Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Топловизионна диагностика 14 06 2024      
 
Оценка: / 3
СлабОтличен 

Топловизионна диагностика

ВСЕКИ ЛЕКАР ЖЕЛАЕ ДА ЗНАЕ …

….състоянието на здравето на пациента си и то, колкото може по-пълно, по-обективно и по-бързо. За тази цел съществуват ред методи, всеки от който описва едни или други страни на жизнената дейност на човека. На пръв поглед няма нищо по-просто – да назначиш необходимото, да обединиш данните и да получиш пълната здравна картина на пациента си. Понякога това става.
Но мъдрия доктор, преди на назначи лабораторно или инструментално изследване, ще сложи на едната чаша тяхната целесъобразност и информативност , а на другата – възможна вреда от тези процедури. Спазването на основното лекарско правило “не вреди”, го кара да прилага най-безопасните за пациента диагностични методи. Освен това, динамичният растеж на съдебните искове от пациенти, свързан с реална или мнима вреда от изследванията, също способства за прилагането им. Това става особено актуално при необходимост на динамично наблюдение при многократните изследвания и при профилактичните прегледи на голяма група хора.
Медицината винаги търси по-безопасни и информативни диагностични методи. А за социалната, профилактична медицина не по-малка роля играе и стойността на изследването. Освен това, за практикуващия лекар по-желателна би била визуалната форма на информация, форма, която веднага е готова за интерпретация, която може да бъде оценена “без посредници”.
Като цяло всички методи за изследване на организма могат да се разделят на два вида: структурни (морфологични) и функционални. Първата група методи е насочена към изучаване структурата на тъканите и органите, към които се отнасят рентгеновите, ултразвуковите, цитологичните изследвания и др. Но болестта ни пречи да живеем не толкова чрез структурните изменения, колкото чрез нарушенията на функциите на болния орган. В повечето случаи (с изключение на травмата) структурните изменения се развиват много по-късно от функционалните отклонения. Затова често за лекаря са по-важни резултатите на функционалните изследвания, които хвърлят светлина на измененията в дейността на поразения орган. Това дава на лекаря възможност да оцени степента на загуба на функциите и да предпише правилното коректиращо лечение.
За щастие, почти всички методи на структурна диагностика са визуални, т.е. лекарят получава реално изображение на резултатите. Що се касае до функционалните методи, уви, те са повече описателни и изискват специални интерпретации. Не би било лошо да имаме такъв функционален метод, който би ни “показвал” визуалната картина на дадена болест!
Днес имаме честта да ви предложим цялостна картина на новите методи на визуалната функционална диагностика! Информативността на тези методи удовлетворява най-строгите критерии на медицината, а принципите заложени в тях по никакъв начин не дават отрицателно въздействие нито на лекаря, нито на пациента. Естествено, тези методики ни най-малко не намаляват значението на вече съществуващите диагностични методи такива, каквито са рентгена, ултразвука, ядрено-магнитния резонанс и т.н. Тяхното място и значение в диагностиката на болестите е голямо и точно определено. Тези методи, обаче, никога не са били и няма да бъдат методи за ранната диагностика на болестите, защото те определят болестта в стадий на структурните промени и по своята физическа основа не могат да бъдат абсолютно безопасни както за пациент, така и за лекар.
И така, за да се открият именно ранните форми на болестите и мониторинг, пазарната ниша на медицинските изследвания все повече и повече ще се запълва с долуописаните методи. В последно време в света се наблюдава значително повишен интерес към нашите безопасни и информативни прибори и методи за ранна диагностика на болестите, който е обусловен от общочовешкото стремление към по-продължителен и щастлив живот в екологично чиста среда.

КАКВО Е ТОВА НОВА ТОПЛОВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА

ТЕМПЕРАТУРА – най-универсалното отражение на жизнената дейност на човек. Практически при всички болести температурата е един от първите симптоми. По силата на своята универсалност, температурната реакция присъства при всички разновидности на болестите: бактериални, вирусни, алергични, невро-психически и др. Отдавна измерването на общата температура, както и тази на отделните органи, се прилага за разпознаването на характера и тежестта на протичащото заболяване.
Този фактор обуславя интереса на лекарите от всички специалности към изучаване на температурата. Този интерес е довел учените медици и физици към разработване методи на топловизионната диагностика.

КАК ДА ВИДИШ ТЕМПЕРАТУРАТА?

Температурата, в нейния физически смисъл, това е мощността на инфрачервеното излъчване. Това излъчване е абсолютно невидимо за човешкото око. Само силно затоплени тела започват да излъчват вълни, лежащи в пределите на светлинния диапазон. Температурата на човешкото тяло се възприема от нас само по субективни усещания или по живачния стълб на термометъра.
Развитието на технологиите през 60- те години даде възможност за създаване на прибор, чието сензорното устройство долавя инфрачервеното излъчване и го преобразува във видима за нашите очи информация, която се отразява върху монитор или на филм. Така ние получихме възможността да видим температурното разпределение върху повърхността на човешкото тяло. За съжаление, качеството на изображение на тези първи прибори, шумът им при работа и липса на каквато и да е математическа обработка на резултатите създаваха ред неудобства в тяхната експлоатация. Всичко това и определи песимистичното отношение на медицинската общественост към подобен метод като цяло. Но и рентгенът не е бил веднага приет навсякъде!
В последните години бяха създадени бързодействащи прибори, позволяващи изучаване в реално време на динамиката на разпределение на температурата, което даде силен импулс в развитието на методите за визуална топловизионна диагностика. Днес ние разполагаме с висококачествено цветно изображение, по своите параметри превъзхождащо ултразвукова снимка; мощна система за математическия анализ на термограми; а по своите размери приборът прилича на ръчна видеокамера.

Абсолютно безвредна и “красива” диагностика за повече от 150 заболявания

Няма нито един медицински диагностичен апарат, който би бил абсолютно безопасен както за пациента, така и за оператора. Всеки един апарат излъчва по нещо и това излъчване, така или иначе, оказва въздействие на околните. Такава диагностика във физиката се нарича “активна”. Колкото повече съществува всеки един метод за активна диагностика, толкова повече се натрупват научните данни, свидетелствуващи за неговото вредно влияние. Като пример можем да посочим нарастващия за последните години брой публикации за нежелателните влияния на ултразвуковите изследвания.
Горе казаното по никакъв начин не може да се отнесе към топловизионната диагностика – единственият към днешния ден метод за пасивна инструментална диагностика. Този апарат не излъчва нищо, той само пасивно приема инфрачервеното излъчване от всяко едно загрято тяло, т.е. той е безвреден толкова, колкото и снимането с камера или с фотоапарат.
Много е важно това, че пациентът леко и бързо възприема принципа на изследванията – регистриране на измененията в топлинното излъчване на тялото. Нагледността и простотата на диагностичния процес (красива цветна картинка на различни части от тялото) в 100% от случаите убеждават пациента в необходимостта от точно такъв вид диагностика. Разбира се опростявайки малко ситуацията можем да кажем, че болестта на пациента и нейната динамика винаги може да бъде посочена с пръст на една принтерна разпечатка или на монитора с мишка.
В различни държави бяха проведени нееднократни наблюдения с един и същ резултат: пациентът остава с впечатление, че стойността на тези изследвания е много по-голяма от колкото реалната. Немаловажно е, че нито един от съществуващите диагностични методи не притежава такъв спектър на диагностираните болести – повече от 150 нозологически форми. Затова новата топловизионна диагностика с нашата апаратура е един от най-високодоходните видове на медицинския бизнес!

Това е действително, просто и разбираемо!

И така, днес ние притежаваме апаратура за регистрация на разпределението на температурата по кожата на човека, която работи в реалното време. Всичко това е действително, просто, нагледно и разбираемо! Ние получаваме топлинен “портрет” на човека, виждаме участъци с аномална повишена и понижена температура и на основата на това правим заключение за възпаление или нарушение на функциите в съответните тъкани и органи.
Зад тази видима простота в работата се крие колосален многолетен труд на физици, инженери, лекари и програмисти, които създават за вас надеждна и удобна за работа система, удовлетворяваща вашите най-строги критерии. Създаденият апаратно-компютърен комплекс ТВ–03К е съвременно високотехнологично оборудване, съответстващо на високите стандарти за контролно-измерителна апаратура, и същевременно е изключително прост и удобен в работата. Миниатюрността на комплекса позволява използването му във всякакви условия: в клиника и в линейка, на операционната маса и в дома на пациента, на кораб и на самолет. За него трябва само електрозахранване и малко течен азот. Вграденият икономичен термос позволява непрекъсната осемчасова работа, а при необходимост вие можете бързо да го заредите без да прекъсвате работа.
Специалната подготовката на пациента за топловизионното изследване практически отсъства – той трябва само да се освободи от дрехите за 5-10 мин. преди изследването. Никакви диети или клизми.
Създадената за ТВ – 4 компютърна програма е построена на интерактивен принцип, което дава възможността за лесна настройка на параметрите и по ваше желание. Базата данни на пациентите не ограничава количеството записи. Развитата система за търсене позволява бързото намиране на медицинския картон на пациента (чрез въвеждането на всеки един параметър вие можете лесно да намерите картона на пациента).
Основно достойнство на програмата е мощната система на математическата обработка на топловизионното изображение. Тя позволява операции с размерите на изображенията, изменение на цветовете, намиране на скрити термоаномални участъци и построяване на различни графики на температурните разпределения върху изображенията.
Системата за статистически анализ разрешава провеждане на всякакъв анализ както на картите така и на термограмите, намиране на нови термографически симптоми на заболяването и уточняване на диагностичната достоверност. Това е много важен момент, доколкото при използване на нашата апаратура в най-различни държави бяха намерени разлики в термограмите, които са свързани с географическите особености на дадената държава.
Отчитайки потребностите на един практикуващ лекар, ние създадохме за вас удобна и лесна система за отпечатване на текстовата и графична информация. С нейната помощ, вие можете да разпечатате диагностично заключение и статистически отчет, да подготвите постер за демонстрацията пред колегите си.
Ние постоянно работим над усъвършенствуването на апарата и на програмното осигуряване. Отзивите и препоръките на практикуващите лекари и най-новите разработки в областта на фундаменталната оптика, физика и технологии ни служат като ориентир за понататъшното развитие на техниката.
В комплекта допълнително влиза лазерен диск с мултимедиен електронен учебник по топловизионна диагностика, в който вие можете да намерите отговор на всеки един въпрос на медицинска тематика.
Във вземането на решение за закупуване на компютърно-апаратния комплекс ТВ – 04 ще ви помогне демонстрационната програма, разкриваща всичките горе описани, а също така и някои други функции на нашата система. Тя може да бъде получена при нашите официални представители, както и чрез INTERNET. Погледнете колко е разбираемо, опитайте колко е лесно и покажете на колегите си!

Хайде да погледнем на…кръвоносните съдове

Обследването на вените на долните крайници е класическа илюстрация на преимуществата на топловизионната диагностика пред всички други инструментални способи на изследване. Като проблем номер едно в клиническата флебология стои въпросът за ранното разпознаване на варикозното разширение на вените на долните крайници. Разпознаването е този стадий, когато е все още възможно нехирургическото лечение на това твърде разпространено заболяване.
До неотдавна тази задача не е била решавана. Флебографията– рентгеново изследване на вените след въвеждане в тях на контраст, е бил единствен метод за пряко наблюдение, но и на никого не е хрумнало подлагането на флебография на всички лица над 30 години. Термографията днес блестящо решава тази задача.
Топловизионната диагностика е способна не само да открие видимите случаи на варикозно заболяване и тромбофлебит, но и скритите им форми, когато вените на външен вид не са изменени.
Съществува приятен за хирурзите подарък. Вече съществува обективен визуален метод за определяне състоянието на магистралния и колатералния кръвопоток. Това дава възможност да се оцени рискът от развитие на следоперационни усложнения и се избере най-ефективния метод за хирургическо или склерозиращо лечение на варикозното разширение на вените и тромбофлебита. С помощта на топловизора се оценя не само венозният, но и артериалният кръвопоток. Това предоставя в ръцете на лекарите надежден метод за диференциална диагностика на заболяванията на периферните артерии, позволява леко, нагледно и безопасно да се контролира ефективността на провежданото лечение, обективно да се определя тежестта на заболяването и се извършва прогнозирането му.

…коремът

На практика лекарите постоянно се сблъскват с проблема за навременна диагностика на остри заболявания на коремната кухина. Грешката в това може да коства живота на болния.
Топловизионните признаци на острия апандисит – повишаване на температурата в проекцията на чревообразния израстък, са много точни и ясни. Да понижи тяхната информативност може само балон с лед на корема. Този проблем е особено актуален в педиатрията и геронтологията, когато клиническата картина е изтрита, а самият пациент не е в състояние да изложи своите жалби. Топловизионната диагностика на острия апандисит е с достоверност около 96%, а за нея са необходими около 3 минути. По такъв начин внедряването на топловизионна експресдиагностика на “острия корем” ще снизи четири пъти числото на хирургическите операции.
Много често причина за болки в корема се явява възпалението на жлъчния мехур и жлъчните канали. Ултразвуковата диагностика дава само структурно описание на стените на жлъчните канали и мехур, а лабораторното изследване на жлъчката е продължителен процес, изискващ специална подготовка. Топловизорът дава резултат веднага – петниста хипертермия в проекцията на черния дроб и “горещ” жлъчен мехур. При никакви други заболявания не се наблюдава подобна картина.
При гастрит, дуоденит и язвени болести се забелязва изменение на температурата в проекция на тялото или пилурическия отдел на стомаха. При това характерът на изменение на температурата съответства на типа на стомашния секрет, а градиентът и – на степента на възпалителния процес. Това е качествен, а не количествен метод за диагностика. Неговата бързина и безвредност са доводи за широкото му внедряване в клиническата практика и особено в педиатрията. За деца, особено в 3-5 годишна възраст, процедурата по вземане на жлъчен сок най-често е съпроводена с море от сълзи и други вегетативни реакции, включително и припадък. Не става дума и за необходимостта от подготовка на пациента за изследване (пробвайте да държите детето гладно от вечерта до утрото, заставете го да гълта абсолютно не вкусния зонд и в добавка – в течение на един час да дава стомашен сок!). Топловизионната диагностика не предизвиква такива негативни реакции и не изисква никаква предварителна подготовка за изследване. Лекарят получава резултата след 3 минути, а не утре или след празниците.
В последните години, вследствие небалансираното хранене, рязко зачестиха случаи на дисбактериоз на червата. Много учени поставят това заболяване на първо място по актуалност. Диагностически топловизионен критерий на това заболяване е зоната на понижение на температурата около пъпа, по хода на дебелото черво, при това степента на температурния градиент и площта на хипотермията са право пропорционални на степента на заболяване. Този симптом се проявява още при субклиническия стадий на развитие на дизбактериоза, когато все още няма разстройства на храносмилането. Както и при гастрита тази диагностика е качествена и не дава възможност да се определи какви бактерии са повече и какви по-малко, но бързината, ниската стойност и безопасност дават основание топловизионният метод да бъде внедрен в масовата профилактика и за експресконтрол на провеждана терапия. Единственият директен метод на диагностика на дисбактериоза е бактериологическа посявка на съдържимото в дебелото черво, но той е изисква голяма прецизност, пак и бактериите растат бавно, около 1 месец. Такъв голям срок не позволява своевременен контрол за ефективността на терапията и в дадения случай топловизозионна диагностика се оказва много по- удобна и по-информативна. Освен това масово профилактично обследване за дизбактериоза на дебелото черво чрез посявките реално възможно само в мащабите на едно неголямо село, където живеят истински патриоти на това дело.

…млечната жлеза

Ракът на млечната жлеза представлява сериозен проблем за съвременната онкология. Във връзка с влошаващата екология ръстът на това заболяване е характерен във всички държави , но най-много в икономически развитите такива. Съществува и тенденция към намаляване на възрастовата граница на това заболяване.
По данните на Reversz (1978) информативността на ренгеновския метод на обследване – мамографията съставлява само 23%. Същата картина представя и статистиката за последните години. Освен това, трябва да помним и за значителната доза на облъчване – около 1 рад, която сама по себе си може да предизвика злокачествен тумор. Подобно облъчване увеличава риска за рак с 1%, а при ежегодна мамография на 1 млн. жени количеството случаи на рак се увеличават с 6 700. В тази връзка от 1977 г. Националният Институт за ракови заболявания в САЩ е въвел ограничаване на мамографските изследвания за жени до 50 годишна възраст, ако няма директни показания. През 1997 година Световната Здравна Организация призна официално мамографията като един от рисковите фактори за възникване на злокачествени тумори на млечната жлеза.
Още в самото начало на своето развитие топловизионната диагностика разработва методи за разпознаване на тумори на млечните жлези. Натрупан е огромен клинико-статистически материал, който потвърждава верността на избора. Така по данните на редица автори при скринингови изследвания ефективността на топловизионната диагностика съставлява 67% (Reversz ,1980) при изолирана и до 98% (Heim et al. 1981) при комбиниран метод. Да напомним, че става дума за бърза, абсолютно безвредна и евтина диагностика.
По въпроса за топловизионна диагностика на тумори на млечните жлези съществува доста обширна литература. В клиническата практика са разработени и внедрени схеми за разкриване и организация на обследванията. Изучена и систематизирана е термографската картина на нормалните млечни жлези. Редица термографски симптоми се виждат веднага. Например, хипертермия над областта на разположението на злокачествен тумор и, обратно, понижаване на температура в проекцията на доброкачествено новообразуване. Някои симптоми, такива като термоасиметрия, изискват особена предварителна математическа обработка, верификация на някои термоаномалии се провежда с помощта на допълнителна информация (възраст, анамнеза). На термограмата достоверно се различава рак от доброкачествен тумор, виждат се признаци на мастит и се очертават границите на възпалителното огнище. Като резултат от внедряването на компютърните технологии достоверността на термодиагностиката при тумори на млечните жлези се покачила с 82 %.

… кожни новообразувания


Диагностиката на кожните тумори, при видимата и леснота, все още представлява значителна трудност. Не винаги лекарите се решават да правят биопсия, тъй като откъсване дори и на малки парченца туморна тъкан биха могли да предизвикат бърз растеж на рак и смъртоносни метастази.
Меланомата е най-страшната форма на рак на кожата. Топловизионната диагностика позволява разпознаването на тази форма в най-ранния й стадий, определяне на истинските граници на неговото разпространение, които нерядко значително се отличават от видимите граници на новообразуванията. Топловизорът ще ви покаже скрити огнища на метастази, за наличието на които никой не е подозирал. Това ще спаси живота на вашите пациенти.
Кожният тумор е винаги като “гръм сред ясно небе”. Човекът не винаги може да забележи промените в “любимата от детството бенка”. Топловизорът може да ги фиксира точно и безпристрастно, което ще позволи навременно провеждане на радикално лечение и спокоен живот за дълги години. С помощта на този апарат лекарят може надеждно и безопасно за пациента да проследява състоянието на доброкачествени новообразувания на кожата.
Границите на съдовите новообразувания рядко съвпадат с видимите граници на тумора. Случва се, че те се разпростират на дълбоко, враствайки в съседните тъкани. На термограмите ние ще видим истинската картина на разпространение на процеса. Това дава възможност на хирурзите да изберат правилна хирургическа тактика.

… щитовидна жлеза

Заболяванията на щитовидна жлеза не са редки. След аварията на Чернобилската АЕЦ този проблем се изостри.
Еталон за разпознаването на болестта е радиоактивният йод. Тази процедура, поради радиационното натоварване на организма, е доста опасна, освен това тя изисква специална апаратура и скъпи реактиви. Тя е недопустима за деца и бременни жени.
Дългогодишният опит в прилагането на термография убедително потвърждава достоверността и ефикасността на метода. Още повече, че термографията може да се прилага и за профилактически и динамически обследвания без каквито и да е ограничения.
Увеличена щитовидна жлеза с повишена функция – токсична гуша – проявява се като хипертермия в проекцията на жлезата, като равномерна при дифузен процес или като огнище при възлите. Според динамиката в температурата лекарят може да направи извод за ефикасността на медикаментозно лечение, а хирургът вижда точната локализация и размерите на възела.

… гръбнак

Заболяването на ставите на гръбнака – остеохондроза – е разпространено особено при хората над 40 години. Клиницисти често забелязват следното разминаване – има болки, а ренгенологически признаци на остеохондроза липсват, или обратното – всички прешлени имат “налепи”, но няма болка . Това е нагледен пример на разминаване на структурната и функционалната диагностика.
Болки в гръбнака се появяват не толкова от солеви натрупвания, колкото от притискания от тях на съдове и нерви . Болката се появява в отговор на нарушаване на кръвопотока. Поради своите технически особености термографията нагледно фиксира зоните на спадане и покачване на кръвотока. По такъв начин се оценява тежестта на заболяването, което и определя избора на лечение. Такъв контрол е полезен и по време на самото лечение.
Има случаи, когато става дума за тумор на гръбнака и гръбначния мозък. Те са трудни за разпознаване, защото дълго време се крият под маската на остеохандроза и на рентген като правило се виждат в последния си стадий на развитие. Топловизионата диагностика, отбелязвайки остеохандроза, веднага анализира възможността за онкогенна причина на болките в гръбнака, и ако има подозрения лекарят може веднага да насочи пациента си по единствено верния път.

…ставите

Ставите и костите се виждат много добре на рентгена, но пък за сметка на това пациентът получава “лъчева доза”. А какво да правим, когато всеки трети пациент се оплакна от ставни болки?
Методиките на топловизионната диагностика позволяват разпознаване на протичащи в ставите патологически процеси: деструкция (артроз) или възпаление (артрит).
Всичко е много просто, при възпаление ставата е “гореща”, и колкото е по-гореща, толкова повече е възпалена. При артроза ставата е “по-студена” от другите тъкани, което се отразява в процес на снижаване на кръвотока.
Мнозина деца в определена възраст се оплакват от болки в ставите. По-често това става поради неравномерен ръст на организма – когато ръстът на костите изпреварва ръста на ставната връзка. В тези случаи топловизионната диагностика ще ви помогне бързо да намерите истинската причина на болките в ставите, ако наистина има такива.

… белия дроб

Почти половината от пациентите в пулмологичните отделения се лекуват от бронхопневмония. На всички е направена рентгенография, но динамиката на заболяването се проследява трудно. При всяка повторна рентгенография лекарят трябва да помисли за всички “за” и “против”, особено когато се касае за дете.
Топловизионно изследване ще отстрани тези проблеми. Сега имаме възможност по всяко време да следим хода на заболяването без никакъв риск за пациента.
Вече съществуват характерни топловизионните признаци на туберкулозата на белите дробове, както и на други болести на дихателната система. Това ни дава възможност да говорим за внедряване на топловизионната диагностика да тези заболявания, на която лекарят може да се довери, особено когато става въпрос за деца и бременни жени.
И така, топловизионната диагностика ни дава температурен “портрет” на човешкото тяло, на чието основание ние можем да направим извод за структурата и функциите на органи и тъкани. До тук добре, но какво да правим с дълбоко разположените органи, как да научим истинската температура на черния дроб, на бъбреците, на сърцето?
Последните постижения на фундаментална физика и постиженията в областта на високите технологии ни дават достъп до такава информация . Дайте заедно да навлезем в новата област на медицинската диагностика – дълбоката радиотермометрия!

ДЪЛБОКА РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ– НОВА ГЛАВА В МЕДИЦИНСКАТА ДИАГНОСТИКА. ОБРАТНАТА СТРАНА НА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА.

Определена част от топлинното излъчване на тялото се пада на диапазона вълни с дължина около 15 см. – микровълново, или свърхчестотно (СВЧ) излъчване. Колкото по-висока е температурата на обекта, толкова по-интензивно той излъчва СВЧ. Допустимо е и обратното – затопляне на обекта, намиращ се в СВЧ-поле.
Микровълнова печка е с генератор на СВЧ-излъчване, което загрява обекта. Радиотермометърът работи в обратно направление – той регистрира СВЧ-излъчване от затоплен обект.
Но радиотермометърът е много по-сложен от един грил и неговата поява стана възможна само с развитието на високочестотните и космическите технологии. Мощността на СВЧ полето на загрят обект е милиони пъти по-слаба на мощността на инфрачервеното излъчване, освен това, при регистрацията му възниква проблем за качественото усилване, за филтрация на смущения и т.н. Възможността за регистрация на температурата в дълбоките тъкани идва от прониквателните свойства на СВЧ в живата тъкан. Така, при дължина на вълната 17 см., дълбочина на която можем да измерим температурата, е около 4 см в мускулеста част и до 12 см в мастната тъкан. При увеличаване на дължината на вълната се увеличава и проникващата дълбочина, но се намалява точността на апарата.
Радиотермометрията също така се отнася към безвредните методи за функционална диагностика, защото приборът работи като приемаща антена. Затова този метод, както и термографията, няма и няма да има никакви противопоказания или ограничения. Самата процедура е елементарна: пет минути преди изследването, пациент оголва част от тялото си, операторът слага върху него антената и след 5 секунди получава стойност на дълбоката температура. Ако температурата в стаята е около 19-25 С и наблизо няма източник на СВЧ-излъчване (например, включена микровълнова печка), то Вашият прибор ще работи максимално точно.
Дългогодишните изследвания в областта на приложната физика позволиха създаване на надежден и удобен прибор РТ-17, който дава възможност за широко клинично прилагане на методиката за дълбоката радиотермометрия .
Приборът РТ-17 регистрира СВЧ-излъчване с дължина 17 см и с точност на измерване до 0.1С. Вградената система на автокалибровка изключва необходимостта от настройка на прибора преди всяко измерване, а системата за подтискане на смущения позволява използването на апарата без защитен екран. Приборът е малък, не тежи и лесно преносим. Той работи както в комплекс с компютър, така и автономно и запомня резултати от последните 3000 измервания. Той може да се използва и в операционна и в реанимация.
За работа с РТ-17 е създадена компютърна програма. Тя съдържа система за управление на база данни с неограничен брой записи и лесно разбираем интерфейс за всички необходими настройки по Ваше желание. Операторът може да прави десетки диагностични методики, а системата за визуално изображение на данните дава достъпна и разбираема за нашето възприятие информация.
Програмата е с големи възможности за визуализация на резултатите от измерване на дълбоката температура – графическо представяне на схема на изследваната област с диагностични точки.
При анализа на резултатите от изследванията широко се използват два метода за визуализиране на информация : графика и двумерно моделиране.
Вградената система за диагностика, създадена на принципа на интелектуална система за разпознаване на образи, осъществява математическата обработка на данните и формира подробно медицинско заключение. Системата за печат дава възможност с лекота да се подготви и разпечата диагностичното заключение, динамическия анализ или се подготви слайд. Справочната система дава изчерпателна информация за всички функции на програмата и включените в нея клинически методики. Ние постоянно работим над усъвършенстването на апаратурата и програмата, изучаваме новите аспекти на клиническото прилагане на метода на дълбочинната радиотермометрия.

СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ С ХОМЕОПАТИЯ И ТЕРМОВИЗИОНЕН СКЕНЕР

Температурата е най- универсалното отражение на жизнената дейност на човека. Практически при всички болести температурата е един от първите симптоми. Температурна реакция присъства при всички разновидности на болестите. Топлинното сканиране е напълно безвреден, без облъчване високо-технологичен метод за функционална и образна диагностика, изключително подходящ за ранно откриване и проследяване на около 150 заболявания, вкл. неуточнени и злокачествени. Всеки човек излъчва в инфрачервения невидим спектър и има уникален температурен портрет. Биохимичните реакции в организма се изявяват с индивидуален за всеки орган терморисунък. Виждат се участъците с аномална температура и се правят достоверни изводи за функционирането му. Дигиталната термовизия и компютърният анализ на данните с точност до 0,01 гр/кв.мм. дава възможност да се открие туморен риск години преди същинския растеж на тумора. Изследването е особено чувствително при заболявания на синуси, зъби, щитовидна жлеза, гърда, опорно-двигателен апарат, вътрешни органи, гръбначен стълб, гинекологични проблеми, съдово-неврологични заболявания на крайниците, травми, главоболие и неизяснени оплаквания, неясни температурни състояния, както и профилактичен преглед на достъпна цена. Изследването включва консултация от специалист по вътрешни болести, предписване на традиционно и хомеопатично лечение, цветна температурна снимка на находката.

гр. Ст.Загора ул. Ген.Гурко- 56 тел. 042-650855; 0899936441
/южно от хотел Верея/
Цената на преглед на цяло тяло е 30 лв, на една област или контролен преглед до половин година – 15 лв. Прегледи и консултации се извършват след предварително записване.

Материалът е предоставен от д-р БъчваровКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Главоболието при децата
Главоболието при децата Не подценявайте детското главоболие От главоболие не са пощаден...
Още  ]
Автономно изследване върху корените на н...
Автономно изследване върху корените на насилието в човешкото общество Насилието започва с викове, н...
Още  ]
Нощният сън на бебето– заедно или отделн...
Нощният сън на бебето– заедно или отделно от майката Експертите препоръчват пре...
Още  ]
Топловизионна диагностика
Топловизионна диагностика Температурата е най- универсалното отражение на жизнената дейн...
Още  ]
Що е това цитонамазка?
Що е това цитонамазка? Благодарение на това изследване, въведено за първи път от Papanico...
Още  ]
  Моето Дете