Web Design
SEO - Search Engine Optimization
......................................................................................................................
( Оптимизация на Уеб Сайт)

1. Оптимизация на сайта. Оптимизация на кода(за  статичен сайт бг версия);
2. Анализиране и оптимизиране на мета таговете на сайта;
3. Определяне на ключови думи по които ще бъде регестриран сайта;
4. Регистриране в 90 български търсачки и портали;
5. Регистриране на сайта в 500 международни търсачки и портали;
6. Регистриране във всички директории и каталози.
7. Насищане на съдържанието по ключови думи и фрази;
РEКЛАМА с Goodle Adwords
......................................................................................................................
Реклама с Google Adwords

В днешно време Интернет е неразделна част от ежедневието на хората, независимо дали става дума за голямо предприятие, малка фирма или частно лице. Интернет вече не е само забавление, а средство за информация, за установяване на контакти, за търсене и най-вече за намиране. В последно време специалистите нарекоха Интернет - „медия“ наравно с радиото, телевизията и пресата. Тъй като броят на потребителите на мрежата расте с невероятни темпове, Интернет рекламата се превръща в една от основните възможности за популяризиране на фирми, хора или събития. Преди интернет рекламата се препоръчва уеб сайта да бъде оптимизиран, регистриран и да има препратки(линкове) с други сайтове, което би повишило Page Rank(класирането в търсачки) на сайта.

Всеки ден в българското пространство се появяват множество фирмени и лични уеб страници. Нашата работа е да предложим завършен рекламен цикъл, а именно от създаването на Интернет страницата до популяризацията й с цел където и да потърси някой заинтересован, да попадне на нея.

Google AdWords рекламите Ви свързват с нови клиенти в точния момент, когато те търсят Вашите продукти и/или услуги.

С Google AdWords създаваме индивидуални реклами, генерират се ключови думи които да спомогнат в съчетаването на рекламата с достигането до нейната целева аудитория. Плащате само, когато някой кликне на тях.


Платеното присъствие в Google Adwords (Pay-per-Click Advertisement) е най-бързо развиващата се и най-успешната област на Online-маркетинга, базирана на точен таргетинг, оптимизиран бюджет и висока възвръщаемост на рекламните средства. Днес това е най-бързият, най-сигурен и ефективен начин Вашата страница да се появи на първите места в световния гигант Google!

Предимствата на Adwords :

    * Без първоначална такса;
    * Няма нужда да създавате собствен акаунт и профил;
    * Ефективна реклама с малък бюджет;
    * Максимално таргетиране на рекламата;
    * Плащате само когато някои се интересува от Вашето предложение;
    * Сами определята бюджета и позицията си в Google;
    * Подходяща реклама за почти всеки бранш;
    * Подходяща реклама за предприятия от всякаква величина;
    * Възможност за рекламиране на 40 езика в повече от 200 държави;
    * Анализ и подбор на ключовите думи и фрази.

Какво трябва да знаете за Adwords?

За да бъде успешна една кампания в Google са необходими преди всичко следните познания:

    * Управление на софтуер за инсталиране, провеждане и подръжка на кампаниите;
    * Креативност и професионален опит в намирането на подходящи ключови думи, на които да бъдете намирани;
    * Избор на подходяща страница, към която да води рекламата, т.нар. "Landing-Pages";
    * Професионален опит в оформянето на текста на реклама, която да не противоречи на условията на Google и да привлича максимално вниманието на потребителя Ние Ви предлагаме;
    * Изграждане и подръжка на кампании;
    * Предоставяне на месечни статистики.

      Услуги предоставяни от Irisvisia.com :
    * Създаване на профил;
    * Създаване на рекламна кампания;
    * Добавяне на ключови думи;
    * Определяне на цена;
    * Активиране на кампанията;
    * Плащане на рекламна кампания.


Рекламирайте в Google и се убедете на практика в ефективността и.


email:welmar@abv.bg
Copyright © 2005-2008 Всички права запазени