Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Как да помогнем развитието на детската реч 28 10 2020      
 
Оценка: / 0
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Как да помогнем развитието на детската реч
Страница 2
Страница 3


Формиране на речта

Речта не е вродена способност, а е свързана със социалното развитие на човека. Правилното овладяване на речта зависи от редица фактори - общо здравословно състояние на детето, функциониране на нервната система, нормално развитие на умствените способности, пълноценно речево обкръжение. В своето развитие речевата функция преминава през определени етапи, за да се формира в края на предучилищната възраст като една сложна, уравновесена система за общуване, за обмяна на мисли и познания с обкръжаващата го среда. Усвояването на родния език преминава през строги закономерности, които са еднакви за всички деца. Изследователите на детската реч определят няколко етапа в нейното развитие:
- подготвителен - до 1 година;
- период на първоначално овладяване на езика - до 3-тата година;
- период на обогатяване на езика и развитие на речта в процеса на практиката - до 7-мата година;
- последен етап - развитие на речта в периода на училищното обучение.
Схемата на овладяване на речта от практически здравото дете може да се сведе до следното:
В първите месеци от живота на детето на базата на вродени рефлекси започват да се формират неясни звуци - гукане. На 3-4 месеца техният характер се изменя. Те стават по-определени, придобиват различни интонации и се определят от примитивните емоционални преживявания на малкото дете. Първите звуци са неволеви и не се регулират от съзнанието. В периода на гукането първо се появяват гласните звукове А, О, У като най-лесни за изговаряне, след това съгласните П, М, Б и най-накрая съгласните Г, К, Х. Първите прояви на разбиране на човешката реч намират израз в първите реакции на детето на гласа на говорещия. В края на втората седмица то престава да плаче, когато му говорят, в края на четвъртата седмица песента му действа успокояващо. Детето започва да извърта главичката си по посока на говора и да реагира по определен начин на променената сила на гласа.
Към петия месец детето започва активно да слуша звуците от обкръжаващата го среда, заглежда се все повече в движенията на устните на говорещия и се опитва да им подражава. Възниква несъзнателно подражание от страна на детето. Към шестия месец това подражание започва да се повтаря. Натрупването на отделни срички бележи появата на т.нар. лепетна реч - па-па, ба-ба и пр. Гукането и лепетната реч са звукови съчетания, но не са средство за общуване. Детето изразява чрез тях своето настроение и самочувствие при това упражнявайки своя гласов апарат. Поради тези причини е прието гукането и лепетната реч да се нарича подготвителен етап в развитието на детската реч.
Около първата година се появява първата дума, с което започва етапа на първоначално овладяване на езика. Първата дума в речта на детето е тази, която то свързва с нейното значение. Много често тя носи обобщен характер. Една и съща дума може да означава различни неща - например мама - молба, радост, жалба, обръщение и др. Първо се появяват двусрични думи, лесни за изговаряне - баба, мама, кака, тата и др. Постепенно се появяват съществителните имена, глаголите, прилагателните и т.н.
Към втората година се появяват първите изречения, които най-често са от типа „Мими - ам", „Ам -кашата" и др. Постепенно се усвояват изречения от други типове. Към края на втората година думата се употребява по-точно и речта се превръща в средство за общуване. У детето се заражда и развива потребността от общуване чрез говорене.
Към края на третата година в основни линии е сформирана речта на детето. То вече е натрупало достатъчно думи в своя речник, овладяло е построяването на граматически правилни изречения, умее да разказва за своите преживявания, наблюдения и др.
В този период може да се появи т.нар физиологично заекване, което се смята за норма в развитието на детската реч и се свързва с несъвършенството на детската нервна система. Звукопроизношението е все още в процес на развитие и усъвършенстване. В този период звуковете С, З, Ц, Ш, Ж, Ч са в процес на овладяване. Нормално е да липсва звук „Р" в речта на детето. В основата на особеностите на детското произношение лежи незавършеното развитие на централната нервна система. Правилното изговаряне на звуковете се формира около петата година, като някои тънкости в произнасянето и разграничаването на сходни звукове продължава и след петата година. Усвояването на правилния изговор на звук „Р" може да стане и към края на предучилищна възраст (6-7г.). В този период детето е овладяло разговорно-битовия стил на речта, но нейното развитие продължава и в училищна възраст. Необходимо е родителите да познават особеностите в развитието на речта на техните деца, за да могат при нужда своевременно да потърсят помощта на логопеда или педиатъра. А това трябва да стане най-вече в следните случаи:
- ако до четвъртата седмица от раждането детето не реагира на даден звуков дразнител - може да се касае за проблеми със слуха;
- при непоявяване на гукане и лепетна реч - също е вероятно наличие на проблем със слуха;
- след третата година, ако не се развива никаква реч или тя е все още на равнище лепетна реч;
- след петата година, ако повече от звуковете не се изговарят или се изговарят неправилно или се заместват с други;
- заекване; - при всички случаи, в които родителите имат притеснения или съмнения относно развитието на речта на децата им.

Източник: predainatatak.bg


Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Деца убиват деца
Деца убиват деца Криминалистите оценяват случая като безпрецедентен за последните 20 годин...
Още  ]
Бременна съм, не съм бременна!?
За бъдещата мама! Бременна съм, не съм бременна!? Тестовете. Фолиевата киселина Как предп...
Още  ]
Можем ли да наказваме малкото дете?
Можем ли да наказваме малкото дете? Интервю с Весела Банова- психотерапевт Не е лесна нау...
Още  ]
Защо не изпратих SMS на „Българската Ко...
Защо не изпратих SMS на „Българската Коледа“?! Не изпратих SMS на „Бъ...
Още  ]
Забрана достъпа до сайтове с нецензурно ...
Забрана достъпа до сайтове с нецензурно или брутално съдържание Как да забраните и кон...
Още  ]
  Моето Дете