Търсене:
 
      Начало 20 07 2024      
 
Оценка: / 7
СлабОтличен 

Ученици разсъждават върху агресията


Агресията е част от нашето развитие. Тя има две страни-конструктивна и деструктивна. Конструктивната част от нея ни движи напред. Деструктивната й страна обаче е индикация, че агресията е явление, която причинява различни вреди и води до травми, които в значителна степен пречат за нормалното развитие на индивида. В последните десетилетия, агресията е на фокус на различни образователни форуми, които поставят на дневен ред важни въпроси, които търсят решения с дълготраен ефект. Днес в условията на съвременното училище за жалост, деца често си служат с проява на агресия, когато са изправени пред трудности и проблеми, които не знаят как да решат по мирен начин. Ние не можем да изкореним агресията, но можем да снижим до минимум нейните негативни прояви, като говорим открито за нея и то постоянно, и провокираме учениците да се запознаят с явлението-агресия, определяно като един от бичовете на съвремието ни и да я коментират през техните очи.

Ето как отговориха на предизвикателството Викторио Борисов и Максимо Тодоров ученици от СУ „Христо Ботев“ и дългогодишни участници в инициативите на Клуб „Емпатия. Предлагам техните разработки, които са сполучлив опит и показват, че подрастващите не са безразлични към явлението и осъзнават ясно, че за да се формира сплотена и спокойна ученическа общност, ежедневно трябва да й противодействаме, като си служим с онези добродетели и ценности, които ни изграждат като пълноценни личности, които знаят и могат, могат и правят.

д-р Надие Карагьозова-НадиАгресията – проява на сила или слабост (есе)


В последните години все повече се говори за агресията. Почти няма ден, в който да не се излъчват новини свързани с проява на агресия или насилие, а това буди сериозна тревожност и поражда въпроси, много въпроси.
Агресията е един от най-разпространените социални проблеми в света, която се проявява по много начини - от критики и укриване на информация до насилие и войни. Но дали това е проява на сила или слабост?

На първо място, е важно да се разбере, че агресията може да бъде причинена от много фактори, като стрес, липса на контрол върху емоциите, начин на живот, обкръжение и т.н. Така че, ако говорим за индивидуална агресия, не можем да я свържем директно с проява на сила или слабост. Това е много по-сложен въпрос. От друга страна, колективната агресия - насилието, войната и т.н. може да се тълкува като проява на сила. Може да се допусне, че една държава или група използва насилие, за да покаже своята сила и превъзходство върху други държави или групи. В този смисъл, агресията може да се тълкува като проява на сила.

Въпреки това, тази интерпретация е много опростена и едностранчива. Колективната агресия може да бъде причинена от много фактори, като икономически интереси, политически конфликти, религиозни различия и т.н. Така, че да кажем, че агресията е проява на сила, е твърде опростен начин за обяснение на това сложно явление. С други думи, агресията може да бъде, както проява на сила, така и проява на слабост. Тя може да бъде резултат от много различни фактори и единственият начин да се разбере точно какво я предизвиква е да се анализират конкретните обстоятелства, в които се проявява.

В крайна сметка, агресията е един от най-негативните социални проблеми и трябва да се борим с нея непрекъснато и ежедневно. Трябва де се говори често за нея и да се показват нейните негативни последствия. Още повече, когато тя присъства и се проявява в училище, образователните политики и грижи трябва са водещи в превенцията с нея.

Викторио Миленов Борисов, VIII клас
гр.Кубрат, обл. Разград, Клуб „Емпатия“- МКБППМН-КубратАгресията – проява на сила или слабост (есе)


Агресията е един от сериозните проблеми на обществото ни и на образованието като цяло. От различни източници научаваме, че означава насилие, нападение. Появява се по много начини - когато имаме подтиснати чувства, липса на самоконтрол, ниска самооценка или просто сме загубили себе си и ценностите си.

Почти всеки ден виждаме, че агресията е навсякъде около нас. Срещаме я в училище, на улицата, а понякога и в семейството. Във всяко свое проявление, тя е еднакво жестока, дори понякога да е прикрита. Понякога, тя е лесният път да се справим с трудностите, пред които се изправяме. Тук идва основният въпрос-Трябва ли да я поощряваме или трябва ли да й се противопоставим? Според мен няма еднозначен отговор, защото в някои случаи, агресията може да бъде и полезна, когато чрез нея отстояваме мнение, защитаваме позиция, но не вредим на никого. В този случай агресията ни прави „забележими“. Чрез нея показваме себе си и гледната си точка, защото спотайвайки се в ъгъла не бихме били чути. Когато тя е в граници, може дори да ни помогне да се освободим от напрежението и отрицателните емоции.

От друга страна обаче, прекалената агресивност може да доведе до отчуждение от хората, до илюзии, до грешна преценка за самия себе си. Агресорът винаги е по-слабият, но той не го разбира. Затова си мисля, че в повечето случаи агресията е слабост. Тя е възможност да нараниш , да обидиш, да огорчиш, само и само да не покажеш, колко липси имаш всъщност и нямаш сила да ги заявиш по друг начин.

За себе си избирам да проявявам положителна агресия, само когато отстоявам доброто и ценностите си и в качеството ми на спортист, за успеха на отбора. Когато срещна агресия бих я посочил, и не бих я толерирал. Само когато открито говорим за нея , може да се противопоставим на жестокостта й във всичките й проявления. Избирам да съм силен , защото силният е добър, честен, достоен, емпатичен, откровен, а не агресивен. Вярвам, че силата не е в агресията, а е в добротата. Агресията е слабост, която показва по-лесния път, но той в повечето случаи не води до никъде.

Максимо Мирослав Тодоров, IX клас
гр.Кубрат, обл. Разград, Клуб „Емпатия“-МКБППМН-Кубрат

Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете