Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Нервно-психично развитие на бебето 29 11 2023      
 
Оценка: / 4
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Нервно-психично развитие на бебето
Страница 2
Страница 3
Страница 4


Нервно-психическо развитие на детето

Компоненти на нервно-психическото развитие:
Двигателност. Тя позволява на детето да контактува с околната среда.
Развитие на анализаторите. На първо място зрението и слуха.
Емоциите.
Развитието на говора.
Придобиване на навици и усвояване на различни умения.
Нервно-психическо развитие:
-Непосредствено след раждането:
Новороденото около половин час е с отворени очи, възбудено, напрегнато, с готовност да суче, ако му се поднесе майчината гърда. Погледът му, макар, че е късогледо фиксира лицето на майката.
Слухът е силно изострен. То се ослушва и обръща глава към майчиния глас. Този начален период се последва от сънливост и бебето заспива. Ако майката по различни причини пропусне да контактува с детето в този начален период на възбуда, когато в съзнанието му се запечатват тези първи впечатления и усещания (импринтинг), по-късно могат да възникнат затруднения при изграждането на съотношенията между майката и детето.
-0-1 месец:
В края на първия месец детето прави опит за повдигане на главата си от постелката, когато е поставено по корем. Примитивните рефлекси са много живи- (Моро, Бабински и др.). Може да фиксира с поглед блестящ предмет, поставен пред очите. Налице е симптомът на „кукленски очи“. Погледът не следва движението на главата при обръщането и в страни. Трепва и мига при силен и рязък звук. Емоциите са само отрицателни, които изразява с плач, когато не са задоволени физиологичните му нужди. Успокоява се, когато се вземе на ръце и чува човешки глас.
-1-2 месеца:
Поставено по корем повдига главата си от постелката. Следи с поглед цветен движещ се пред очите му предмет. Към отрицателните емоции се появява и първата положителна реакция под формата на усмивка, която детето отправя първо към майката. Издава гърлени звуци. Изразява удоволствие при контакт с възрастен.
Предупредителни признаци в този период са:
Липса на слухово съсредоточване. Не фиксира блестящ предмет. Не се усмихва на майката. При придърпване на ръцете напред главата увисва назад.
-2-3 месеца:
Повдига не само главата, но и гърдите си, когато е поставено по корем.
Има опора на краката, когато се придържа под мишниците. Типичния рефлекс на Моро постепенно изчезва. Може да започне да посяга с две ръце към цветна играчка. Фиксира с поглед движещ се пред очите му предмет. При ласкаво отношение от страна на възрастния възниква комплекс на оживление. Гърлените звуци постепенно стават по-мелодични и детето започва да гука. Поддържа по-продължителен контакт с възрастен. С удоволствие слуша майчина песен или друга музика.
-3-4 месеца:
Детето започва да се обръща от корем на гръб. Посяга с две ръце и хваща висящ над него предмет. Разпознава образа на майка си. Смее се с глас. Гукането става по-мелодично.
-Около 6 месеца:
Седи с подкрепа. Легнало по гръб повдига глава и оглежда краката си. Посяга с една ръка към интересен предмет. Противопоставя палеца на дланта и може да хваща предмети. Започва да вижда по-малки предмети. Различава ласкавия от сърдития тон. Изразява предпочитание към лицата, които се отнасят ласкаво към него. В процеса на гукането се формират отделни срички. Взема активно отношение към храната.
Предупредителни признаци в този период са:
Не се ориентира към звук и не проследява движещ се предмет. Не изпитва удоволствие от контакт с възрастен. Не се усмихва, когато му се говори ласкаво. Не посяга към предмети. Има „симптом на ножицата“-краката му се кръстосват, поради повишен тонус на мускулите. Ограничено е движението в тазобедрените стави.
-7-9 месеца:
Започва да сяда самостоятелно. Някои деца пълзят и после започва да стои като се придържа за опора. Придобива представа за отдалечеността на предметите. Изразява радост от контакт с възрастен и е готово да се усмихне на всеки. Повторно и по-силно произнася срички. Знае името си. Наченки на имитиране на възрастните.
-10-12 месеца:
Стои стабилно като се държи на опора. След това започва да пристъпва придържайки се, да стои без опора и прохожда обикновено за първия си рожден ден. Развива се стереоскопичното зрение и придобива представа за формата на предметите. Изразява недоволство и плаче, когато е оставено само. Произнася 2-3 прости двусрични думи.
Имитира възрастен. Пие от чаша. Поставя се началото на контрол върху тазовите резервоари.
Предупредителни признаци в този период са:
Нистагъм- периодично движение на очите в хоризонтална, вертикална посока или в кръг. Не гука. Не имитира, не изпълнява елементарни поръчки. Не може да седи и да стои. Неправилна позиция на ръцете и краката.
-13-18 месеца:
Прави опит да тича. Може да седи на малко столче. Изкачва се по стълби като се държи за ръка. Различава два предмета по големина, а след това и по форма. Изразява радост, смърт, уплаха с мимика на лицето. Започва да използва облекчени думи. Има речник от 10-12 думи. Някои деца създават прости изречение. Участва активно в храненето и започва да се храни самостоятелно.
Предупредителни признаци в този период са:
Явни дефекти в зрението. Не изговаря срички. Устата е постоянно отворена и изтичат лиги. Не може да стои без подкрепа. Не хваща с два пръста.
-19-24 месеца:
Може да се изкачва самостоятелно по стълби, но слиза като се придържа за ръка на възрастен. Тича в различни посоки, оставено без контрол може да премине от безопасна в опасна обстановка. Започва да различава предметите по цвят. С голямо удоволствие изследва предмети с ръце и уста. Това крие опасност от отравяне с медикаменти, от аспирация или поглъщане на малки предмети. Речникът се обогатява и започва да съставя прости изречения, които се състоят само от подлог и сказуемо. Например- „Какво е това?“ Умее на се облича с помощта на възрастен. Изработва се контрол на уринирането и дефекацията.
Предупредителни признаци в този период са:
Намален слух. Не реагира на нормален говор. Не изговаря разбираеми думи. Не се заиграва само, с играчки. Налице е повишена активност. Не може да ходи без подкрепа. Има треперене на ръцете.
-25-36 месеца:
Изкачва се и слиза самостоятелно по стълби. Може да стои на един крак за кратко време. По подражание може да нарисува, макар и неправилно, кръст. Умее да подбира предмети по четири цвята: червен зелен, син и жълт. В края на периода назовава цветовете по име. Фантазията на детето е силно развита, както и чувството за страх от тъмнина, животни, физическо нараняване и др. Съставя изречение с три и повече думи. Използва личното местоимение „АЗ“. Познава своята възраст и пол. Разговаря с играчките си. Умее само да се облича, но не може да се закопчава. Храни се самостоятелно. Включва се в колективни игри.

Източник: "Основи на педиатрията"
Проф. д-р Никола Мумджиев

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Бебето от 0 до 12 мес.
Бебето от 0 до 12 месеца Развитие през първата година Развитие на 1-месечното бебе: Тег...
Още  ]
Здравния риск за децата при нередовно и...
Здравният риск за децата при нередовно измиване на ръцете Въпреки широката практика на зан...
Още  ]
Как децата разбират идеята за осиновяван...
Как децата разбират идеята за осиновяването в различните възрасти Как учат децата? Да знае...
Още  ]
Спорт за децата от 7 до 14 години
Спорт за децата от 3 до 16 години Спортът е изключително важен както за физическото, т...
Още  ]
С какво са опасни някои билки
С какво са опасни някои билки Също както при ...
Още  ]
  Моето Дете