеопатия Пролет и някои алергични проблеми ...
Още  ]
  Моето Дете