Търсене:
 
      Начало 07 10 2022      
 
Оценка: / 1
СлабОтличен 
Кога да потърсим логопед?

Ваня Цонева- Магистър логопед и ресурсен учител с дългогодишен опит при диагностика, терапия и образователна оценка на деца и ученици с езиково-говорни и специални образователни потребности.

Говоренето е нашия естествен начин за общуване. Общуването е стъпката към благоприятното социализиране в общностите...

Развитието на говора при децата се извършва поетапно. Говорът не е фрагмент, не е спонтанен еднократен акт, а сложен и дълъг процес, който се реализира във физиологичното развитие на детето.
Забавеното и неправилно развитие на детския говор възпрепятства общуването, създава предпоставки за поява на различни затруднения при ограмотяването, стимулира прояви на негативни емоционално- поведенчески черти, които водят до сериозни проблеми при социализирането на детето и това ярко изпъква в училищната среда.

Как децата се учат да говорят

Чрез слушане, наблюдение и цялостно езиково възприемане на средата около тях.
Чрез подражание.
Чрез благоприятното въздействие на детската среда и игровите ситуации.
Детето не може да се научи да говори само чрез телевизора и компютъра - то има нужда от близък контакт с възрастните.
Децата трябва да чуват правилната дума или фраза, но ще я произнесат правилно тогава, когато наистина са готови за това.
Семейната среда трябва да се стреми да осигури ясен говорен образец за детето.

Има ли ориентири, по които да се следи говорното развитие

Всяко дете е различно и неповторимо, различен е темпа, с който се развива неговата реч. Все пак ето някои най-общи ориентири:

До 2 години детето трябва да казва думи, дори да не са много ясни
До 3 години да разменя думи с неговите близки и те да го разбират
До 4 години да го разбират хора извън семейството
До 5 години да използва граматически правилни изречения
До 6-7 години не би трябвало да има трудности със звукопроизношението

Защо трябва да потърсите логопеда

Логопедът е междинното звено между детето, семейството, лекаря и учителите – успешен път за адаптиране на индивидуалните потребности на всяко дете в общата среда, независимо от вида и степента на езиково-говорните затруднения.

Логопедът:

Установява причините, произхода, вида и степента на езиково-говорното нарушение.
Избира подходящата терапевтична програма.
Прилага индивидуален подход към всяко дете, съобразно потребностите и силните му страни.

Най-благоприятната възраст за логопедична работа: Колкото по- навреме, толкова по- добри резултати:

Приема се, че възрастта до 6-8 години е най- добра.Обяснява се с: високата пластичност на мозъка на детето, със способността му по-бързо и леко да превключва от една към друга задача и лесно да преодолява свързаните с нея нарушения и с повишената подражателност на децата към говора на възрастните.
В начална училищна възраст самооценката за проблема е критична и детето участва в корекционно-терапевтичния процес осъзнато и мотивирано за постигане на ефективните резултати.

Начало Езиково-говорни нарушения

• Нарушена артикулация на звуковете (дислалия).
• Нарушена артикулация при слухови увреждания
• Нарушения при четене и писане (дислексия, дисграфия).
• Заекване и запъване.
• Гласови разстройства (афония).
• Забавяне или забързване на потока на речта (брадилалия, тахилалия).
• Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия).
• Разстройства при нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия).
• Езикови и говорни нарушения в следствие на увреди на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие).
• Деца от аутистичния спектър.
• Емоционално-поведенчески и обучителни разстройства, които затрудняват ограмотителния процес.


Източник: www.logo-vania.comКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете