Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Национален форум "Моето дете" на 6 години 15 06 2024      
 
Оценка: / 8
СлабОтличен 

Национален форум "Моето дете" на 6 години


На 25 април 2012 г. Национален Форум "Моето дете" - www.moetodete.com навърши 6 години от създаването си!
Точно преди 6 години аз, мои приятели и колеги създадохме в интернет пространството още едно полезно място за общуване и срещи между родители и специалисти, където да споделят своите знания и опит, радости и тревоги около отглеждането и възпитанието на своите деца и възпитаници. НФ "Моето дете" е общност от родители и специалисти работещи с деца, специализиран сайт, безплатно електронно издание предназначено за всички за които приоритет са децата. Екипът ни се състои от родители и специалисти в областта на педагогиката, психологията, медицината, правото и социалните дейности. Всеки с удовлетворение отделя от свободното си време и предоставя безвъзмезден труд в името на децата, за което безкрайно благодаря. Радвам се на приятелството и съвместните инициативи със Сдружение "Майки срещу дрогата", Инициативата "Спаси дари на..", проект "Без насилие", Ансамбъл "Златна Тракия", МИКЦ- Хасково, Младежки център- Хасково, ДМСГД- Хасково и др. Имаме над 20 000 редовни регистрирани потребители в сайта, около 10 000 във форума и 5 000 във Фейсбук, както и многобройни посетители и гости на нашите интернет страница и фейсбук- страница. Всеки заинтересован може да получи полезна и актуална информация, да прочете много специализирани статии и интервюта, да сподели и потърси
мнения и насоки в нашия форум, да разгледа галерията ни и участва в нашите фотоконкурси, както и да се позабавлява в развлекателната част от сайта с много игри, картички и полезни линкове. Особено внимание обръщаме на проблемите свързани както с развитието и възпитанието, така и с образованието, здравеопазването, законодателството и правата на децата. През годините проведохме много благотворителни инициативи, срещи и кръгли маси по проблеми касаещи правата на децата, празнични програми за деца лишени от родителски грижи, безплатни консултации с деца и родители, петиция за промени в детското здравеопазване. Активно комуникирахме с различни институции, с МС, НС, няколко министерства, омбудсмана на Р.България и др. и отстоявахме различни каузи. Почти всички наши искания през последните 3 години бяха изпълнени!

Част от нашите инициативи и участия в срещи, кръгли маси и семинари по проблемите на децата през последзните 6 г:

1. Безплатни театрални куклени представления, концерти и културни развлечения по повод различни празници за деца от ДМСГД, съвместно с художествено- творчески състави и любезното съдействие на Театър за деца "Дани и Деси", ДКТ "Ив.Димов"- Хасково, Ансамбъл "Златна Тракия", ДГИ и др.
2.Безплатни консултации за деца и родители и индивидуални занимания с деца от социално слаби семейства или лишени от родителски грижи.
3.Участия в благотворителни инициативи в т.ч. за набиране на средства за лечението на Гошкои Ивка от Харманли.
4.Участия в кръгли маси, семинари и срещи по проблеми свързани с децата:
- Кръгла маса на тема: "Политиката за хората с увреждания и в частност децата със СОП от 0 до 18г." с любезното съдействие на Фондация "Ханс Зейдел"- Германия.
- Среща- разговор на тема: "Проблемите на децата отглеждани в ДМСГД", орг. от НФМД.

- Кръгла маса- пресконференция по случай 1 г. НФМД на тема: "Проблемите на моето дете".
- Среща- разговор на тема: "Да бъдеш майка в България", организирана от Дамския клуб към НФ "Моето дете".
- Участие в семинар по проект "Център за социална рехабилитация и интеграция "Отворен свят" по програма ФАР "”Деинституционализация посредством предоставяне на услуги за рискови групи в общността”, организиран от Сдружение "Отворен свят"- гр. Хасково.
- Кръгла маса- пресконференция по случай 2 г. НФМД на тема "Здравеопазване и образование на българските деца".
- Участие в Национална Конференция на тема "Агресията сред децата и младите хора- подходи за справяне", организирана от Фондация „Голям Брат- Голяма Сестра”- Пловдив и „Национален Алианс за работа с доброволци”, с финансовата подкрепа на Фондация ОАК- Швейцария, гр. Пловдив.

- Участие в първото редовно заседание на Обл. съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси.
- Участие в среща- семинар организиран от Програма Достъп до Информация на тема "Местните медии и свободата на информация в България", София.
- Участие в среща- обучителен семинар със Сдружение "Майки срещу дрогата" в Хасково по проблемите на наркозависимостите сред подрастващите.
- Участие в работна среща по проблемите на СПИН и наркозависимостите, орг. от Областна администрация- Хасково.
-
Участие в среща - разговор "Да поговорим за кърменето" организира в Хасково от Националната асоциация "Подкрепа за кърменето" по повод световната седмица на кърменето- 2011 г.
5.Съвместна работа и обмен на актуална информация с Инициативата "Спаси, дари на..." , Сдружение "Майки срещу дрогата", НФ "Осиновяване" , "Без насилие" и други НПО.
6. Национална петиция за промени в детското здравеопазване в Р.България, подкрепена от 15 организации и медии и подписана от над 5 000 души, адресирана до НС и МС.
7. Участия на наши специалисти в телевизионни предавания и дискусии по БТв, Нова Тв, Тв-7, Тв. "Рекординг-Аида", Скат, БНТ и др. по проблеми свързани с децата. Публикации за дейността ни в над 50 печатни и електронни издания.
8. Съвместни инициативи с училища, детски градини, МИКЦ и Младежки център- Хасково.
9.Инициатива за възстановяване на неделното училище за деца и младежи от 10 до 18 год. възраст към православна църква "Св. Димитър"- гр. Хасково.
10.Кабинет за психолого- педагогически консултации за деца и родители и индивидуални педагогически занимания с деца от предучилищна възраст.
11. Дамски клуб и Студио за красота.
12. Изготвяне на проектопредложения, предоставени на вниманието на МС, НС, МЗ и МОН за:
- Промени в детското здравеопазване.
- Подобряване институционалната грижа за деца.
- Промяна на закона за занаятите.
- Премахването на практиката да се публикуват личните данни на собственици на фирми в интернет чрез Търговския регистър, което води до злоупотреби.
На лице са реални промени в законодателството, касаещо тези въпроси!
13. Участие с авторски клип в Международен видео фестивал в Брюксел, посветен на борбата с бедността, 2010 г.
14. Организиране през 2011 г. на коледно дарение за дрехи, обувки, играчки, плодове и 2000 бр. памперси за децата от ДМСГД- Хасково, съвместно с фейсбук- групите "Хасковски деца" и Дамски Клуб НФ "Моето дете", ученици от ОУ "Ив.Рилски"- Хасково и г-н. Б.Илиев от гр. Нови Искър.
15. НФМД и Студио за красота "Ева Стил- Блясък" подариха безплатен официален грим на абитуриентките випуск 2011 от Дом "Асен Златаров"- Хасково.
16. Официално партньорство и подкрепа на инициативата "Международна седмица на брака", 1-14.02.2012 г.
17. Партньорство по проект "Пристрастени към живота"
18. Партньори по проект "Без насилие"
19. Шеста годишна среща на Дамския клуб към НФ "Моето дете", 23.06.2012 г., Хасково.

И много други.


Ние отстояваме за:
- Достъп и право на безплатно образование и здравеопазване на всяко българско дете от 0 до 18 г.
- Осигуряване от държавата на средства за животоспасяващи операции на деца и трансплантации в чужбина.
- Реално интегриране на децата с увреждания.
- Връщане на възпитателните функции на българското училище. Въвеждане на оценки за поведение.
- Забрана продажбата на цигари и алкохол около училища.
- Засилване на нравственото възпитание в българското училище и детска градина. Въвеждане на християнството, като задължителен учебен предмет.
- Интегриране и задължително посещаване на училище от всички деца от ромски произход, не обхванати от образователната система. Повишаване
половата култура сред значителна част от ромските малцинства.
- Професионална реализация в България на младите български специалисти и достойно заплащане на педагози, лекари и др.
- Премахване на границата доход, за получаване на детски добавки, защото всяко дете има право на такива. Увеличение на размера на детските добавки до 1/2 от м.р.з.
- Връщане на извънкласните безплатни форми в училищата, като спортни, музикални, езикови и др. школи. Откриване и развитие на детските таланти.
- Стимулиране на раждаемостта сред българските семейства. Кърмене на децата минимум до 6 мес. възраст.
- Социализиране на децата отглеждани в социални домове и поетапно закриване на социалните домове за деца.
- Лишаване от родителски права при изоставане и незаинтересованост над 3 мес.към дете, с цел осиновяване на детето и осигуряването му на надеждна семейна среда. Родители изоставащи децата си да бъдат третирани като престъпници.
- Подпомагане на социално слаби семейства от държавата с цел отглеждане, а не извеждане на децата от семейството им.
- Популяризиране на идеята за приемни семейства в България.
- Съхраняване на книжовния български език.
- Майчинство за всяка майка!
- Стимулиране на малкия и среден бизнес у нас.

Шестата годишна среща на екипа и приятелите на НФ "Моето дете" се състоя на 23 юни 2012 г. в гр.Хасково. Присъстваха дами работещи с деца- педагози, психолози, възпитатели, социални работници и др. Дамите споделиха опит, успехи и проблеми, излязоха с конкретни предложения за оптимизиране на своята работа и начертаха идеи за бъдещата си дейност. Срещата започна с молитва за здраве за екипа и за всички български деца, след което отец Серафим показа на дамите неделното училище към храм "Св.Димитър", идея която преди години беше подкрепена от НФМД и разказа за работата си с децата в заниманията по вероучение. Най- активните дами получиха грамоти "Приятел на децата". Инициативата приключи с безплатни консултации с родители. Дамите се ангажираха с изготвяне на конкретни предложения по Закона да дете, вземане на спешни антикризисни мерки и пенсиониране на всички хора в пенсионна възраст с цел освобождаване на работни места за младите хора и задържането им в България, стимулиране на малкия бизнес в България и ползване на данъчни облекчения при хора до 30 г. възраст при регистриране на първа и единствена фирма, ползване на намаление от учениците в градския транспорт в общини където това не е практика, обезопасяване на всички детски площадки, въвеждане на вероучението като задължителен учебен предмет в българското училище и популяризиране на неделните християнски училища в православната църква и др.
Всички които подкрепят нашите идеи и искат да станат част от нас и нашето свободно гражданско обединение от родители и специалисти работещи с деца, пишете на Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Заедно ще е по-лесно да отстояваме правата на децата ни. Благодаря от свое име и от името на нашия екип на всички потребители, колеги, приятели, НПО и др. които ни се довериха през годините! Надявам се, че сме били полезни и че има смисъл това, в името на което сме обединили сили, знания и опит!

Запознайте се с екипа и приятелите на НФ "Моето дете: тук.
Наши инициативи и проектопредложения тук.

М.Чомпалова,
социален педагог, администратор и създател на НФМДКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Новини, открития.....
Из електронния печат: новини, факти, открития, информация... Аутизмът е свързан с големината н...
Още  ]
Осиновяване на дете от семейства загубил...
Осиновяване на дете от семейства загубили единственото си дете Преди изгрев е най-тъмно...
Още  ]
Речево и езиково развитие
Речево и езиково развитие Как протича нормалното езиково развитие при децата? Онтогенеза н...
Още  ]
Фамилна терапия
Фамилна терапия – основни понятия и приложение ВъведениеФамилната терапия (ФТ) е психотерап...
Още  ]
Детските страхове и кошмари
Детските страхове и кошмари Силвия Кръстева- психолог и психотерапевт Детството е е...
Още  ]
  Моето Дете