Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Развитие на детето в норма 06 12 2022      
 
Оценка: / 67
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Развитие на детето в норма
Страница 2
Страница 3

Развитие на детето в норма


Развитието на детето може да се проследи в месеци и години по следните параметри: моторно/двигателно развитие (МР); когнитивно развитие (КР); социално развитие (СР); комуникативно развитие (КР*).
Ако преди, по време или в първите дни след раждането няма повлияване от вредни външни или вътрешни фактори от различно естество развитието на детето ще се доближава до следното описание като все пак трябва да се отчита и индивидуалността на всеки отделен случай.
Първи месец:
МР - движи нормално крайниците си, вдига главата си, когато е по корем, но не може да я задържи; има координиран поглед и фиксация.
КР - плаче, когато е нещастно; предпочита визуални стимули; помни предмети, които се появяват през 2 ? сек.
СР - осъществява визуален контакт с майката; спокойно е, когато го държат; прилепва тялото си към този, който го държи; следва своя схема за сън; усмихва се спонтанно.
КР* - реагира на човешки гласове, което обикновено го успокоява; плаче за помощ;издава звуци на удоволствие.
Втори месец:
МР - движи ръцете си плавно в кръг; удря по предметите; задържа главата си изправена, когато е поставено по корем; всига глава и я задържа с помощ, когато е поставено в седнало положение.
КР - предпочита лица пред предмети; наблюдава ръцете си и ги проследява, докато ги движи; повтаря собствените си движения; вълнува се при очакване на предмет. СР - радва се, когато види хора; има неселективна усмивка; успокоява се чрез смучене; предпочита допира и оралната стимулация пред социалната стимулация; спи по схема близка до тази на семейството.
КР* - поява на гърлени звукове; гукане - издаване на нисък нежен гласен звук /У/.
Трети месец:
МР - волево контролира тялото си; вдига главата и гърдите си, когато е поставено по корем; задържа главата си изправена с лека подкрепа, когато е в седнало положение; преглъща волево; достига и сграбчва; държи ръцете си отворени.
КР - има пълно фокусиране; може спокойно да гледа различни предмети; търси с поглед източника на звука; започва изследователски игри; изследва собственото си тяло.
СР - демонстрира общително поведение; визуално различава различни хора и предмети; разпознава майка си; има избирателна социална усмивка; спи през по-голямата част от нощта.
КР* - гука; поява на единични срички (СГ); обръща главата си, когато чуе глас; отговаря гласово на говора на другите; издава преимно гласни звукове.
Четвърти месец:
МР - може да обръща главата си във всички посоки, когато е легнало по корем или седи; все още не може да достига целта си правилно; може да противопостави палеца си на останалите пръсти; сграбчва малки предмети и ги държи в ръката; слага предмети в устата си.
КР - ориентира се по звуковете; вторачва се към мястото, където предмета е изчезнал; помни визуално между 5 и 7 сек.
СР - има избирателно внимание към лицата; дълго гледа привлекателните и не обръща внимание на грозните лица; гледа към посоката, където е излязал човека; смее се, когато види друго бебе; радва се и се смее, когато някой си играе с него.
КР* - появяват се подобни на съгласни звукове; има разнообразни тонове; имитира тонове; усмихва се на човека, който му говори.
Пети месец:
МР - седи с помощ около 30 мин.;обръща се от корем до гръб; може лесно да бъде изправено; може да противопоставя палеца на всеки отделен пръст; мести предметите от едната ръка в другата.
КР - започва да играе; зрително проследява изчезващ предмет; различава познати предмети; може да разпознае цял предмет само по неговите отделни части; има 3 часова зрителна памет; изследва предметите като ги лапа или пипа; помни свои действия и ги имитира по-късно.
СР - реагира различно на усмивки и сърдити физиономии; различава родителите и роднините си от останалите; имитира някои движения на другите; радва се, когато си играят с него.
КР* - различава сърдит от приятелски глас; експериментира със звуковете; имитира някои звукове; реагира на името си; усмихва се и вокализира, когато се види в огледалото.
Шести месец:
МР - Върти главата си всободно; има добро равновесие, седи само; достига добре до предмет с една ръка, сграбчва го и го слага в устата си; държи бутилка; върти се във всички посоки; пълзи.
КР - гледа и достига предметите спокойно и бързо; разглежда предметите; достига, за да си върне отнетите му предмети.
СР - различава социалните отговори; предпочита игрите с хора; лапа си пръста; изследва лицата на хората, които го държат.
КР* - издава различни звукове; вокализира преживяванията си на удоволствие и неудоволствие.
Седми месец:
МР - хваща, прехвърля предмет от ръка в ръка; пораства 1-я зъб; има по-добър контрол над дъвкането и преглъщането; може да яде някои твърди храни;; повдига се наръце и крака; люлее се.
КР - зрително търси играчката, която е изчезнала; имитира физически действия, ако са в репертоара му.
СР - съпротивлява се; закача се (начало на хумора).
КР* - играе с гласните; продуцира няколко звука на един дъх; слуша говора на другите.
Осми месец:
МР - само държи бутилката си; използва противопоставянето на палеца си на другите пръсти; манипулира с предметите, за да ги изследва; опитва се да стане, но все още му е необходима помощ; пълзи.
КР - може да сортира цветове и форми; разпознава размерите на предметите; изследва формата, тежестта, материята, функцията и свойствата на предметите
СР - държи се добронамерено с връстниците си; силна е връзката с майка му; крещи, за да привлече вниманието.
КР* - избирателно слуша; разпознава някои думи; повтаря ударените срички; имитира жестовете и интонацията на възрастните; ехолалия.
Девети месец:
МР - за кратко стои само; само обикаля; седи без помощ; само сяда и става; изследва с показалеца си; мести си бутилката.
КР - разпознава размерите на предметите; предвижда резултатите от събитията и връщането на хората.
СР - изследва другите бебета; "играе" със семейството си; имитира игри; играе действени игри.
КР* - продуцира лепетен модел; имитира кашляне, свирене, цъкане с език и др; използва социални жестове; употреба на жаргон (думи разбираеми само за него).
Десети месец:
МР - пълзи с крака и ръце; хваща и пие от чаша; сяда от изправена позиция.
КР - посочва частите на тялото си; достига целта чрез метода "проба-грешка"; търси скрити предмети, но обикновено на познато място.
СР - изразява настроения; помага за обличането и храненето си.
КР* - имитира говора на възрастните, ако звуковете са в репертоара му; следва някои инструкции.
Единадесети месец:
МР - стои право само; чрез избутване се изправя от всякаква позиция; качва се по стълби; само се храни с лъжица .
КР все повече имитира, свързва свойствата с предметите.
СР - търси одобрение; предвижда целите на майка си и се опитва да протестира.
КР* имитира ритми, лицеви изражения и др.
Дванадесети месец:
МР - става само; избутва се да стане от клекнало положение; качва се и слиза по стълби; има завършено противопоставяне на пръстите; използва лъжица, чаша и моливи; пуска предметите без усилие; с помощ прави 1-те си стъпки.
КР - правилно използва предметите; търси мястото, където за последно е бил видян предмета; крие се от околните (игра).
СР - изразява предпочитания към определени хора; изразява разнообразни емоции.
КР* - разпознава собственото си име; следва прости моторни инструкции особено, ако са придружени от зрителна опора "чао"; реагира на интонация за "не"; казва една или повече думи; смесва думите с жаргон.
Петнадесети месец:
МР - радва се на увеличаващата се активност; ходи с бързи наподобяващи тичане крачки; прави няколко стъпки назад и настрани; носи предмети в 2-те си ръце и се клати, докато ходи; хвърля топка сразтягане на раменете; сваля си обувките и чорапите; рисува линии.
КР - имитира малки моторни действия.
СР - търси възрастните, когато остане само; харесва музиката и танците; блъска играчките; имитира вършене на домакинска работа; играе самостоятелно; започва да си играе с нереални предмети.
КР* - посочва дрехи, хора, играчки, животни, които са били назовани; използва жаргон и думи при разговор; има речник от 4-6 думи.
Осемнадесети месец:
МР - върви уверено и тича, но не много добре; пие без помощ; хвърля топка с цяла ръка; скача с двата крака; рисува кръгообразно; има мускулен контрол за нуждите си.
КР - разпознава снимки; разпознава себе си в огледалото; помни местата, където обикновено седят предметите; използва пръчка като играчка; имитира начина на употреба на предметите от възрастните.
СР - изследва реакциите на околните; проверява другите; харесва самостоятелните игри; включва се все повече в игрите на другите деца; храни куклите.
КР*- започва да използва двусловни конструкции (фрази, прости изречения); речникът му се състои от около 20 думи; познава някои части на тялото; обръща се към себе си по име; играе на въпроси и отговори с възрастните.
Двадесет и първи месец:
МР - качва се и слиза по стълбите с помощ или се придържа за парапета; скача, тича, катери се, рита голяма топка, кляка; слага си правилно обувките; реагира ритмично на музика с цялото си тяло.
КР - познава формите; седи само с книга за кратко време; забелязва малки предмети и тихи звуци.
СР - спонтанно прегръща; харесва играчки, телефон, кукла, камион.
КР* - харесва римувани игри; кара хората да му показват нещо; опитва да разкаже преживяното; разбира някои лични местоимения; употребява "аз" и "мой".
Двадесет и четвърти месец:
МР - ходи гладко, гледайки се в краката; тича ритмично, но не може да тръгне или спре нормално; качва се и слиза по стълбите без редуване на краката; може да направи няколко крачки на пръсти; кара колело с три гуми; яде с вилица.
КР - сортира познати предмети; разбира смисъла на ед. и мн. число.
СР - може да играе ролева игра; представя си, че играчките са живи; харесва паралелни игри; предпочита движещи се играчки; помага на възрастните в лесни домакински задачи; командва околните; споделя чувства, желания и интереси.
КР* - има речник с около 200-300 думи, преди всичко названия на предмети; използва кратки прости изречения; използва някои предлози (в, на) и местоимения (аз, мое, ти), но не винаги правилно.
Три години:
МР - качва се и слиза по стълбите без помощ; ходи без да гледа краката си; марширува, може да ходи на пръсти по-дълго време; запазва равновесие за малко на един крак; може да реже с нож; изследва.
КР - създава изобразителни картини; 1 форма представя няколко неща; сортира основните цветове; може да покаже 2 предмета; разбира думата "две"; харесва игрите с по-малко предмети и повече въображение.
СР - играе в група; докато играе разбира с кого да играе; сменя си реда.
КР* - речник 900-1000 думи; прави изречения с по 3-4 думи. Използва изречения с подлог и сказуемо, но с проста конструкция; играе с думи и звукове; следва по-сложни инструкции; говори за настоящето.
Четири години:
МР - качва се и слиза по стълбите с редуване на краката; прескача предмети; скача на 1 крак; може да пише печатни букви.
КР - категоризира; брои до 5; може да покаже 3 предмета; разбира понятието "три"; познава някои монети.
СР - играе и сътрудничи с другите; ролеви игри.
КР* - има 1500-1600 думи в речника си; задава много въпроси; използва сложни изречения; разказва приказки и говори за близкото минало; има трудности при отговаряне на въпросите "как" и "защо".
Пет години:
МР - има добър моторен контрол; добре усеща тялото си; играе сложни игри; реже месо с нож; рисува добре; чертае линии; пише прости думи; все още няма достатъчно добра координация на очите, за да може да чете; имя изявена водеща ръка.
КР - помни правилата за много дейности; познава своето ляво и дясно, но не и на другите; брой до 13; може да покаже 4-5 предмета; разбира смисъла на повече от три; развива разбиране на понятията "днес/утре", "вчера/сутрин", "обед/вечер", "ден/нощ"; разпознава връзката на частите към цялото.
СР - играе прости игри; избира деца, с които да играе на полов принцип; радва се на драматични игри; показва интерес към групови занимания; играе целенасочено и конструктивно.
КР* - речник 2100-2200 думи; дискутира чувства; разбира -преди, след; не се интересува от реда на думите; следва команди от 3 стъпки; има 90% изградени езикови правила.
Шест години:
МР - има добра обща моторна координация; кара колело; добре хвърля топка; растеж на постоянните зъби.
КР - има по-дълго задържане на вниманието; по-трудно се разсейва от странична информация, когато решава задачи; помни и повтаря 3 цифри.
СР - харесва действени игри; обича да се състезава; събира се с еднакви по пол връстници; превръща егоистичната реалност в по-комплексна гледна точка.
КР* - има активен речник от 2600 думи, а разбира 20000-24000 думи; има много добре оформени изречения.
Осем години:
МР- има по-дълги ръце; по-добри манипулативни способности; почти съзрял мозък; повечето постоянни зъби са налице.
КР - познава ляво и дясно на другите хора; разбира разговорите; знае приликите и разликите; чете нормално.
СР - радва се на публика; научава, че другите имат различни перспективи от 3-то лице; има желание да участва в банда, но също така се нуждае от подкрепата на възрастните.
КР* - говори много; хвали се; вербализира идеи и реални проблеми; размишлява с другите; демонстрира леки трудности при връзки за сравнение.
Десет години:
МР - почти са съзряли всички части и органи на тялото му.
КР - планира бъдещи действия; решава задачи с минимално усилие.
СР - обича игрите, спорта, хобита; открива, че може да е обект на нечии перспективи.
КР* - прекарва много време в говорене; има добро разбиране.
Дванадесет години:
МР - заедно с пубертета започва бързо развитие.
КР - развитие на абстрактното мислене.
СР - имат различни интереси от тези на противоположния пол.
КР* - имат над 50000 думи в пасивния си речник; има изказване като на възрастен човек.

Източник: http://www.iisupport.org
Институт за подпомагане на интеграцията
 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Интервю с гл. ас. Йорданка Енева
Използвайте правилен модел на говор в семейството! Интервю с гл. ас. Йорданка Енева, препод...
Още  ]
Бронхиалната астма
Бронхиалната астма Бронхиалната астма е широко разпространено заболяване. Около 2-3% от насе...
Още  ]
Въпроси и отговори за интегрираното обуч...
Въпроси и отговори за интегрираното обучение Познавателните процеси при умствено изостаналите деца...
Още  ]
Как да лекуваме сами детето си
Как да лекуваме сами детето си Като се изхожда от теглото, децата в училищна възраст трябв...
Още  ]
Полово възпитание
Полово възпитание и сексуално развитие на децата Сексуално обучение Половото възпитание за...
Още  ]
  Моето Дете