Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Агресията в Детската градина 18 01 2020      
 
Оценка: / 250
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Агресията в Детската градина
Страница 2


Агресията в света на децата

„ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДАБЪДЕ ВКАРАН В ПРАВИЯ ПЪТ,
НО ТОЙ МОЖЕ ДА МУ БЪДЕ ПОКАЗАН!”
КОНФУЦИЙ

Педагогически тренинг с родители на подготвителна група

Колко много негативизъм и отрицание има в нашето съвремие! И всичко това намира пряко отражение дори върху най-малките деца.Несговорчиви, нетърпеливи, понякога агресивни те стават заложници на условията, в които растат и се развиват.Все по-често се чуват фразите:”Какви лоши деца! Откъде дойде у тях толкова гняв, жестокост?”
Всеки родител познава какви ли не прояви на агресивното детско поведение: малките се блъскат и дърпат с връстниците си; грабят играчките на другарчетата си; викат и крещят; тропат с крака в най-неподходящи ситуации; понякога замахват към възрастите; щипят, хапят и скубят коси; дразнят и провокират другите; налитат на бой; чупят предмети; късат книжки; обиждат и говорят несвойствени за възрастта си груби думи.Доста често родителите са озадачени, притеснени и обезпокоени.Какво означава такова поведение у невръстното дете? Трябва ли да се обърнат към специалист, затова че вкъщи расте малък „агресор”?
Тези въпроси изведоха на преден план необходимостта да се обсъдят съвместно с родителите проявите на деструктивност в детското поведение.

Детската агресия може да възникне в два основни случая:
- Като крайна мярка, когато детето е изчерпало всички други възможности за удовлетворяване на своите потребности.
- Като „заучено” поведение, следвайки образец / родител, значимо за тях лице, литературен герой, телевизионен модел или образ от интернет пространството/.
І.Основната ЦЕЛ на педагогическия тренинг, който проведохме с родителите на деца от подготвителна група бе:
КАК ДА ПОСТЪПЯТ ВЪЗРАСТНИТЕ, АКО В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО ВЪЗНИКНЕ АГРЕСИВНОСТ, КАК ДА РЕАГИРАТ НА ПРИСТЪПИТЕ НА ЯРОСТ?
ІІ.Във връзка с целта си поставихме следните задачи:
1.Да обсъдим с родителите причините за възникване на детската агресия и нейното влияние на взаимоотношенията на детето с околните
2.Да формираме у родителите култура да разбират проблемите на агресията у малките деца
3.Да обсъдим с родителите възможните пътища за изход от трудни житейски ситуации
ІІІ.Форма на педагогическия тренинг: обучаващи сесии
ІV.Педагогическа стратегия- интерактивни методи и техники
V.Организация на средата: Екипен стил
VІ.Оборудване: телевизор и DVD, материали за писане,бяла дъска,маркери
VІІ.Предварителна работа за активния тренинг
1 етап: анкети с децата от групата, тест с децата
2 етап: анкети с родителите, тест
3 етап: изложба от рисунки на децата, заснета игра на двора
4.етап: постери с послания към родителите
5.етап: реални житейски ситуации
VІІІ.Предполагаеми резултати

Към І- ЕТАП
1.Тест с всяко дете- Децата казват на учителката кое качество смятат, че притежават:
аз съм-добър
аз съм-груб
аз съм-търпелив
аз съм -нетърпелив
аз съм- смел
аз съм-страхлив
аз съм-щастлив
аз съм-нещастен
аз съм-весел
аз съм-тъжен
Учителката ги обобщава процентно за групата

2.Анкета с децата
 Аз се радвам, когато….
 Аз се смея, когато….
 Аз имам настроение, когато…
 Аз плача, когато…
 Аз се обиждам, когото…
 На мен ми е добре, когото…
 На мен ми е зле, когато…
Учителката записва получените отговори и ги обобщава

3.Анкета с децата
 Какво значи за теб думата „агресия”?
 Какво значи за теб думата”насилие”?
 Какви видове насилия според теб съществуват в живота?
 Говорят ли с теб родителите ти за агресията ?
 Проявявал ли е някой насилие върху теб?
Учителката обобщава отговорите

КЪМ ІІ – ЕТАП
1.Анкета с родителите
 Агресивно ли е Вашето дете?
 Срещу кого проявява агресия?
 Какви според Вас са причините за такова поведение?
 С какви средства се стремите да преодолеете агресията у Вашето дете?
 Намирате ли разбиране от Вашите близки за проблема на детето Ви?

2.Анкета с родителите
 Говорите ли с Вашето дете, че може да стане жертва на насилие?
 Коментирате ли с Вашето дете предавания, посветени на борбата с насилието?
 Как учите Вашето дете да се справя с проявеното върху него насилие?
 Какви начини на самозащита са извести на Вашето дете?
 Къде мислите, че Вашето дете може да стане жертва на насилие?
3. Тест с родителите
На родителите се предлагат качества на човешкия характер.Необходимо е те да отметнат тези, които най-често се проявяват в характера на детето им. Да ги степенуват по сила на тревожност.

нетърпеливост, инат, безразличие, егоизъм, завистливост, лицемерие, избухливост, раздразнителност, озлобление, грубост, самонадеяност, нетактичност, недисциплинираност, конфликтност, агресивност

КЪМ ІІІ- ЕТАП

Изложба от детски рисунки: на децата е дадена възможност да нарисуват опасни ситуации, страшни сцени от филмчета, конфликт в игрите им в детската градина.Видиоматериал –конфликт на деца по време на игра на двора на детската градина

КЪМ ІV- ЕТАП

ПОСТЕРИ С ПОСЛАНИЯ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

А. ПОГЛЕДНИ В СЕМЕЙНОТО ОГЛЕДАЛО
Ако детето Ви е агресивно, то вижте дали във Вашето семейство не са причините, формиращи такова поведение:
 Детето не усеща родителската любов /суров баща, хладна и недостатъчно грижовна майка/
 Родителите се грижат лошо за основните потребности на детето /сън, храна, игнориране на детските интереси/
 Преобладават наказанията пред поощренията
 Има повече негативни оценки, демонстративни забрани, заплахи и обиди.Родителската сила е култ
 Хронични конфликти в семействата.Родителите демонстрират пред децата си своята агресия
 Слабост на родителите /безпомощни или раздразнителни майки, непостоянни бащи/
 Прояви на жестокост, ревност и неприязън от страна на другите деца в семейството
 Свръхпокровителствуване от родителите /безкрайни указания, повишена тревога за здравето /
 Липсваща опека и всякакъв родителски контрол върху заниманията на децата /гледане на телевизия, влизане в интернет, игра на улицата/

Б.ТОВА АЗ ЛИ СЪМ?
Да направим профилактика на семейната възпитателна система
Мислено си представете лицето на своето дете и БЪДЕТЕ честни пред него и себе си!
-често го бия
-често го наказвам
-често го иронизирам
-често издевателствам над него
-често го принуждавам да изпитва чувства на незаслужен срам
-възпитавам го в двоен морал
-не обичам еднакво децата си
-никого не се доверявам на детето си
-настройвам го срещу деца от друг етнос
-вратата на нашия дом е затворена за други деца
-насърчавам го да изпитва гордост от победата в детска свада

В.ДОБРОТО ЛЕКУВА СЪРЦЕТО, ЗЛОТО РАНЯВА ТЯЛОТО И ДУШАТА

Често казваш Скрито „лошо”послание
„Ще те пребия”
„Ще ти откъсна ухото!”
„Ще ти счупя главата!”
„Ще те изхвърля на улицата!”
„Ще те дам на БАБА ЯГА!” Детето започва да се страхува заплахата да не получи реално въплащение.
„Стига си хленчил като бебе!”
„От тебе нищо няма да стане!”
„Никога не правиш каквото аз кажа!”
„Никога не разбираш какво ти говоря!”
„Защо не си като…?” Директен удар по детското самочувствие, което в тази възраст е твърде деликатно.
„Ти си ужасно глупав/а/!”
„Ти си толкова лош/а/!”
„Ти си ненормален/а/!”
„Ти си неблагодарник!” Детето започва да вярва, че е такова.Това пряко внушение работи и действа.
Ще паднеш!
Ще се удариш!
Ще се изцапаш!
Ще се изпотиш!
Ще се разболееш! Детската самостоятелност и свобода са «оковани»


Г.АЗБУЧЕН АРСЕНАЛ НА РОДИТЕЛСКИЯ ПОЗИТИВИЗЪМ

А-авторитет,активност
Б-близост, безпрекословеност
В-внимание,взискателност,великодушие,вежливост
Г-грижа, готовност
Д-деликатност, доверие, дружелюбност, добросъвестност
Е-емпатия, единомислие
Ж-желание за разбиране
З-закрила, загриженост,заинтересованост, задължение
И-инстинкт, изисканост, истина
К-култура, коректност,
Л-любов, ласки
М-мъдрост, морал
Н-надежда, настойчивост
О-отговорност, откритост,отзивчивост,откровеност
П-подкрепа, постоянство, правила на поведение
Р-респект, разбиране
С-сърдечност, съпричастност, сигурност,съчувствие
Т-търпимост,толерантност,такт,топлина, точност
У-увереност,уважение, умереност
Ф-функционалност
Х-хуманистичен подход
Ц-целенасоченост,цивилизованост
Ч-човечност, честност
Ш-шеговитост
Щ-щедрост
Я-яснота във взаимоотношенията
КЪМ ІV –ЕТАП
Реални житейски ситуации за обсъждане и анализ по време на тренинга.

СИТУАЦИЯ 1.
Симона е с майка си в детски магазин, за да купят чорапки.Детето иска да му купят нова играчка. Майката отказва.Симона започва да крещи, да я блъска и удря.Майката е безпомощна.

СИТУАЦИЯ 2.
Веско счита, че родителите му обичат повече сестричката му. Затова , винаги, когато родителите му похвалят Петя, той започва да говори глупости, да троши играчките си, да отказва да се държи прилично.Той знае, че това ще ги вбеси.

СИТУАЦИЯ 3.
Родителите на Гошко често се карат пред него.Винаги го удрят, когато ги ядоса.Веско също налита на бой в детската градина. Той постоянно рита и удря, когато иска да получи нещо.

СИТУАЦИЯ 4.
Родителите на Сашко му позволяват да гледа всичко , което пожелае по телевизията. Той често разказва страшни неща в детската градина. Веднъж децата намират на двора малко врабче. Сашко го грабва и му откъсва главата, после доволен го захвърля. Останалите деца изпадат в ужас.

КЪМ –VІІІ ЕТАП

ПРЕДПОЛАГАЕМИ РЕЗУЛТАТИ

Родителите да се научат:
• да насочват вниманието си върху добрите качества на децата си
• да бъдат честни с децата си
• да общуват позитивно с децата си
• да успяват да овладяват гнева си
• да умеят да чуват детето си

НАЧАЛО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ТРЕНИНГ

Уважаеми родители,
Времето, през което ще бъдем заедно ще се ръководим от максимата:”Когато зная причината, лесно ще реша проблема”

І- ВА СЕСИЯ
Родителите се разделят на четири групи по цвят /маркирани в синьо, червено, жълто и зелено маси/. Всеки от тях си е избрал геометрична фигура със съответния цвят.
1.Интерактивен метод: „Разчупване на леда”
Процедура: Екипите сглобяват написана на лист и нарязана на части известна мисъл.Коментират смисъла.

-„По добре не ги обичайте, отколкото да ги обичате с деспотична любов”
А.П.Чехов
-„Детето расте не от хляб, а от радост”
Азербайджанска поговорка

-„Откъде произхождам ли? Аз произхождам от своето детство”
Екзюпери
- За да възпитаваш добре, трябва да живееш добре пред тези, които възпитаваш!
Л.Н.Толстой

2.Итерактивен метод:Обмен на гледни точки
Процедура:Стимулиране на незабавното ангажиране на родителите в предметното съдържание на тренинга
Обсъждане и анализ на анкетите /проведени с децата и родителите/.Очитане на обобщените резултати на бялата дъска.

ІІ-А СЕСИЯ
Разглеждане на изложбата от детски рисунки.Гледане на видиоматериала.
1.Интерактивен метод: Видеокритик
Процедура:Родителите разглеждат материалите критично.Трябва да следят за някои факти: реализъм на ситуациите и влиянието на кадрите
2.Провеждане на дискусия: Пункт-контрапукт
Процедура:Всеки екип да изложи свое становище за видяното и аргументи, с които да го подкрепи.Сравняване на становищата.

ІІІ-ТА СЕСИЯ
Обсъждане на постерите- послания към родителите
1.Интерактивен метод: Уроци между равни
Процедура:Родителите са разделени на четири екипа. Дава им се по един постер.Иска се всяка група да разработи начин за представяне своя постер на останалите участници.Представянето става чрез дебат.

ІV-ТА СЕСИЯ
Осъждане на житейските ситуации
1.Интерактивен метод: Изучаване на казус
Процедура. Родителите разместват местата си ката се изброяват по сезони. Представят се казусите като предизвиканата дискусия се фокусира върху въпросите, свързани с конкретната ситуация, мерките които трябва да се предприемат, начините за решаване, предложения за преодоляване на подобни моменти, извличане на поуки.

Край на тренинга: Самооценяване
1.Интерактивен метод: Галерия на наученото
Процедура:Екипите обсъждат какво ще отнесат със себе си от тренинга.На листчета отговарят на въпросите:
Какво съм научил? В какво вярвам сега? От какво имам още нужда да се усъвършенствам?
Лепят ги на бялата дъска и говорителите на групите правят обзор.
2. За довиждане- всеки родител получава стикер:
Драги родители ,
Нека следваме безотказно съвета на Вл. Леви: Всеки ден на детето да започва с радост и да завършва с мир!

БИБЛИОГРАФИЯ:
1.Бузов, Е. 101 стратегии за усъвършенстване на педагогическия процес С.,1999
2.Десев,Л. Педагогическа психология
3.Леви,Вл.Нестандартното дете.С.,1988


Красимира Иванова Тодорова- директор
ОДЗ №:2 „ЗНАМЕ НА МИРА” град БАЛЧИК област ДОБРИЧ

Източник: Училище за двамаКоментари
Написано от martadb на 2009-02-09 14:15:45
Много полезна статия за всички!!!
Agresiq
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2009-02-11 20:24:10
Interesna tema.Aktyalna e za nasheto suvremie!
Написано от dazi на 2009-03-14 22:03:46
Наистина полезна статия! Много бих искала да я копирам и да я имам ! Ще взаимствам от опита!

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Помощ за Вангел и дъщеричката му Елисаве...
Помощ за Вангел и дъщеричката му Елисавета НФ "Моето дете" обявява кампания за набира...
Още  ]
"Прозрачни сьдби”- филм- послание кьм мл...
"Прозрачни съдби”- филм- послание към младите Приключиха снимките на най-...
Още  ]
Хидроцефалията се оперира
Хидроцефалията се оперира Хидроцефалия в детска възраст При no-големите деца повишеното въ...
Още  ]
В месеца на любовта с Меги Димчева от ...
В месеца на любовта с Меги Димчева от „Търси се” Меги Димчева, екранната полов...
Още  ]
Социално слаба самотна майка от Хасково ...
Социално слаба самотна майка от Хасково има нужда от нашата помощ! 31-годишната Румяна ...
Още  ]
  Моето Дете