Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Национален форум "Моето дете" на 5 години 29 03 2020      
 
Оценка: / 13
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Национален форум "Моето дете" на 5 години
Страница 2


Запознайте се със специалистите, консултантите и приятелите на НФМД


Екип- специалисти, консултанти и приятели

Педагози:

Мариана Чомпалова- Йорданова:
Детски социален педагог. Завършила Национална гимназия за сценични и екранни изкуства- гр. Пловдив, специалност- организация за театър, кино и телевизия и Педагогическия Факултет на ПУ "П. Хилендарски"- гр. Пловдив, специалности- предучилищна и социална педагогика. Преминала специализация по социална педагогика и допълнителни обучения в областта на педагогиката и детската психология: Възрастова психология- особености на детското развитие 0-3 г. Общуване и личностно развитие. Възрастови кризи и деца в риск. Насилие над деца- видове, форми, прояви и противодействие. Агресията сред децата и младите хора и подходи за справяне. Работа с деца с ограничена автономност. Политиката за хората с увреждания. Психическа депривация при децата. Театрална педагогика, екопедагогика и др.
Професионална реализация в областта на културата, журналистиката и социалната педагогика. Работила е като педагог в ОУ, ДГИ, ДДЛРГ и ДМСГД с деца от 0 до 7 г., деца лишени от родителски грижи, деца в неравностойно социално положение, деца с увреждания и деца с емоционални проблеми и интелектуални задръжки.
Автор на много публикации в печатни и електронни издания, тв. предаване и документални филми. Консултант в НФ "Осиновяване" и др. специализирани издания. Понастоящем работи в сферата на PR и екологичното възпитание на подрастващите. Създател и администратор на НФ "Моето дете"- www.moetodete.com. Майка на две деца.


Даниела Х. Димитрова:
Специалист- начална и социална педагогика, гр. Силистра. Завършила е начална педагогика в ИДНУ "Тина Киркова"- гр. Добрич през 1988г. и социална педагогика в РУ "Ангел Кънчев"- гр. Русе през 2004г. Социален педагог в ДДЛРГ. Майка на две деца.Красимира Ив. Тодорова:
Завършила е Френска гимназия- гр. Варна и ШУ "Епископ К. Преславски"- гр. Шумен. Има едногодишна специализация в Департамента за квалификация на учителите в гр. Варна и притежава ІІ професионално- квалификационна степен.
От 1986г. е директор на ОДЗ № 2 "Знаме на мира"- гр. Балчик, обл. Добрич.


Златка Тимонова:
Гл. художествен ръководител на Фолклорен Ансамбъл "Златна Тракия"- гр. Хасково. Професионален танцьор в Държавен Ансамбъл Тракия- Пловдив. Музикален педагог и професионален режисьор- хореограф със специализирано висше образование от Академията за музикално и танцово изкуство.


Добринка Мирчева:
Музикален педагог, гр. Хасково. Завършила е Държавна Музикална Академия- София със специалност aрфа и Академията за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство–Пловдив със специалност предучилищна педагогика, методика и практика в детските градини и синтезатор. Работила е в симфоничен оркестър, като артист оркестрант- солист пианист и като музикален педагог в училища и детски градини.Надие Карагьозова:
Завършила е Учителски институт- гр. Русе със специалности "Детска педагогика” и "Начална педагогика” и магистратури по "Предучилищна педагогика” и "Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”- гр. София. Завършила е специализирани обучения по "Атрактивно образование", организиран от Сдружение "Професионален форум на образованието" и по "Проблеми на превенцията и противодействието на асоциолното поведение на малолетни и непълнолетни" към Центъра за квалификация на специалсти от системата на секратири на МКБППМН. Секретар на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Кубрат.

Наска Ангелова
Помощник директор на Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково.

Дарина Димитрова: Завършила е Българска филология и магистратура по Антропология и филология в СУ "Св.Климент Охридски". Има специализация по Социална педагогика и сертификат по психолигия, детска психология, дидактика, философия, културна и визуална антропология, социология, педагогика, основи на правото.


Психолози:

Иванка Захариева:
Завършила е психология в СУ "Климент Охридски"- гр. София през 1983 г. Дългогодишен педагогически съветник, училищен психолог и преподавател по психология в СОУ "В. Левски"- гр. Димитровград. Работи с деца и ученици от 1 до 12 кл. Провежда психотерапевтично лечение по методиката на позитивната фамилна психотерапия на Песешкиян и други методи за диагностика и лечение. Член на дружеството на психолозите в България. Понастоящем живее и работи с деца в Лондон. Майка на две деца.


Вероника Иванова:
Завършила е психология в СУ "Климент Охридски"- гр.София и магистратура по клинична и консултативна психология. Училищен психолог, гр. Варна. Автор на публикации в специализирани издания. Член на Дружеството на психолозите в България. Майка на едно дете.
Дорина Василева:
Магистър по Психология - специалност: клинична консултативна психология, социална психология. Магистър по Българска филология, журналистика. Дълъг период от време консултант на в-к "Доктор" и сп."9 месеца". Лечебна педагогика, основана на Валдорфски принципи и антропософска социална терапия /2007-2010/. Психологическа астрология /основана на теорията на К.Г Юнг/. Автор на "Звездни криле"- философска лирика и "Да се помолим"- детски молитви. Арт-терапевтична дейност свързана с музика /специалност "пиано" в СМУ - гр.Варна/, рисуване, алтернативни форми на диагностициране и терапия при различни проблеми при деца в норма, деца със специални нужди, възрастни хора с психологически и психически проблеми. Групова и индивидуална работа.Частна практика: "Изис-София"- антропософски път за здравословен живот, София. Майка на две момчета.


Светлана Серафимова:
Бакалавър по „Психология” от ВСУ "Черноризец Храбър" и Магистър по „Консултативна психология” от ПУ "Паисий Хилендарски" и по „Психология на личността” от Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий".


Атанас Петров: Завършил е психология във ВСУ, магистратура по социална психология във ВТУ и следдипломна квалификация по приложна психология и психотерапия в МУ Пловдив. От 2003 година работи като психолог, занимаващ се предимно с деца и юноши вкл. лишени от родителски грижи, обществен възпитател, доброволец за работа със зависими.

Лекари:


д-р Димитър Димов: Специалист по детски болести. Завършил Ленинградския Педиатрически Медицински Институт, Русия. Специализирал е в клиниката по Детски болести към Пловдивски Медицински Университет. Работи като лекар -педиатър в Детско отделение на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски", гр. Кърджали и Медицински Център "Авицена". Председател на Педиатричното Дружество- клон Кърджали на Българската Педиатрична Асоциация.


д-р Емил Бъчваров: Завършил медицина през 1987 г. във Висш медицински институт- гр. Пловдив. От 1991 г. има призната специалност "Съдебна медицина". От 1996 г. работи като съдебен лекар във Висш медицински институт- Ст. Загора. От 1999 г. е началник отделение "Съдебна медицина" в Университетска болница- Ст. Загора. Автор и съавтор е на над 25 научни публикации в страната и чужбина.


д-р Валерия Евтимова: Дипломиран лекар с призната специалност по детски болести. Занимава се с алтернативна медицина. Завършила е курсове по мануална терапия, акупресура и биомеханична стимулация по метода на руския професор Назаров. Автор на книгите: "Комплеметарна медицина", "Пътуване в човешки светове", "ДНК и енергиите", "Модерна юношеска психология", "Галактическа криза", "Приложение на радиестезията в медицината", "Нетрадиционна психотерапия", "Висша медицина", "Храни и невероятности" I и II том и др. Медицински център „Квантова сила”- гр. Пловдив.д-р Камен Цветанов: Завършил Медицинска Академия- София, дипломиран стоматолог- ортодонт. Специализирал в лечението на зъбни деформации, поставяне на брекети и апарати, гр. София.

д-р Илия Тодоров
: Завършил Медицински Университет- Пловдив, специалност- стоматология. Стоматолог във ІІ- ра поликлиника- гр. Хасково.

Доц. д-р П. Токов
, дм: Специалист- хирург, н-к. отделение в Клиника по обща и чернодробно- панкреатична хирургия на УМБАЛ "Александровска", преподавател по хирургия в МУ- София.

д-р Пламен Митев
: Специалист- сърдечен хирург, гл.ас. в Национална кардиологична болница- гр. София и медицински управител на Медицински център "Детско здраве"- гр. София. Завършил е медицина в Медицински факултет „И.П.Павлов”- град Пловдив. Следдипломно обучение: обща хирургия, сърдечна хирургия, детска сърдечна хирургия и здравен мениджмънт.

д-р Бурян Киров
: Завършил медицина във Висш Медицински Институт- гр. Пловдив, специалности- обща и съдова хирургия. Член на: Български Лекарски Съюз, Българско Общество по Съдова Хирургия, Европейско Общество по Съдова Хирургия, Американски Колеж по Ангилогия. Съдов хирург, УМБАЛ "Св.Георги"-гр. Пловдив.

Диетолог:

Гергана Кирилова:
Завършила е Медицински Институт- гр. Хасково. Специалност- кърмаческо и детско хранене. Специалист- диетолог. Супервайзор на Aloe Vera- Хранителни добавки и козметика, гр. Хасково.


Логопед:

Ваня Цонева: Логопед и ресурсен учител. Дългогодишен опит при диагностика, терапия и образователна оценка на деца и ученици с езиково-говорни и специални образователни потребности. Терапия на говор, четене и писане, гр. Хасково.

Юристи:

Мария Шаркова:
Завършила право в ПУ, юрист, гр. Пловдив.
Георги Петков:
Завършил право в ПУ, следовател, гр. Хасково.
Гергана Гозанска: Завършила Югозападен Университет “Неофит Рилски”– гр. Благоевград. Специалност- “Право”. ОКС- „Магистър”. Докторант към катедра “Международно право и международни отношения” в Правно- исторически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, за разработване на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”. Тема – “Международноправен статус на детето. Специфични проблеми свързани с правния статус на детето”. Юрисконсулт „Международен панаир Пловдив” АД- гр.Пловдив.
Мартин Апостолов: Завършил е право през 1993 год., от 1994 до 2004 год. е работил като юрисконсулт в различни банки, а от 2004 год. като адвокат в София. Женен, с 3 деца.
Ростислава Жекова: Адвокат, гр. Хасково.

Социален работник:

Десислава Тенева:
Социален работник, Магистър по Социални дейности, Специалност- Социална работа с деца и юноши. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика. Създател и администратор на Национален Форум "Осиновяване" , гр. Бургас.

Модератор, уебдизайн и реклама:

Вили Йорданов:
Педагог и компютърен специалист.
Наши приятели:

Йорданка Енева:
Главен асистент преподавател в Софийски Университет,
магистър по логопедия и психология.


Божидар Събев:
Журналист и кореспондент на в-к "Труд”.


Гергана Барабонкова:
Архитект, преподавател в Архитектурния колеж в Бостън, САЩ.
Участвала в много благотворителни инициативи и помогнала на много деца нуждаещи се от лечение в чужбина.


Весела Георгиева:
Стажант- репортер и доброволец.
Възпитаник на ПМГ- гр. Хасково.
Ева Иванова:
Мениджър- Стилист. Завършила е ФСГ- гр. Хасково и Колеж "Делта"- гр. Пловдив, спец.- предприемачество и мениджмънт.Дарина Димитрова: Филолог, гр. Хасково. Завършила е Българска филология и магистратура по Антропология и филология в СУ "Св.Климент Охридски". Има специализация по Социална педагогика и сертификат по психолигия, детска психология, дидактика, философия, културна и визуална антропология, социология, педагогика, основи на правото.
Веселина Божилова
- Председател на Сдружение "Майки срещу дрогата"- Пловдив.
Инициатива "Спаси, дари на... "- http://save-darina.org
Красимира Попова- клиничен социален консултант "Без насилие"
Светла Табакова: Завършила е публична администрация в ПУ "П.Хилендарски", доброволец, гр. Хасково.
Деляна Пейкова- Педагог, завършила е ПУ" П.Хилендарски", спец.- начална и предучилищна педагогика, гр. Хасково .
Татяна Славчева- Музикален педагог, гр. Хасково.
Снежана Михайлова- Учител, гр. Хасково.
Катя Господинова- Социален работник, гр. Хасково.
Галина Николова- Психолог, гр. Хасково.

Проф. д-р Бранков- Лекар, зав. секция по детска хирургия МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"- София.
Красимира Попова- клиничен социален консултант "Без насилие"
Красимира Дамянова- психолог, педагогически съветник, гр. Хасково

Театър за деца "Дани и Деси", гр.Хасково
Божидар Илиев- дарител, доброволец, гр.Н.Искър
Елена Илиева- народна певица
Жасмина Николова- дарител, доброволец, София
Свобода Киримова- дарител, доброволец, Хасково
Венета Велчева- доброволец, гр. София.
ФБ групи "Сърцето на доброто", "Хасковски деца", "За без пари"

и други.
Видео за НФМД : тук

Уебдизайн: Welmar Web Design
Автор, администратор, гл. редактор, собственост и поддръжка на сайта: М.Чомпалова

Сайтът е със социална насоченост, свободен достъп и се разпространява безплатно.

НФМДКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Отец Стефан: Християнството е религията ...
Отец Стефан: Християнството е религията на любовта! 21 ноември- Ден на християнското семейство ...
Още  ]
Деца убиват деца
Деца убиват деца Криминалистите оценяват случая като безпрецедентен за последните 20 годин...
Още  ]
Помощ за Вангел и дъщеричката му Елисаве...
Помощ за Вангел и дъщеричката му Елисавета НФ "Моето дете" обявява кампания за набира...
Още  ]
Почистването на бебешките зъби
Почистването на бебешките зъби Как да се грижим за детските зъбки? Зъбките- приключения по тяхнот...
Още  ]
Бременна съм, не съм бременна!?
За бъдещата мама! Бременна съм, не съм бременна!? Тестовете. Фолиевата киселина Как предп...
Още  ]
  Моето Дете