Търсене:
 
      Начало 07 10 2022      
 
Оценка: / 24
СлабОтличен 

Подготовката за училище не трябва да е само материална, но и психологическа
Не мисля, че българското училище е особено атрактивно!

Интервю за вестник "Психо"

Мариана Чомпалова-Йорданова- педагог

Мариана Чомпалова- Йорданова е завършила Национална гимназия на сценични и екранни изкуства- Пловдив със специалност- Организация за театър, кино и телевизия и Педагогическия Факултет на ПУ "П. Хилендарски"- Пловдив, специалности- Предучилищна и социална педагогика. Преминала е специализация по социална педагогика и допълнителни обучения в областта на педагогиката, детската психология и правата на децата: Възрастова психология- 0-3 г.; Общуване и личностно развитие; Възрастови кризи и деца в риск; Насилие над деца; Агресията сред децата и младите хора и подходи за справяне; Работа с деца с ограничена автономност; Политиката за хората с увреждания; Екопедагогика и др. Професионалната й реализация е в сферата на културата, журналистиката и социалната педагогика. Работила е като педагог в ОУ, ДГИ, ДДЛРГ и ДМСГД, с деца от 0 до 7г., лишени от родителски грижи, в неравностойно социално положение, с увреждания, с интелектуални задръжки и с емоционални проблеми. Понастоящем работи в областта на PR и екологичното образование на подрастващите. Автор на много публикации в печатни и електронни издания и на документални филми. Създател и администратор на НФ "Моето дете"/www.moetodete.com.

Първият учебен ден е най- стресиращ за първокласниците. Посъветвайте родителите как да помогнат на първолаците си да се адаптират по- безболезнено.

- Да, първият учебен ден е очакван с особено вълнение както от първокласниците, така и от техните родители. Стресът е голям покрай подготовката, закупуването на всичко необходимо, адаптацията към новия ритъм и организация на деня за ученика и цялото семейство. Стресовете на първокласника са много: ранно ставане, попадане в непознат колектив, избор на нови приятелчета, детето- ученик влиза в абсолютно различни взаимоотношения с връстници и възрастни. Към първокласника има и редица нови очаквания и предизвикателства: нов дневен режим, усвояване на точно определени знания в точно определено време и очакване на определени резултати, самостоятелност, отговорност, планиране на времето, подчиняване на изискванията и правилата на училищния живот, главно в живота на детето вече е ученето, а не играта. Всичко това може да бъде по- безболезнено, ако пристъпването на училищния праг е свързано с предварителна подготовка, разговори и приемственост между детето- учителя и родителите. Но тази подготовка не трябва да всява страх и стрес, а да бъде с положителен заряд и стъпало към един нов етап в развитието на детето.

Със сигурност има деца, които са по- чувствителни и адаптацията за тях ще е по- трудна. Могат ли родителите сами да се справят или трябва да потърсят помощ от специалист?

- Предучилищната подготовка дава добър старт на бъдещите първокласници, особено ако детето е посещавало подготвителна група към училище, но всяко дете е индивидуално. Определено по- трудно ще се адаптират към училищната среда деца не посещавали детски градини и изградили силна емоционална връзка с родителите си и особено с майката, което не казвам че е нещо лошо. Някои деца са по- чувствителни и им е трудно да подредят отношенията си с другите в колектив, поради простата причина че един нов клас се състои от непознати деца, с различни характери и домашно възпитание. Много проблеми стават видими едва на ученическата скамейка по отношение на комуникативност, усвояване на учебен материал, общуване с връстници и други. Ако даден проблем не може да се преодолее чрез общите усилия на учителя и родителите, няма нищо лошо в това да се потърси помощ от специалист- детски психолог или др. Между учениците има и деца със специфични образователни потребности, които освен с всичко останало ще трябва да се преборят и с достъпността до класната стая, приемането им от другарчетата и доказването им сред останалите.

Какво смятате за пищността и суетнята около първия учебен ден, който понякога ни напомня на абитуриентски бал?

- Мисля, че пищността и суетнята около първия учебен ден са пресилени и напълно излишни. Не са важни цената, марката или картинните герои и блясъка върху етикетите и тетрадките, а това малкият ученик да изпита някакъв вид гордост и тържественост, да подреди нещата си с удоволствие, да изпита радост от новите придобивки и да се постарае да имат добър външен вид, да разполага с практични учебни пособия и да осъзнае, че към него вече ще има нови очаквания. Подготовката за училище не трябва да е само материална, но и психологическа и да започне от рано. И в навечерието на 15 септември, да не оставаме на заден план децата лишени от родителски грижи израстващи в домове без родителска ласка и обич, при тях в повечето случай прекрачването на училищния праг е свързано и със смяна на социалното заведения и заобикаляща среда и стресът е многократно по-голям.

А как се отразява първият училищен звънец на по- големите ученици? Имат ли и те нужда от специална подкрепа в началото на учебната година или се приспособяват по- бързо и лесно?

- Разбира се при големите ученици подобна суетня липсва и за повечето от тях първият учебен ден не е с нищо по- различен от останалите и съответно приспособяването е значително по- лесно. Вълнението е по-голямо предимно при постъпващите за първа година в гимназия. А от подкрепа не само в началото на учебната година имат нужда всички ученици, независимо от възрастта си. При по- големите ученици затруднението в приспособяването към новата учебна година идва от това, че свободния режим през лятото, трябва да заменят с усвояване на не малък по обем учебен материал, а зрелостниците да обърнат внимание и на подготовката за матури и кандидат-студентски изпити.

Доколко е атрактивно училището за новите деца?

- Не мисля, че българското училище е особено атрактивно. Децата от първи клас са особено натоварени с огромно количество учебен материал. И ако в предучилищна възраст основна е игровата дейност, а в училище учебната, то преминаването трябва да стане плавно. Децата наред с потребността от знания и усвояване на учебен материал, имат нужда от игри и движение. Времето за спорт и игри са сведени до минимум, а за изкуства и занимания по интереси почти липсва, въпреки че последните биха допринесли за преодоляване на агресията между учениците. Желателно е в първи клас учебният материал в по- голямата си част да се поднася под игрова форма, забавно и интересно. Добре е да се вземе пример от чужди образователни системи, където много успешно са съчетани учение, спорт, изкуства и не на последно място достъп до училищен психолог. При нас голяма част от учебния материал е поднесен на висок стил, несъобразен с възрастта на децата, неразбираемо и сухо, дори смея да кажа че се изучават много излишни и напразно натоварващи учениците неща. Друг проблем е, че поради липса на средства, много български училища са с неприемлив вид, изкъртени, неизмазани и неуютни и няма как да възпитат у учениците старание за опазване на общественото имущество и стремеж към естетиката и красотата. Хубавото е, че много училища и детски градини през последните години предлагат конкурентни профилирани паралелки и групи с разширено изучаване на определени предмети или изкуства, което е много привлекателно.

Каква е разликата между децата от първата ви година като учител и сегашните? Как се променихте вие в това време?

- Разликата е огромна. Преди години имаше респект към училището и учителя и колкото повече се връщаме назад във времето този респект е бил толкова по- голям. За съжалението така дългоочакваната демокрация у нас бе криворазбрана, защото демокрация не означава свободия. През последните години за учениците почти не съществуваха правила и методи за стимулиране на нормално поведение в училище. До голяма степен поддържам връщането на оценките за поведение и униформите в училище. За съжаление много от проявите на зле възпитаните ученици остават ненаказани, защото ученикът си върви с бюджета. За съжаление налице е и очевадна разлика в социалното положение на отделните деца и техните семейства и това има външни белези и прояви. Липсва приемственост между училище и семейство, родители и учители, родители и деца и от там се губи връзката. Когато бях дете, баща ми обичаше да казва: "Учителят винаги има право!" Сега нещата стоят по друг начин- ученикът винаги има право!

Развива ли българското училище креативността у децата?

- Ако се върна в годините на моето детство, за нещо подобно и дума не можеше да става, защото ни бе налагано да израстваме като по шаблон и различното мислене не само, че не се стимулираше, но се и наказваше. Сега определено нещата са в полза на децата. Една от основните цели на съвременната педагогика са индивидуалният подход към всяко дете и стимулиране на творческото му мислене.

Кое е най- важното нещо, на което учителят задължително трябва научи своите ученици?

- Разбира се, освен на знания и то знания с разбиране на учебния материал, така също и на нравственост и добродетели. Да се възпитат у децата любознателност и уважение към личността на другия. Освен да обучава, училището трябва и да възпитава. И в този ред на мисли съм на мнение, че предметът вероучение трябва да присъства в българската образователна програма.

Как преодолявате субективизма към любимия ученик?

- Ще излъжа, ако кажа че не съм имала любими възпитаници, но това по никакъв начин не съм позволявала да се разбере отстрани..

Ролята на педагога е да учи децата, но на какво учениците/ децата учат своя учител?

- Ако човек каже, че се е научил на всичко, това означава че той се е отказал да живее. Животът и общуването с отделни хора в т.ч.деца ежедневно ни учи на все повече и повече житейски ценности. Както ние родителите/ педагозите учим своите възпитаници/ деца, така и ние възрастните трябва да се учим от тях.

Какво е вашето послание към родителите?

- Родителите да обичат децата си и да ги даряват с много любов от самото им зачеване до последния си дъх. Да свидетелстват пред децата си тяхната значимост и да им позволят да бъдат себе си, да уважават малкия човек и да не го сравняват с другите, да не допускат грубо отношение и липса на внимание. Наред с кариерата и борбата за осигуряване на насъщния, да отделят достатъчно време за общуване и разговори с децата си, защото това е най- ценната инвестиция. Много родители считат, че учението и възпитанието на едно дете е дело само и единствено на учителя и училището, което не е вярно, защото формирането на детската личност е дълъг процес за който са отговорни както училището, така и родителите, семейната обстановка и микроклиматът у дома. Специално за родителите на първокласници: За да не страда детето много преди училище родителите трябва да го подготвят, като възпитат у него силен характер и самочувствие, но в никакъв случай на удара да отговаря с удар.

Вашето пожелание за 15 септември към учениците и колегите ви?

- Здраве и успешна нова учебна година! Да не се позволява закриване на училища и отпадането на деца от образователната система, както и всяко дете да има достъп до училище, защото образованието е основен критерии за успешното реализиране на личността!

Интервю на Анна Димитрова
Вестник "Психо", бр. 36/10.09.2010 г.
Коментари
Успешна учебна година!
Написано от nfmd на 2011-09-15 08:10:10
Успешна учебна година!

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете