Търсене:
 
      Начало 20 07 2024      
 
Оценка: / 0
СлабОтличен 

За една година сме намалели с 42 299 души7 718 750 души е изчисленото постоянно население на България към края на 2005 г., съобщиха от Националния статистически институт. За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 42 299 души, или с 0.5%.
През 2005 г. в градовете живеят 5 416.6 хил. души, или 70.2% от населението на страната, а в селата - 2 302.2 хиляди (29.8%). Средната възраст на населението общо за страната през 2005 г. е 41.2 години. В градовете този показател има стойност 39.5 години, а в селата - 45.2 години. Средната продължителност на живота на населението за периода 2003 -2005 г. е 72.55 години. Населението в трудоспособна възраст към края на 2005 г. е 4 814 хиляди души или 62.4 % от цялото население. В сравнение с предходната година тази категория население се е увеличила с 32 хиляди души. Населението над трудоспособна възраст през 2005 г. е близо 1 762 хил. души. За една година то е намаляло с 43 хил. души. Това се дължи не само на естественото движение на населението (смъртността), но и на изключването от тази категория на част от населението поради промяната във възрастовата граница за пенсиониране и отнасянето на тази част към трудоспособното население.
През 2005 г. в България са родени 71 640 деца, от които 71 075 или 99.2% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 1 189 деца. Коефициентът на раждаемост (брой живородени деца на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 9.2‰. От всички живородени през 2005 г. 36 478 са момчета, а 34 597 - момичета, или на 1 000 момчета се падат 948 момичета. В градовете живородените деца са 52 280, а в селата - 18 795 деца, или на 1 000 души от градското население се падат 9.6 живородени деца, а на 1 000 души от селското население - 8.1 живородени деца. През последните години непрекъснато нараства броят на извънбрачните раждания. Техният относителен дял от 25.8 % през 1995 г. нараства на 38.4% през 2000 г. и на 48.7% през 2004 година. През 2005 г. броят на живородените извънбрачни деца е 34 858 или 49.0%. За около 60.0% от тези раждания има данни за бащата, което означава, че извънбрачната раждаемост до голяма степен се дължи на увеличаване на фактическите семейни двойки без сключен юридически брак. Само за 20.3% от живородените деца бащата е \"неизвестен\".
През 2005 г. в България са умрели 113 374 души, или коефициентът на обща смъртност (брой умрели лица на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е 14.6‰. В сравнение с 2004 г. броят на умрелите се е увеличил с 3 264 души. Смъртността продължава да бъде по-висока сред мъжете (16.2‰), отколкото сред жените (13.2‰) и в селата (20.8‰), отколкото в градовете (12.0‰). Коефициентът на детската смъртност е показател, който се влияе от различни фактори и е чувствителен към промените в динамика и от сравнително малките величини, от които се изчислява. След достигнатото високо равнище на коефициента на детска смъртност през 1997 г. (17.5‰), през следващите години той намалява и през 2004 г. достига 11.6‰. През 2005 г. в страната са умрели 739 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 10.4.
Разликата между ражданията и умиранията представлява естественият прираст на населението. И тъй като от 1990 г. насам умират повече лица, отколкото се раждат, тази разлика е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на страната непрекъснато намалява. През 2005 г. абсолютният брой на естествения прираст е минус 42 299 души. Стойността на коефициента на естествения прираст (разлика между ражданията и умиранията на 1 000 души от средногодишния брой на населението) е минус 5.4‰. Той е с много голяма отрицателна стойност в селата - минус 12.7‰, докато в градовете тази стойност е минус 2.4‰.
Сключените бракове през годината са 33 501, които са с 2 463 повече от предходната година. От тях 79.6% са осъществени от населението в градовете. В селата са сключени 6 843 брака. През 2005 г. броят на регистрираните бракоразводи е 14 676 и е близък до този през 2004 г. (14 669). По-голямата част от тях (11 813 бракоразводи) се отнасят за градовете. През 2005 г. са осъществени около 168 хил. преселвания в страната, като в тях са участвали близо 150 хил. души. Най-голямо движение има по направлението \"град-град\". Близо 44% от всички мигранти са сменили местоживеенето си от един град в друг. С по-малък относителен дял са миграционните потоци по направленията \"град-село\" - 24%, и \"село-град\" - 22%. Най-слабо изразено е движението между селата. От всички мигранти през 2005 г. 10% са по направлението \"село-село\". В резултат на преселванията между градовете и селата, населението на градовете е намаляло с 3 164 души, респективно с толкова се е увеличило населението в селата.

25.08.06 г.

България - най-бързо изчезващата нация

До 2050 година населението на България ще спадне с 34 %.
През следващите няколко години населението в България ще намалее с близо три милиона и така ще оглави класацията за най-бързо изчезваща нация. Това твърди световноизвестният учен Карл Джераси, информира БНТ. Професорът, останал в историята като откривател на хапчето "анти бебе", изнесе тревожните данни пред студенти във великотърновския университет. По думите му този процес може да бъде овладян, само ако държавата вземе спешни мерки и стимулира младите семейства да имат повече от две деца. Българските жени трябва да чувстват сигурност и подкрепа от държавата, за да раждат поне три деца. Ако все повече самотни майки отглеждат само по едно дете, държавата ви е в опасност, твърди бащата на противозачатъчното хапче. "До 2050 година населението на България ще спадне с 34 %. Трябва да има светлина в тунела, за България това е трудно. Това, което трябва да се направи е да има сексуално обучение, да се раждат повече деца!", заяви безапелационно Карл Джераси. "Раждаемостта е световен проблем, но за България данните са особено тревожни", заяви още професор Джераси и допълни, че очевидно младите семейства все още чувстват несигурност и не планират повече деца. Мнението на специалиста е, че в България по традиция много, много малко се използват контрацептиви: "Тук, например, има повече аборти, отколкото в останалите държави. Семейното планиране трябва да бъде приоритет за държавната ви политика". Бащата на професор Джераси е българин, затова той не случайно е у нас. Вярва, че младите хора ще върнат авторитета на семейството, затова планира да се срещне със студенти в цялата страна.


25.10.08 г.
ИнтернетКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете