Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Деца в конфликт със ЗАКОНА 12 07 2020      
 
Оценка: / 6
СлабОтличен 

Деца в конфликт със ЗАКОНА


Не отива ли на едно дете, да расте спокойно, здраво и далеч от органите на реда и закона? Не е ли това мечтата на всеки родител и педагог? Неговото място у дома не е ли достатъчно уютно и сигурно? Не прилича ли на едно дете или ученик да е в читалнята, на разходка или на среща с приятели, с които да прекара приятно и ползотворно време и да се забавлява? Почти всеки би отговорил утвърдително на горепоставените въпроси? Каква е реалната картина обаче?

Ежедневието отчита доста тревожна и притеснителна статистика. Броят на децата с поведенчески проблеми расте. В последните години, водените на отчет в ДПС ( детска педагогическа стая) показват снижаване на възрастта. Все-повече малолетни са сред извършители на различни по вид противообществени прояви. Деца на по 8, 9 години вече са регистрирани в ДПС и имат по няколко противообществени прояви. Изправени пред сложната, и бързо променяща се картина си задаваме въпроса- Кой е виновен за това и кой трябва да носи отговорност? Въпрос, на който трудно може да се даде еднозначен отговор. Виновни сме всички - родителите, педагозите, цялото общество, след като допускаме всичко това да се случи.
Като секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с натрупан опит и наблюдения мога да обобщя най-общо причините, които, водят до конфликт със закона по следния начин: липсата на родителски контрол и грижи, криминогенната приятелска среда и негативните образци на подражание. Това са сред причините, които влияят най-силно и най-пряко върху поведението на подрастващите, при които се открива склонност към агресивни прояви при разрешаването на проблемни и конфликтни ситуации.

В последните десетилетия все по-устойчива става тенденцията агресията сред подрастващите да придобива притеснителни размери в световен мащаб, а възрастта все повече да намалява. Все по-често се проявява и при деца от предучилищната възраст. Проблемът е дискутиран от широк кръг специалисти – педагози, психолози, педиатри, социални работници и продължава да вълнува, както родителите, както специалrстите от социалния сектор така и цялото общество.
Предвид сложната картина сред подрастващите директорите на училища трябва да бъдат открити към нови партньорства и да допускат специалисти с нужния опит и квалификация, които да осъществяват превантивна дейност в часа на класа или в други избрани от тях форми. Една информационна кампания никога не е излишна. Едно напомняне винаги е в полза. Добрата и резултатна превенция е в следствие на добра организирана партньорска политика. След като дневния ред поставя наболели проблеми, след като агресията, насилието и тормоза сред децата расте - трябва и механизъм на въздействие. Добрият имидж на едно училище не е в криенето на съществуващи проблеми, а в зрялата му и адекватна политика. Наблюденията ми за съжаление показват и по различна картина.

Като специалист от системата на МКБППМН, чиято основна дейност е осъществяване на превантивно-корекционна оздравителна работа свързана с непълнолетните правонарушители и която трябва да провежда информационна кампания, по училищата се сблъсквам с различни настроения и опити за възпрепятстване на посещения на специалисти в училищата. На места директори на училища предимно с авторитарен стил на управление забраняват на класни ръководители да канят специалисти от различни области за осъществяване на информационнна кампания по различни теми, касаещи подрастващите, а красни ръководители проявяват интерес и имат желание в класа им да се провеждат срещи със специалrсти, но не получават разбиране от училищното ръководство. И обратното, на места самите директори са част от инициативата, търсят и канят доказали специалисти и така показват на практика, че не са само новатори но и добри педагози, които правилно анализират и поставят на дневен ред наболелите проблеми, които изискват ранна диагностика и решение. Да, ще правим превенция, казват колегите-секрeтари от системата на МК, сред които има изключително добри професионалисти, но искаме да избягаме от скучните лекции, от формалното отчитане на дейност и в тази връзка търсенето на нови по съвременни и разчупени форми на партньорство са необходимо условие, ако искаме като резултат ефективна и ползотворна информационна кампания или превенция. Ето защо директорите, педагогическите съветници трябва да са част от този процес и вместо да пречат трябва да сътрудничат на всички местни субекти, чиято основна грижа и отговорност е навременното информиране и предотвратяване на нежелани поведенчески проблеми, които са част от ежедневието на подрастващите.

С много разбиране, чувствителност, мъдрост и чувство за хумор педагози и родители трябва ежедневно да участват, помагат, съдействат за развиване потенциала на децата и да насочват енергията им в конструктивни дейности, които ги изграждат като пълноценни личности с богата интелектуална, социална и емоционална култура. Децата имат нужда от позитивно и подкрепящо родителство, което ги разбира, уважава и приема като партньори в общия път на израстване и формиране като личности, които знаят и могат, могат и правят, правят и постигат.

Надие Карагьозова-секретар на МКБППМН, Община КубратКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Синдром на Аспергер
Синдром на Аспергер Как да разбираме учениците със синдром на Аспергер? Напътствия за учители ...
Още  ]
Дали да изпълним писмото до Дядо Коледа?
Писмо до Дядо Коледа Писмата им до Дядо Коледа са готови отдавна. Те ги знаят наизуст, но д...
Още  ]
Интервю с Мария Шаркова
Липсата на реални мерки спрямо лицата изоставили децата си води до препълнени социални домове ...
Още  ]
Трафик на хора– сред основните теми в пр...
Трафик на хора– сред основните теми в превантивната програма на МКБППМН – Кубрат ...
Още  ]
Добрата квалифицирана помощ е сбор от ли...
Добрата квалифицирана помощ е сбор от личностните качества на всеки от специалистите и екипна рабо...
Още  ]
  Моето Дете