Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Деца в конфликт със ЗАКОНА 23 11 2019      
 
Оценка: / 6
СлабОтличен 

Деца в конфликт със ЗАКОНА


Не отива ли на едно дете, да расте спокойно, здраво и далеч от органите на реда и закона? Не е ли това мечтата на всеки родител и педагог? Неговото място у дома не е ли достатъчно уютно и сигурно? Не прилича ли на едно дете или ученик да е в читалнята, на разходка или на среща с приятели, с които да прекара приятно и ползотворно време и да се забавлява? Почти всеки би отговорил утвърдително на горепоставените въпроси? Каква е реалната картина обаче?

Ежедневието отчита доста тревожна и притеснителна статистика. Броят на децата с поведенчески проблеми расте. В последните години, водените на отчет в ДПС ( детска педагогическа стая) показват снижаване на възрастта. Все-повече малолетни са сред извършители на различни по вид противообществени прояви. Деца на по 8, 9 години вече са регистрирани в ДПС и имат по няколко противообществени прояви. Изправени пред сложната, и бързо променяща се картина си задаваме въпроса- Кой е виновен за това и кой трябва да носи отговорност? Въпрос, на който трудно може да се даде еднозначен отговор. Виновни сме всички - родителите, педагозите, цялото общество, след като допускаме всичко това да се случи.
Като секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с натрупан опит и наблюдения мога да обобщя най-общо причините, които, водят до конфликт със закона по следния начин: липсата на родителски контрол и грижи, криминогенната приятелска среда и негативните образци на подражание. Това са сред причините, които влияят най-силно и най-пряко върху поведението на подрастващите, при които се открива склонност към агресивни прояви при разрешаването на проблемни и конфликтни ситуации.

В последните десетилетия все по-устойчива става тенденцията агресията сред подрастващите да придобива притеснителни размери в световен мащаб, а възрастта все повече да намалява. Все по-често се проявява и при деца от предучилищната възраст. Проблемът е дискутиран от широк кръг специалисти – педагози, психолози, педиатри, социални работници и продължава да вълнува, както родителите, както специалrстите от социалния сектор така и цялото общество.
Предвид сложната картина сред подрастващите директорите на училища трябва да бъдат открити към нови партньорства и да допускат специалисти с нужния опит и квалификация, които да осъществяват превантивна дейност в часа на класа или в други избрани от тях форми. Една информационна кампания никога не е излишна. Едно напомняне винаги е в полза. Добрата и резултатна превенция е в следствие на добра организирана партньорска политика. След като дневния ред поставя наболели проблеми, след като агресията, насилието и тормоза сред децата расте - трябва и механизъм на въздействие. Добрият имидж на едно училище не е в криенето на съществуващи проблеми, а в зрялата му и адекватна политика. Наблюденията ми за съжаление показват и по различна картина.

Като специалист от системата на МКБППМН, чиято основна дейност е осъществяване на превантивно-корекционна оздравителна работа свързана с непълнолетните правонарушители и която трябва да провежда информационна кампания, по училищата се сблъсквам с различни настроения и опити за възпрепятстване на посещения на специалисти в училищата. На места директори на училища предимно с авторитарен стил на управление забраняват на класни ръководители да канят специалисти от различни области за осъществяване на информационнна кампания по различни теми, касаещи подрастващите, а красни ръководители проявяват интерес и имат желание в класа им да се провеждат срещи със специалrсти, но не получават разбиране от училищното ръководство. И обратното, на места самите директори са част от инициативата, търсят и канят доказали специалисти и така показват на практика, че не са само новатори но и добри педагози, които правилно анализират и поставят на дневен ред наболелите проблеми, които изискват ранна диагностика и решение. Да, ще правим превенция, казват колегите-секрeтари от системата на МК, сред които има изключително добри професионалисти, но искаме да избягаме от скучните лекции, от формалното отчитане на дейност и в тази връзка търсенето на нови по съвременни и разчупени форми на партньорство са необходимо условие, ако искаме като резултат ефективна и ползотворна информационна кампания или превенция. Ето защо директорите, педагогическите съветници трябва да са част от този процес и вместо да пречат трябва да сътрудничат на всички местни субекти, чиято основна грижа и отговорност е навременното информиране и предотвратяване на нежелани поведенчески проблеми, които са част от ежедневието на подрастващите.

С много разбиране, чувствителност, мъдрост и чувство за хумор педагози и родители трябва ежедневно да участват, помагат, съдействат за развиване потенциала на децата и да насочват енергията им в конструктивни дейности, които ги изграждат като пълноценни личности с богата интелектуална, социална и емоционална култура. Децата имат нужда от позитивно и подкрепящо родителство, което ги разбира, уважава и приема като партньори в общия път на израстване и формиране като личности, които знаят и могат, могат и правят, правят и постигат.

Надие Карагьозова-секретар на МКБППМН, Община КубратКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Често срещани проблеми при кърменето
Често срещани проблеми при кърменето Някои жени кърмят без проблеми, но при много кърмачки е...
Още  ]
Лъжата на децата
Лъжата на децата “Лъжата е толкова по-опасна, колкото е по-близо до истината.&rd...
Още  ]
Деца лишени от родителски грижи
Деца лишени от родителски грижи Физическата грижа не е достатъчна за развитието на здраво дете! Из...
Още  ]
Проф. д-р Георги Петров: И едно дете да ...
Проф. д-р Георги Петров: И едно дете да е на пътя на провала– трябва да направим всичко възм...
Още  ]
Татко забравя
Татко забравя Родителите често се изкушават да упрекват децата си. Сигурно очаквате да кажа д...
Още  ]
  Моето Дете