Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Взаимодействие между ДГ и училище 11 06 2023      
 
Оценка: / 46
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Взаимодействие между ДГ и училище
Страница 2
Страница 3


Приказките при математическата подготовка на децата

Нормативни документи, въз основа на които се осъществява математическата подготовка на децата за училище са: ДОИ за образователно направление Математика и Учебна програма за подготвителната група. ДОИ съдържа 5 ядра. Едно от тях е ядрото “Количествени представи”. В това ядро задачите са разработени на основата на заложени цели:
-Формиране на обобщени представи и способи за сравняване и назоваване на количествени отношения;
-Формиране на елементарни представи за числата до 10 и отношенията между тях;
-Формиране на елементарни представи за аретметични действия събиране и изваждане и задачи за събиране и изваждане чрез моделиране на житейски ситуации за добавяне или отнемане по две;
При III възрастова група децата трябва да броят от 1-10 във възходящ и низходящ ред, да преоткриват и назовават цифри на числата от 0-9 и да записват числото 10. Трябва да умеят да моделират определено количество чрез предмети или чрез графична рисунка, като се ръководят от словесни, нагледни и практически ориентири.
За да се формират понятия за числата до 10 трябва:
1)Да сме заложили изключително много упражнения с групиране обособяването на съвкупности;
2)Класифициране на обекти;
3)Да се установи съответствието между съвкупности;
4)Да се подчертае съответствието на взаимноеднозначни и да се изведе названието на количеството. В тази структура навлиза и понятието число;
5)Започва се с дейности, свързани с откриването на такива количества, като се разчита на дейности като: подреждане и оцветяване.
6)Показва се на децата белега, цифрата и се залагат дейности за установяване на количественото съответствие на даден белег и обратното.
7)Сравнява се новото количество с изученото до момента.
8)Създават се игрови ситуации, в които се затвърждава бройното и редното значение.
Начин, по който числата могат да се представят на децата с разказването на приказка. Приказната форма на задачите стимулират и мотивират детето за участие в ситуациите с математическа активност. Такива са:
1.“Дядовата ръкавичка”
Вървял дядо през горица, изпуснал си ръкавица. В нея на топличко се сврели малка Мишчица Гризана, Жаба Кекерана, Зайо Байо Бързобежко, Лисичка Кумичка, Кумчо Вълчо Сиводрешко, Глиганчо Търколанчо. Пред ръкавичката се спрял и Мецан Големан. Станали седмина. А ръкавичката за малко да се пръсне.
-Чрез тази приказка детето придобива конкретни представи за числата до 10 и количествено броене; конкретна представа за действието събиране. Детето може да анализира обектите от дадена група и я допълва с обект, който й пренадлежи.
2.“Вълкът и седемте козлета”
Хитрият Вълк се престорил на майката-Коза влезнал и изял шесте козлета, но седмото било скрито в часовника. Като се върнала Козата намерило седмото козле и разбрала какво се е случило. Разпорила корема на заспалия вълк и се зарадвала на шесте козлета,които били живи.
-Децата предобиват представа за числото седем. Осъществява се връзка между ядрата “Пространствена отношения” и “Количествени представи”. Тъй като козлетата са седем, а вълкът един децата предобиват представа за понятието повече.
3.“Снежанка и седемте джуджета”
Снежанка била много красива и злата й мащеха искала ловецът да я убие, но той я пуска и тя намира подслон при седемте джуджета. Мащехата не успява да я убие и Снежанка заживява щастливо с принца.
-Формира се представа за числото седем;
-Формира умение за поредно броене;
-Може да се даде задача на децата да оцветят шестото джудже;
4. “Колко са магаретата”-Българска народна приказка
Настрадин Ходжа тръгнал да продава 5 магарета на пазара. Тръгнал на път и когато ги преброил му се сторили 4, но когато за втори път ги преброил се успокоил, защото те пак били 5. Срещнал Хитър Петър и го помолил да му каже колко магарета вижда. Усмихнат Хитър Петър му казал, че магаретата са 6, но едното е с два крака.
-Детето се учи да сравнява две съседни числа 4-5, 5-6. Разбира релациите по-голямо, по-малко и равно.
5. “Дядо вади ряпа” – Ран Босилек
Дядо белобради ряпа взе да вади.
С две ръце я хваща, силно се напъва, пъшка и опъва - тя се не поклаща.
Дядо баба вика.
Тича баба Мика, тича, дяда хваща.
Двамата напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
Баба внучка вика.
Малката Иглика припва, баба хваща.
Трима се напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
Внучка Шарка вика.
Щарко за Иглика се юнашки хваща.
Четирима напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
Щарко Маца вика.
Маца от зимника тича и се хваща.
Петима напъват, ряпата опъват - тя се не поклаща.
Най-после Писана вика Гризана.
Гризана се хваща. Здравата подхваща.
Дружно се напъват, пъшкат и опъват, ряпата измъкват, в къщи я замъкват.
И там всички с нея сладко се гостили. Три дни яли, пили и се веселили.
- Децата се научават на поредно броене.
- Определя мястото на обект чрез поредно броене (отляво надясно).
- Формира се представа за операцията събиране с добавяне на едно.
6. “Въртележката в Чезенатико-Джани Родари
В града пристига въртележка с 6 коня и 6 джипа. Децата много я харесвали. Възрастен господин също се качва на нея. Качвайки се на нея той сякаш обикаля света, но не смее да сподели с никой за магията на въртележката.
- Тук можем да попитаме децата чрез беседа: “Деца качвали ли сте се на въртележка?”, “Прилича ли на тази като в приказката?” “Колко са конете и колко са червените джипа на въртележката в приказката?” и те да стигнат до понятието “толкова колкото”.
Чрез приказките с поставя акцент върху стимулирането на познавателната активност и усъвършенстването на математическите представи на децата. Целта е да се въведе детето в света на математическите отношения чрез емоционалния и забавния характер на детските приказки и нагледно-практическия им всекидневен опит.

Марияна Янкова
Тракийски университет
Педагогически факултет,ПНУПКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Музикални дейности в детската градина
Музикални дейности в детската градина Музикалното изкуство е заемало и заема голямо място ...
Още  ]
Децата и неврозите
Децата и неврозите Зачестяват неврозите в детска възраст В наши дни детските неврози и н...
Още  ]
Температурен гърч
Температурен гърч Може ли детето ви да получи гърч, без да е епилептик? Температурен ( ...
Още  ]
Защо привързано родителство?
Защо привързано родителство? Сигурно всички сте чували съвети от рода на „Не го ...
Още  ]
Трета сливица в детска възраст
Трета сливица в детска възраст (аденоидни вегетации) Детските сливици ...
Още  ]
  Моето Дете