Търсене:
 
      Начало 14 08 2020      
 
Оценка: / 4
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Когато останете без работа
Страница 2


Как се пишат CV и мотивационно писмо?

CV

За всяка позиция, за която кандидатствате, създавайте нова автобиография и наблягайте на релевантни умения и отговорности.
СV-то е Вашият първи контакт с работодателя и до голяма степен от автобиографията Ви зависи дали ще Ви поканят на интервю. Обикновено HR специалистите сканират CV-тата и им отнема не повече от 20 секунди, за да решат дали да разгледат по-детайлно документите на определен кандидат. Затова е изключително важно как ще изглежда автобиографията, с която се представяте, и каква информация ще съдържа.
Ако спазвате няколко основни правила, може да представите информацията за себе стегнато, структурирано, по убедителен начин и да предизвикате интереса на специалиста по подбор към Вашата кандидатура.
Придържайте се СV-то Ви да не е повече от две страници формат А4. Някои специалисти дори препоръчват то да не надвишава една страница А4 и това е типичното т.нар. резюме, което обикновено се изисква за високи мениджърски позиции.
Автобиографията Ви трябва да изглежда чисто и подредено, без излишна информация и фантазия. Почти сигурно е, че ще отпадне още на етап скрининг на документи, ако HR специалистът види правописни грешки в документите Ви. Затова задължително прегледайте за грешки CV-то си, преди да го изпратите.
За всяка позиция, за която кандидатствате, създавайте ново CV, като отделите време да проучите компанията и да наблегнете в автобиографията си на умения и отговорности, които са релевантни за позицията, за която кандидатствате.
Има различни формати CV-та, които може да намерите в Интернет и да стъпите на тях, за да създадете Вашата автобиография. Те са структурирани по различен начин, но съдържат следната информация:

Лични данни
Задължително е да посочите имената си и контакт за обратна връзка – имейл или телефон. Допълнителна информацията като възраст, семейно положение, националност, адрес не е задължително да присъства в документите Ви.

Трудов опит
Опишете трудовия си опит, като започнете от последната си месторабота, и продължете в хронологичен ред назад. Отбележете от кога до кога сте били на съответната длъжност, като посочвате месеца и годината. За всяка позиция опишете синтезирано, честно и позитивно Вашите основни задължения, отговорности и постижения. Ако в момента сте все още студент, отбележете образованието си на първо място преди професионалния опит, ако имате такъв.

Образование
Избройте периодите, учебните заведения и специалностите, които сте завършили, както и допълнителни квалификации, които сте придобили, в хронологичен ред от последната към първата. Ако току-що завършвате, трябва да започнете Вашето CV с тази информация.

Допълнителни умения
Посочете умения като компютърна грамотност, езици и други, като отбележите нивото, на което сте – начално, средно, високо. Ако изрично в обявата за свободната позиция не е посочено изискване за притежание на свидетелство за управление на МПС, не е задължително да отбелязвате тази информация.

Референции
Не е задължително да посочвате лица и контакти за референции, но тази информация прави добро впечатление на специалистите по подбор. Можете да посочите, че ще предоставите референции при поискване. Бъдете готови да дадете такива на следващ етап. Добре е, преди да посочите хора, които да дадат референции за Вас, да ги помолите за разрешение преди потенциалните работодатели да се свържат с тях. Ако кандидатствате за работа за първи път и нямате трудов опит, може да посочите Ваши преподаватели като референти – академичните референции са важно и печелившо начало за Вашия професионален път.

Хоби/Интереси
Включването на тази информация не е задължително и ако решите да дадете такава, направете го кратко. Избройте сфери и занимания, към които проявявате интерес. Ще направите добро впечатление, ако хобито и интересите Ви са свързани с желаната работа. Целта е да дадете повече информация за себе си, която след това да обсъдите с HR специалиста по време на интервюто.

Снимка
Ако изрично не се изисква да приложите снимка, решението дали CV-то Ви да има такава е Ваше. Снимката към автобиография носи допълнителна информация за човека и улеснява специалистите по подбор да се ориентират по-лесно в документите на различните кандидати, защото дават по-добра възможност за визуализиране. Ако решите да приложите снимка, то най-добре е тя да е паспортен формат.

Очаквано възнаграждение
Посочването на очакваното от Вас възнаграждение не е задължително и сами трябва да прецените дали да дадете такава информация на работодателя. Ако искате да ориентирате работодателя, но не и да фиксирате конкретна сума, срещу която бихте приели позицията, посочете месечното възнаграждение на последната длъжност, която сте заемали.

Мотивационно писмо

Основната му функция е да подчертае желанието Ви да заемете конкретната позиция, а не да преповтаря информацията от автобиографията.
Мотивационното писмо вече е почти задължителна част от документите за кандидатстване. Неговата основна функция е да подчертае желанието Ви да заемете конкретната позиция, а не да преповтаря информацията от автобиографията. С него получавате шанс да представите Вашите умения, опит и лични качества като перфектните за позицията и е начин да се отличите от всички останали кандидати. С мотивационното писмо трябва да демонстрирате увереност. Спазвайте деловия тон, но се стремете към индивидуален стил на изразяване. Изложете мотивите си стегнато, в рамките на една страница А4 и в не повече от три основни параграфа.
Подходете към Вашето писмо като към "търговско" средство. Понякога целта на мотивационното писмо е само една – да провокира HR специалиста да разгледа Вашето CV. Затова е изключително важно как ще го структурирате и каква информация ще съдържа то, защото мотивационното писмо може както да Ви даде шанс, така и да затвори вратите пред Вас, ако не е индивидуализирано и е пълно с грешки.
Има няколко задължителни принципа, които винаги трябва да спазвате:
- Създавайте ново мотивационно писмо за всяка позиция, за която кандидатствате. Никога не трябва да изпращате едно и също мотивационно писмо на различни работодатели и за различни позиции.
- Може да потърсете образци в интернет, но никога не изпращайте стандартно мотивационно писмо. Само един поглед на специалист по подбор е достатъчен, за да квалифицира писмото Ви като „шаблонно”, което е по-скоро знак за липса на желание да заемете позицията, щом не сте положили минимално старание.
- Наблегнете на това с какво сте допринесли за компанията на предишната Ви длъжност и с какво ще сте полезни за организацията, ако Ви изберат за позицията. Ако позицията, за която кандидатствате, е в различна сфера от тази, която сте заемали до този момент, открийте и посочете връзки между двете.
- Покажете, че се интересувате от компанията и че сте я проучили, но не преразказвайте съдържанието от корпоративната интернет страница. Обяснете защо желаете да получите работата и как тя се вписва във Вашия план за кариерно развитие.
- Трябва да сте сигурни, че адресирате мотивационното писмо до точния човек и внимавайте да изпишете позицията и името му правилно.
- Подготвяйки мотивационното писмо, Вие се стремите към следващия етап в процеса - интервю. Ако Ви се налага пътуване или друга заетост, тактично обяснете това и посочете дати, в които ще можете да се отзовете на покана за интервю.
- Мотивационното писмо не е мястото, където да посочите каква заплата очаквате. Възнаграждението е тема на друг разговор и работодателят не трябва да остава с впечатлението, че основната причина за желаното назначение е работната заплата.
При структурирането на мотивационното писмо следвайте следните стъпки:
Как да започнем?
Започнете мотивационното писмо, като задължително го адресирате до конкретна личност. Ако в обявата не е посочено лице за контакт, проучете кой е HR мениджърът на компанията. В случай, че организацията няма самостоятелно структурно звено по HR, можете да адресирате писмото до управителя на фирмата или ръководителя на отдела, за който кандидатствате.
Във въвеждащия параграф уточнете за коя точно позиция кандидатствате. Пояснете откъде знаете за свободната длъжност. След това изложете мотивите си да се насочите към точно тази обява - обяснете защо кандидатствате, демонстрирайте желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността и интерес към фирмата.
Как да продължим?
Вторият, "маркетингов", параграф на Вашето мотивационно писмо трябва да подчертае качествата и способностите Ви. Избройте силните си страни, но без да прекалявате с хвалбите. Не забравяйте, че Вашата цел е да стигнете до следващия етап – интервюто, където преувеличените Ви достойнства лесно могат да бъдат разкрити. Наблегнете на тези Ваши умения, които са пряко свързани с бъдещата Ви дейност, разкажете накратко как сте приложили на практика придобитата квалификация в заеманите досега длъжности. Добавете и Вашите предложения за това, което бихте направили за бъдещия успех на фирмата.
Пример:
Смятам, че съм подходящ/а за длъжността "Маркетинг мениджър", защото съм завършил/а специалност „Маркетинг” в един от най-добрите ни икономически университети в страната - и то с отличен успех. Имам две години опит на позиция „Маркетинг специалист” и съм убеден/а, че с придобия опит ще допринеса за развитието на Вашата фирма. Досегашният ми трудов стаж ми е дал опит за работа в екип и смятам, че лесно бих се вписал/а и сработил/а с екипа на компанията. Комуникативен/а съм и имам опит с говорене пред публика, което ми помага при водене на преговори, презентации и бизнес срещи. Участвал/а съм в работата по международни проекти, свързани с управление на бюджети за маркетингови проучвания и реклама, което ми дава увереност, че ще се справя на позицията „Маркетинг мениджър”. Имам креативно мислене и с нови идеи бих могъл/а да допринеса за развитието и налагането на компанията на пазара.
Как да завършим?
Отбележете, че сте на разположение за интервю и улеснете обратната връзка, като оставите координати: телефон или електронна поща. Най-отдолу отбележете датата и Вашето име.
Не забравяйте!
Никога не подценявайте стойността на мотивационното писмо – то е начин да привлечете вниманието към себе си и Вашите силни страни, дори и да нямате нужния опит.

Повече по темата и информация за свободни работни места: www.jobs.bgКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете