Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Подходящи играчки за децата от пув 01 10 2023      
 
Оценка: / 7
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Подходящи играчки за децата от пув
Страница 2
Страница 3


Развитие на функциите и предназначението на играчките

Изучавайки детето, за да го разберем и напътстваме по-добре, установяваме, че то има силна и наложителна нужда да действа. Тази нужда се изразява в играта. „Играта е самата същност на живота на детето, а играчката е нейния инструмент”.
За осъществяване на играта, както и на всяка дейност са необходими подходящи инструменти. Така се появяват играчките. Те са предметите, които правят детето щастливо също така и му помагат да развиват на своя индивидуален характер.
Играчката е средство, с което детето си служи в играта. Затова съществува тясна връзка между играта като дейност и предметите,с които детето играе. Играчката трябва да стане функция на детското развитие, да отговаря на детския мир, да се отделя еднакво внимание както на естествените, така и на направените и усъвършенствани играчки, за да могат да се поощряват творческите сили. Играчката е център на нашите наблюдения, защото е един от най важните фактори за развитието на детето.
Възпитателната цел на играчките се осъществява в това да изиграят както трябва своята роля, за да задоволят определени интереси и да развият определена сръчност и способност у детето. Играчката като определящ фактор в това отношение спомага за усъвършенстване на двигателната, сензорната, интелектуалната и обществената потребност, която изгражда основата и трайната нужда от използването им през целия период от живота на децата.
За да посочим основите, върху които изграждаме нашия подбор на играчки по възраст и следователно целите, за които ги употребяваме.
През първите две години от живота на детето интензивно се развиват усещанията и двигателната способност. Речта също се развива много бързо. Към третата година минава от механично подражание към съзнателно творчество.
С помощта на играчката детето осъществява свои или чужди идеи, подражава на средата, в която живее, и създава свои свят, който силата на вживяване играе голяма роля.
Сензорното възпитание е основа задача през целия предучилищен етап и особено през първите си години. Сензорните игри са предпочитани защото се развива детските осезателни, слухови, зрителни, вкусови, обонятелни и двигателни усещания. От друга страна използването на такива подобни играчки в този тип игри у децата се развиват усещания и чувства към красивото и приятното. В подобно отношение за детското развитие играят така наречените Дидактични игри и играчките използвани при тях.
В своята насока и дидактичните играчки намират приложение в развиване на детската реч, изобретателност, сръчност, наблюдателност, воля и т.н., с помощта на които се развива характера на децата. Играчките използвани в този етап служат за основна предпоставка за възпитанието им. В тази посока е необходимо учителката да помага, защото не бива да забравяме, че децата в тази възраст лесно губят доверие в себе си. Трябва да се предпочетат подходящите задачи съобразно с нивото на тяхно развитие.
За най-доброто развитие на детската психика е желателно да се използват такива играчки, които изискват широкото им използване на открито, защото те благоприятстват за доброто развитие на физическите им умения най вече. Такива играчки като велосипед, топка, пързалките и други подобни изграждат и укрепват допълнително двигателните функции на децата.
Изисквания към качествата на играчките:
Играчките трябва да отговарят както на педагогически, така и на хигиенни изисквания.
Хигиенни изисквания:
Играчките не бива да представляват опасност за детето: те трябва да имат гладка повърхност, тъпи и меки ръбове, да нямат малки части, които да падат и да се вземат в устата (като копчета, карфици, телчета и други)
Да са боядисани с неразтворими бои, светли и хармонични, които не съдържат токсични вещества.
Да могат да се мият, с което да се осигури тяхната чистота и добро състояние.
В изработването на играчките да се употребяват доброкачествени материали.
Педагогически изисквания:
Играчките да задоволяват нуждите на развиващото се дете като го правят щастливо.
Да допринасят за развитието на общественото чувство.
Да будят и насърчават творческия потенциал у детето.
Да затвърдят чувството на сигурност и доверие у детето.
Да благоприятсват интереса към обкръжаващия детето свят, като будят любопитство към науката, техниката и културата.
Да не създават войнствени чувства, нито да предизвикват действия на насилие.
Да предизвикват комичните положения, без да се изпада във вулгарност.
Ролята и значението на детската играчка и мястото й в детската игра:
Играчките са предмети, които изискват детето да умее да си служи с тях. Следователно за всички видове игри децата се нуждаят от играчки – било груби примитивни или фабрични. Играта и играчката са неделими. Играчката е стара, колкото и човекът и тя има своя път на развитие, които върви успоредно с развитието на човешкото общество. Понятието играчка има неопределена дефиниция, защото не всяка играчка има точно определена специално оформена вещ. Всяка вещ, с която детето играе може да послужи за играчка. Детето обича играчки, който само е направило, защото него повече го занимава съществената роля на играчката и емоционалната ми връзка с нея, отколкото окончателната й външна форма. Играчката стимулира потенциалните възможности у детето, свързани с радостни чувства.
Добре подбрана и правилно използвана играчка е важно дидактично средство. В работата с деца особено важни са импровизираните играчки, които учителката изработва или поощрява децата сами да си ги изработят. Предимство на неоформения материал се състи в това, че той дава възможност за творческа работа, работа без шаблон, без задачи и в която се проявява детската индивидуалност.
Готовите оформени играчки представляват действителността в умален вид. Те запознават децата с придобивките на цивилизацията и културата. Затова се определят играчки отговарящи на следните изисквания:
1)играчката трябва да отговаря на възрастта на детето;
2)играчката трябва да се приеме като материал за творческо и свободно развитие на фантазията у детето;
3)играчката трябва да има достатъчно съдържание, което произлиза от околния свят, да може да активизира представите на детето;
4)играчките трябва да дават многообразни възможности за комбиниране;
5)играчката да има здрава конструкция и да е направен от траен материал;
6)играчката да бъде абсолютно безвредна, да не причинява наранявания и др.
Играчките с определена форма са най-важно възпитателно средство, което им помага преди всичко да развият подражателна способност. Чрез подражанието детето усвоява различни дейности и изгражда навици – то си служи с играчката, както възрастния си служи с предметите. Детето предпочита най-вече играчки, които се движат с ръка, а се страхуват от механични играчки.
Затова играчките трябва да бъдат специално подбрани в зависимост от детските насоки за тяхното благоприятно осъществяване и реализиране.
Играчки за децата в различното възрастово разделение:
В първата година на детето, то се нуждае от подвижни играчки в ясни и светли цветове, които се окачват, за да се развиват моторните му реакции. На 8-10 месечна възраст детето иска да си играе с чашка и лъжичка, с дрънкалка и т.н. то се радва на подвижни и звукови играчки.
Във втората година на детето, то се забавлява само и без играчки, но обича и топка, балончета, кученце, мече и т.н.
Във третата година на детето, то разглобява играчката в желанието си да види какво я движи и как е сглобена. Детето си играе с камиончета, колички, барабани и т.н.
Децата от 4 до 6 годишна възраст, децата предпочитат предимно конструктивни игри постепенно стават творчески, а детето си служи с играчки от рода на хармоника, пиано, помагала за рисуване, разни механизирани играчки и т.н.
В детската игра много често се появяват играчки, които детето може да изменя или да използва в различни видове игра. Именно за това децата предпочитат някакъв прост предмет в сравнение с някоя сложна и специфична играчка. В зависимост от развитието на детето и изброените интереси играчките стават по-различни и по-многобройни.
На играчката трябва да се обръща най-голямо внимание, защото тя отговаря на жизнената необходимост на детето, то намира себе си само чрез своите играчки. Играчката дава възможност на детето да търси, да прави опити, да предполага, да изследва – с една дума, да навлиза в живота.
Така чрез играчката се задоволява една от основните действия на децата, а именно потребността от активност и разнообразна дейност. Те създават условия за упражняване психичните функции на детето. Благодарение на играчката това става при пълна доброволност и привлекателност на самата игра. Чрез играчките в играта се удовлетворяват потребността от радостта на детето свързана преди всичко с положителни емоции. Както казва известния педагог Петър Сегвин е: „Без играчки децата навлизат в реалността твърде късно”.

Иван Досев
Русенски университет
Факултет по природни науки и образование, ПНУП


Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Забрана достъпа до сайтове с нецензурно ...
Забрана достъпа до сайтове с нецензурно или брутално съдържание Как да забраните и кон...
Още  ]
Естествена бебешка хигиена– с пелени ил...
Естествена бебешка хигиена– с пелени или без? За много майки понятието естест...
Още  ]
Лошите приятели на вашите деца
Лошите приятели на вашите деца Кога да се намесите и кога да отстъпите. Да решите какво д...
Още  ]
Детето и въпросът за смъртта
Детето и въпросът за смъртта Когато се появят въпросите за смъртта, защото някой близък ...
Още  ]
Често алергия е причината за постоянните...
Често алергия е причината за постоянните простуди Алергиите през лятото От полиноза страдат и деца...
Още  ]
  Моето Дете