Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Бременност и вредни навици 20 07 2024      
 
Оценка: / 5
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Бременност и вредни навици
Страница 2
Страница 3
Страница 4

Бременност и вредни навици


Детето като организъм е биологично същество, подчиняващо се на закономерности, характерни за биологичния свят. Но детето е в същото време и социално същество, живеещо при определени обществени отношения и обществена среда, и следователно развитието, съществуването и здравето му се подчиняват на закономерностите от социален характер.
Вътреутробното развитие е един от най-отговорните етапи от живота на детето. Неблагоприятното въздействие на някои медико-социални фактори върху плода могат да предизивикат прекъсване на бременността, мъртво раждане, раждане на недоносено дете или смърт на новороденото.
Установено е, че здравето на плода и здравето на новороденото зависят не само от своевременната и качествена акушерска и педиатрична помощ, а преди всичко от профилактичните мероприятия, организирани в семейството срещу неблагоприятното въздействие на някои медико-социални фактори.
Сред факторите с най-голямо неблагоприятно въздействие върху здравето на плода могат да се посочат принадлежността на жената към определена социална група от населението, хранене по време на бременността, културното ниво на семейството, както и съществуването на различни вредни навици като тютюнопушене, употреба на алкохол, използване на наркотици и др.
1.Тютюнопушене и бременност
Тютюнопушенето е най-разпространената наркомания в света. Учудващо е, че през 21 век, века на разцвета на науката, броят на тютюнопушачите значително се увеличава. При това, ако в миналото пушеха предимно мъжете, то напоследък броят на жените тютюнопушачки много бързо нараства, особено жените в млада възраст. Това прави актуален проблема тютюнопушене и бременност.
Пушенето през време на бременността носи най-голяма опасност за плода. Никотинът свива кръвоносните съдове на плацентата и намалява притока на кръв към плода. Образуваният карбокси хемоглобин нарушава пренасянето на кислород с кръвта до клетките на плода.
При пушачките плацентата не достига големината, която има при непушачките. Всичко това намалява кислороднаото съдържание в тъканите, нарушава храненето на зародиша и плода и води до много тежки последици.
Абортите са много по-чести, отколкото при непушачките. По-чести са и мъртво родените деца. Честотата на абортите нараства с нарастването броя на изпушените цигари дневно.
Преждевременните раждания и ражданията на недоносени деца при тютюнопушачките са 2-3 пъти по-чести. Тук също съществува определена зависимост между броя на изпушените цигари за ден и процента на раждане на недоносени деца. Установено е безспорно, че новородени деца от майки пушачки са средно със 150-240 грама по-леки и с 1-2 см по-малки на ръст. Степента на изоставането в теглото и ръста на новороденото зависи от продължителността и интензивността на тютюнопушенето на майката.
Оживено се спори по въпроса, дали пушенето от жената през първото тримесечие от бременността може да доведе до увреждане на зародиша и до раждане на деца с уродства. Съществуват противоречиви данни. Напоследък повече се застъпва становището, че тютюнопушенето повишава риска от възникване на уродства в плода. И това е лесно обяснимо: тютюнопушенето нарушава доставянето на кислород и храненето на плода, което, е една от причините за тератогенно действие. Децата, родени от майки пушачки, изостават във физическото и умственото си развитие до 7-годишна възраст. Смъртността при тях до 1-годишна възраст е по-голяма. Трябва да се има пред вид и повишеният риск от ракови заболявания при деца, родени от майки, пушили по време на бременността.
Установено е, че никотинът преминава в майчиното мляко и при прекомерно пушене на майката може да предизвика отравяне на кърмачето. Тютюнопушенето намалява количеството на млякото и съдържанието на витамин С в него, което се отразява неблагоприятно на детето
2.Алкохолизъм и бременност.
Друг вреден навик, който се среща при бременната жена и дава отражение върху плода е консумацията на алкохол. Алкохолизмът, т.е. системната злоупотреба с алкохол е твърде разпространена наркомания.
Алкохолът предизвиква еуфория, т.е. състояние на развеселяване и благоразположение. Това води до привикване към него, към развитието на хронично пиянство. Разбира се, далеч не всички хора, които са консумирали или консумират алкохол, стават алкохолици. Алкохолизмът се развива у предразположени лица, които са с характерови особености – импулсивни, неуравновесени, трудно приспособяващи се към неблагоприятните и остри ситуации в семейната и социалната среда.
Хроничната злоупотреба с алкохол причинява много сериозни увреждания на различни органи и системи: увреждане на задстомашната жлеза, тежък алкохолен гастрит, алкохолна цироза на черния дроб, увреждане на сърцето, тежки поражения на централната нервна система, придружени често с отслабване на паметта и психическа деградация на личността, понижена функция на половите жлези и др.
При жените това тежко болестно състояние може да се отрази много неблагоприятно на протичането набременността, на развитието на зародиша и плода и на здравето на детето.
Остановено е, че бременността при жените алкохолички протича много по тежко с редица усложнения: по-чести и по-обилни повръщания, по-чести и по-тежки токсикози на берменността, по-чести аборти, повишено кръвно налягане, отоци и др.
Особено опасен е алкохолизмът за развитието на зародиша през първото тримесечие на бременността. Днес е безспорно доказано, както клинико-статистически при хора, така и експериментално на животни, че алкохолът оказва тератогенно действие. Описват се редица уродства на деца, родени от майки алкохолички:
-дефекти на лицето и черепа – малка глава, малки очни цепки, разцепенно небце
-увреждания на сърдечно-съдовата система
-аномалии на крайниците
-мозъчни увреждания
-дефекти на външните полови органи и др.
Развитието на уродства се дължи както на влиянието на тежкото болестно състояние на майката-алкохоличка върху зародиша, така и на прякото токсично действие на алкохола върху зародиша.
Вече бе споменато, че увреждането на черния дроб (чернодробната цироза) у майката повишава риска от появата на уродства. Увреждането на задстомашната жлеза с последващо понижаване на кръвната захар и нарушаване на храненето на зародища, също допринася за увеличаване на този риск. По-голямо значение обаче има прякото токсично действие на поетия през време на бременността алкохол, който преминава лесно през плацентата и засяга клетките на зародиша, от които се развиват различни органи и системи в стадия на ембриогенезата. Поради това опасно за зародиша е консумирането на алкохол през първото тримесечие на бременността.Алкохолизмът на майката уврежда плода и в по-късните месеци на бременността. У алкохоличките се установява недоразвитие на плацентата, което предизвиква изоставане в растежа и развитието, а в някои случаи и гибел на плода.Злоупотребата с алкохол на бащата също не е безвреден за поколенията. Алкохолът нарушава образуването на нормални сперматозоиди. Това може да стане причина за ненормално развитие на оплодената яйцеклетка и за патологично протичане на бременността с отражение върху зародиша и плода.Редица експерименти показват, че не рядко децата на родители алкохолици изостават в своето умствено и физическо развитие, имат лош апетит, проявяват психическа лабилност, раздразнителност, в училище са посредствени, със слаба памет, а в някои случаи и с различно по степен изразено слабоумие. Те проявяват в по-голям процент склонност към кражби, лъжи, бягство, извършване на престъпления. Разбира се за много от тези прояви причината може да се търси в социалния фактор: конфликтната семейна ситуация, създавана от пияния родител, неудовлетвореност от родителите, лоши социални и битови условия и др.Дори при ранно отделяне на деца от родители алкохолици и поствянето им в нормална среда на развитие много от тези прояви се запазват, макар и отслабени, което показва значението и на биологичното въздействие при злоупотреба с алкохол на родителите за това неблагоприятно развитие на децата след раждането.Изложеното до тук ясно очертава риска, на който родителите алкохолици и особено майките алкохолички излагат своите бъдещи рожби. При това е установено, че дори и непродължителното приемане на малки количества алкохол през време на бременността може да доведе до тежки увреждания на зародиша и плода. За това жената трябва да знае – никакъв алкохол през време на бременността.
3.Наркотични зависимости и бременност.
Друг навик, който не е за пренебрегване срещащ се и при бременната жена е наркотичната зависимост. Различаваме следните видове зависимост:
3.1.Хероинова – хероина се вкарва с венозна инжекция. Но това може да доведе до предаване на хепатит В или СПИН и други болести предавани по кръвен път. Той въздейства на психиката. Дозите непрекъснато се увеличават, а това води до лошо хранене, не са социално активни, стават и социално изолирани.
3.2.Зависимост от канабис (индийски коноп) – използва се за производство на марихуана и хашиш, приемани под формата на цигари. Той е леко действащ наркотик, не се стига до крайни ситуации.
3.3.Кокаин – произвежда се от “кока” (вирее в Южна Америка, поради отдалечеността от България и високите производствени разходи, цената му е висока и се среща рядко у нас). Не се и получава кокаинова зависимост, поради което се смята за “дрога на богатите”.
3.4.Синтетични наркотици (екстази, ЛСД, каптогон и др.).
3.5.Бензодиазепинови препарати - действат сънотворно и успокоително. Към тях спадат и диазепам, бром, валиум, елениум – създаващи и физическа зависимост.
Синтетичните и бензодиазепиновите препарати при комбинация с алкохол, многократно засилват действието си, а това може да доведе до екзитус леталис (смърт).
Всички видове наркотична зависимост водят до пагубно въздействие върху плода, независимо в кой етап на бременността се приемат.
4. Превенция на вредните навици.
Основна цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с дроги, е най-общо казано предотвратяването на риска от злоупотреба с дроги сред бременните и оттук – предотвратяване на риска от възникване на лични вреди /както на бременната, така и на плода/ или вреди за обществото. Съществуват три равнища на превенция, обхващащи всички нейни аспекти:
-първична превенция, която се стреми да предотврати развитието на разстройство, процес или проблем, които все още не са възникнали;
-вторична превенция, която се стреми да открие и прекрати, или да модифицира към по-добро развитието на разстройство, процес или проблем във възможно най-ранния момент;
Първите две равнища на превенция представят обичайно възприетия смисъл на термина превенция. Третото равнище е тясно свързано с лечебните подходи за предотвратяване или ограничаване на инвалидността в резултат на някакво заболяване.
Особено място в областта на превенцията за намаляване на вредните навици при бременните заема и програмата “Промоция на здраве”.
В заключение маже да се добави, че освен изброените рискови фактори – тютюнопушене, алкохол, наркотици, които увреждат зародиша и плода, аномалии могат да се причинят и от редица други фактори, като: химически замърсители на обкръжаващата среда, рентгенови лъчи, висока температура и някои инфекциозни болести (например рубиола).
Всички тези рискови фактори трябва да се познават от бременната жена и нейните близки, не за да създават неоправдан и излишен страх през време на бременността, а за да бъдат избягвани, с което ще се осигури раждането и отглеждането на здраво поколение.Смятам, че апел трябва да се отправи не само към бременните, а по-рано към подрастващите – към учениците, младежите и девойите – да се позамислят над въпросите за тютюнопушенето, пиенето и дрогата. Становището на медицинската наука е категорично: и трите отрови – никотин, алкохол и наркотици – бавно и подмолно, но сигурно и неизбежно увреждат растящия организъм, нарушават неговото правилно и хармонично развитие и хвърлят сянка върху неговото настояще и бъдеще.

Използвана литература:
Франкс Х.– “По-дълго в златната възраст”
Петков Хр.– “Население, здраве, здравеопазване”
Стойчев Ц.– “Не излагайте поколението на риск”
Братанов Бр.– “Младежи, бъдете трезви”
Пинкас Софи– “Здравето на децата се корени в семейството”
Попов Г.– “Дроги и превенция”
pomagalo.com
 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Наследствена шизофрения
Наследствена шизофрения Шизофрения при юношите: клинично протичане и антипсихотично лечение ...
Още  ]
Грип
Грип Летният грип Грипът удря в сърцето В началото на грипа човек се разболява не само от и...
Още  ]
Глистите
Глистите Глистите могат да стигнат и до... мозъка! Ако не миете ръцете си, ще завъдите глис...
Още  ]
Основни правила за хубава бременност и з...
Основни правила за хубава бременност и здраво бебе Бременността не е болест. Тя е нормално в...
Още  ]
Хиперкенетично разстройство при децата (...
Хиперкенетично разстройство при децата (Синдром на хиперактивност) Разстройството се проявява ...
Още  ]
  Моето Дете