Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Нервно-психично развитие на бебето 09 12 2022      
 
Оценка: / 2
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Нервно-психично развитие на бебето
Страница 2
Страница 3
Страница 4


Психологическа диагностика на ранното детство

Методиката определя количествено психичното развитие чрез квотиент на развитие /КоР/ чрез формулата
Ко=(ВРх100):КВ ,
където ВР е възраст на психично развитие;
КВ е календарна възраст.
Основни показатели-оценки за развитието през ранната детска възраст - от 15 до 36 месеца
1.Моторика/М/
2.Умения/У/
3.Навици/Н/
4.Изобразителна дейност/ИД/
5.Емоционално-социално развитие/ЕСР/
6.Говор/Г/

15 месеца
1./М/ Ходи само,но често пада.
2./У/ Поставя 5 кубчета едно над друго
3./Н/ Държи лъжичка при хранене
4./ИД/ Може да държи молив и да оставя следи
5./ЕСР/ Изпълнява две поръчки последователно по указание на възрастен
6./Г/ Служи си с 10 и повече думи

18 месеца
1./М/Ходи стабилно, по-рядко пада
2./У/ С играчки възпроизвежда наблюдавани действия
3./Н/ Опитва да се храни самостоятелно
4./ИД/ Драска спонтанно и с усърдие
5./ЕСР/ Иска да върви само
6./Г/ Опитва се да свръзва две думи в изречение

21 месеца
1./М/ Опитва се да тича
2./У/ Хвърля топка в кутия
3./Н/ Храни се самостоятелно
4./ИД/ Драска в границите на листа
5./ЕСР/ Търси помощ от възрастните
6./Г/ Може да назове 5 изображения на картина

24 месеца
1./М/ Качва се и слиза по стълби, държейки се за перилата
2./У/ Прегъва на две лист хартия
3./Н/ Регулира физиологичните си нужди
4./ИД/ Чертае по подражание хоризонтални и вертикални линии
5./ЕСР/ Влиза във взаимодействие с други деца
6./Г/ Задава първи въпроси

30 месеца
1./М/ Тича значително добре
2./У/ Откопчава 3 копчета
3./Н/ Съобщава редовно за физиологичните си нужди
4./ИД/ Чертае крива затворена линия
5./ЕСР/ Може да бъде убедено с думи да се откаже от нещо
6./Г/ Задава разнообразни въпроси

36 месеца
1./М/ Качва се и слиза по стълба без опора
2./У/ Вгнездява 5 кубчета
3./Н/ Самостоятелно се съблича и събува
4./ИД/ Рисува заобикалящите го предмети
5./ЕСР/ Ролева игра, вживява се в роля
6./Г/ Може да разкаже /преразкаже/ проста случка или разказ.

Всеки един от 6-те показателя през втората година на детето имат стойност, която е равна на половин месец, а през третата година - на един месец. На практика това означава следното - ако дете на 15 месеца е покрило показателите за 15 месеца и още 3 показателя от следващото равнище /18 месеца/, за всеки един от тези 3 показателя към ВР се прибавя още месец и половина - 1/2 + 1/2 + 1/2 = 1 1/2 (1,5), така че ВР=15+1,5=16,5
Това по формулата се изчислява по следния начин:
Ко=(16,5 х 100) : 15 = 110
От 24 до 36 месеца за всеки показател се прибавя по един месец.
Квотиент на развитие /Ко/:
- 0-69 - съмнение за умствена изостаналост в различна степен
- 70-85 - нисък
- 86-110 - нормален
- 111-120 - висок
- над 120 - много висок
Към родителите: Не се доверявайте на резултатите, ако са прекалено ниски, а детето не е консултирано със специалист. При боравене с различни методики за изследване на психичното развитие се иска специална подготовка. Затова при съмнения за изоставане се обърнете към специалист, без да правите прибързани заключения.

Автор: проф. Василка Манова-Томова

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Взаимоотношенията в семейството и тяхнот...
Взаимоотношенията в семейството и тяхното влияние върху детето Взаимоотношенията ...
Още  ]
Гладният ученик е лош ученик
Гладният ученик е лош ученик Научете детето си да се храни правилно Никога не трябва да...
Още  ]
Новини, открития.....
Из електронния печат: новини, факти, открития, информация... Аутизмът е свързан с големината н...
Още  ]
Някои възпитателни похвати са нож с две ...
Някои възпитателни похвати са нож с две остриета Трудности при възпитанието в ранното детство ...
Още  ]
Хиперактивност
Хиперактивност 20 симптома, според които е вероятно детето да страда от хиперактивност с дефицит на...
Още  ]
  Моето Дете