Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Инициатива за промени в детското здравеопазване 15 08 2020      
 
Оценка: / 5
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Инициатива за промени в детското здравеопазване
Страница 2
Страница 3


Първо заседание за 2008 год на ОС към ЦФЛД

Общественият съвет към ЦФЛД в своето първо заседание за 2008 год. състояло се на 09.01.08 г. взе следните решения:
1. Всяко решение относно деца нуждаещи се от финансово подпомагане от Центъра да бъде съобщавано в интернет страницата.
2. До 15.01. да се изпрати покана за среща с министъра на здравеопазването – проф. Радослав Гайдарски за среща с членовете на ОС. На срещата ще бъдат предложени мерки, с които да се осигури изпълнение на взетите решения, съгласно нормативната база, за подпомагане лечението на децата, както у нас, така и в чужбина в срок до 15 дни.
3. Да започната консултации на членовете на Обществения съвет със съответните институции и експерти за промяна на съществуващата нормативна база за статута и дейността на Центъра. До края на м. февруари да бъдат разгледани от съвета и през март да се внесат като предложение по съответния ред.
4. На последното заседание бяха разгледани и се взе решение да бъдат подпомогнати следните деца:
- Георги Стефанов Борисов- допълнителна консултация за ефекта от предлаганото лечение.
- Ивет Ивайлова Пешева- продължаване лечението в болница „Асута”, Израел
- Ирен Ивова Йовчева – провеждане на лечение в клиника „РУДОЛФИНЕРХАУС”- Австрия.
- Михаил Ивайлов Христов- финансиране изработката на протеза във фирма „Отто- Бок” и осъществяване на поставянето й в България
- Регина Йолова Стоянова- финансиране търсенето на донор от Световното донорна банка и осъществяване на костно-мозъчна трансплантация в Р. България
- Цветомир Петров Стефанов- финансиране търсенето на донор от Световното донорна банка и осъществяване на костно-мозъчна трансплантация в Р. България
Обръща се внимание на родителите на кандидатстващите деца да се запознаят по детайлно с реда за подаване на документи, публикуван на страницата. Комисията за лечение в чужбина към Дирекция „Медицински дейности” и Център „Фонд за лечение на деца са различни структури. Първата дава заключение по медицинската целесъобразност за лечението на деца в чужбина, а втората решава организационни и финансови въпроси.
Благотворителността е високохуманен жест, присъщ на всяко зряло общество. В настоящия момент Република България уверено върви по пътя на икономическата стабилизация и развитие. Обществото се сблъсква с много трудности, включително и в сферата на здравеопазването, където протича основна реформа.
Правителството на Република България предприе редица инициативи за стимулирането и популяризирането на благотворителността. В тази връзка с ПМС № 280/18.10.2004 г. бе създаден и Център „Фонд за лечение на деца” към Министерство на здравеопазването. Народното събрание прие изменения и допълнения към Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр.107/07.12.2004/, като в чл.35. т.20 за данъчни преференции е включен и Ц”ФЛД” .
За гарантиране на принципите за прозрачност и справедливост при разпределянето на средствата към Центъра е сформиран Обществен съвет, в който влизат изявени личности и експерти от различни ведомства, доказали своята компетентност.След първоначалната държавна субсидия се разчита неговата дейност да продължи на базата на постъпили дарения от всички граждани, обществени организации, фирми, индустриалци и т.н.
Обръщаме се към всички, които желаят да подпомогнат нуждаещите се от лечение в чужбина деца да дарят някаква сума за тази цел.
Център Фонд за лечение на деца: http://www.cfld-bg.com

Ред за кандидатстване за лечение на деца в чужбина:

1. родителите или настойниците трябва да подадат молба в деловодството на МЗ до Комисията за лечение в чужбина, която е свободен текст, но следва да съдържа диагнозата, точния адрес и начините за свързване с родителите или настойниците.Освен това трябва да е приложена и цялата медицинска документация.
2.След получаването на положителен отговор от КЛЧ родителите или настойниците подават отново молба в деловодството на МЗ, адресирана към Център „Фонд за лечение на деца”. Молбата трябва да бъде в свободен текст и да са приложени към нея копия от медицинските документи и решението на КЛЧ.
3. След постъпването на документите в ЦФЛД, те се разглеждат по реда на постъпването.
4.Служителите от администрацията на ЦФЛД се свързват с родителите или настойниците на детето за да ги осведомят за решенията на Обществения съвет.
Решение на МС.
Има светлина в тунела. Сега остава ЦФЛД да направи заседанията открити и да започне да публикува размера на отпуснатите суми.

НФМД

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Осиновяване на дете от семейства загубил...
Осиновяване на дете от семейства загубили единственото си дете Преди изгрев е най-тъмно...
Още  ]
Бременна съм, не съм бременна!?
За бъдещата мама! Бременна съм, не съм бременна!? Тестовете. Фолиевата киселина Как предп...
Още  ]
Хомеопатичните лекарства
Хомеопатичните лекарства Какво е хомеопатия? Хомеопатия? Защо? Хомеопатия за деца Хомеоп...
Още  ]
Пълнa липca нa гoвop нa дeтeтo cлeд 2 г....
Липca нa гoвop нa дeтeтo cлeд 2 г. и пoлoвинa Koгaтo нa двe гoдини и пoлoвинa eднo дeт...
Още  ]
Психично развитие през тийнеджърството
Психично развитие през тийнеджърството Тийнейджърството е може би най-сложният и противоре...
Още  ]
  Моето Дете