Търсене:
 
      Начало 19 04 2024      
 
Оценка: / 2
СлабОтличен 
Съдържание на статията
3 години Национален Форум "Моето дете"
Страница 2


Предложение от НФМД

Приятели, на последната годишна среща на НФ “Моето дете” бяха поставени конкретни проблеми, касаещи бъдещето на българските деца и считаме за необходимо да ви запознаем с тях, както и да ги изпратим до Правителството на Р. България:
І. Миналата година няколко български електронни издания подготвихме петиция за промени в детското здравеопазване. Много деца бяха спасени благодарение събраните средства за лечението им и извършване на животоспасяващи операции в чужбина, но други намериха смъртта си защото необходимите за лечението им суми не бяха снабдени, а държавата се дистанцира. Изпратихме петицията до предходното правителство, получихме дълъг, но безсмислен отговор и нищо конкретно не се случи. Въпреки, че обявихме прекратяване на петицията, хората недоволни от отговора на правителството, продължиха да я подписват и да изказват мнения и считаме за наш дълг, да я изпратим отново на настоящото правителство и на Министерство на здравеопазването, за да се запознаят с всичките 5210 подписа, изказани мнения и конкретни предложения по въпроса. Не бихме искали болката на хората да остане в интернет пространството. Похвално е, че правителството е създало фонд за трансплантации на органи, който ще плаща операции за присаждане на органи у нас и в чужбина. Оставаме с надежда, че в бъдеще детското здравеопазване ще бъде приоритет на държавата. Уточнявам, че петицията миналата година е предадена и на хартиен носител в НС и МЗ.

Петиция за промени в детското здравеопазване

На вниманието на:

Министър - Председателя на Р.България
Председателя на Народното събрание
Министъра на здравеопазването на Р. България
Директора на Националната здравно осигурителна каса
Председателя на Етичната комисия по трансплантация
Председателя на Комисията по здравеопазването към НС на Р. България
Председателя на Държавната агенция за закрила правата на детето

Уважаеми дами и господа,

Законът за здравето и Законът за здравното осигуряване ясно подчертават, че децата са приоритет в националната здравна стратегия, но на практика това не е така. При необходимост да се извърши животоспасяваща операция, например трансплантация в чужбина, държавата се дистанцира и родителите са принудени сами да организират кампании за набиране на средства за тяхното лечение. Това често води до загуба на време и до влошаване на състоянието на децата и в много случаи последствията за живота им са фатални. Разчитаме на Вашата подкрепа, гарантирана медицинска помощ и право на живот на всяко българско дете, страдащо от заболяване, за което е необходимо лечение в чужбина. България е на първо място по детска смъртност в ЕС. Десетки деца умират всяка година у нас не защото медицината е безсилна, а поради недостиг на пари за лечението им. Предвид гарантираното право на живот и здравеопазване на българските деца, Ви призоваваме да промените сегашната ситуация! Законите трябва да се променят така, че да бъде реално гарантирана медицинска помощ и право на живот на всяко българско дете, страдащо от заболяване, за което е необходимо лечение в чужбина!
Да почиват в мир Дарина, Светльо, Александра, Марина, Криско, Цецко, Марти… и останалите български деца, които вече не са между нас! Все още има шанс да помогнем на други болни дечица, очакващи нашата помощ!
С оглед на това имаме следните предложения:
1. Правителството на Република България да подготви и внесе за обсъждане и гласуване в Народното събрание закон, според който държавата да осигурява изцяло финансовата помощ, необходима за животоспасяващите операции на деца и трансплантации, извършващи се в чужбина. Да се гарантира и след операционна медицинска помощ, консултации и наблюдение от екипа, извършил операцията!
- Процедурата да бъде максимално опростена.
- Транспортирането на малките пациенти да се извършва безплатно и от специално обучен за целта екип и необходимата апаратура.
- Процент от здравно осигурителната вноска на всеки здравно осигурен български гражданин да е целева и да постъпва във фонд за лечение на деца, чието лечение струва над определена сума, определена от законодателя.
- Прозрачност в работата на Център Фонд за лечение на деца.
2. Да бъдат ревизирани член 22 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и член 35 от Закона за корпоративното доходно облагане с цел насърчаване на дарителството, като всички дарения за лечението на болни деца бъдат освободени от данъци.
3. Безплатни лекарства за всяко българско дете независимо от вида и степента на заболяването му до 18 год. възраст. Сега съществуващите отстъпки на лекарства за деца са нищожни и незначителни. В повечето страни лечението и лекарствата за деца са безплатни или със значителни намаления.
- Неограничен брой направления за специалисти относно консултации за детски здравословни проблеми.
Ние, екипите от долупосочените електронни издания, специалисти и родители, оставаме в очакване на Ваш отговор и съдействие за промяна на сегашната неблагоприятна ситуация в българското детско здравеопазване.

С Уважение:
Национален форум “Моето дете“ – www.moetodete.com
Инициативата "Спаси, дари на...” – www.save-darina.org
С подкрепата на:
Сайт mamaibebe.com
Списание amber-bg.com
Сайт varnabebe.com
Сайт kidsbg.com
Тв recaida.com
Форум mami.forumi.bg
Сайт zdrave.biz
Сайт haskovo-bg.net
Тв- 7 Хасково
Е- вестник haskovodnes.com
ПС: Тъй като не сме доволни от отговора на предходното правителство, а петицията продължава да бъде подписвана от още хора, намираме за необходимо да ви запознаем с нея и оставаме в очакване да се случи нещо добро с българските деца. Петицията е подкрепена и подписана от над 5200 души. Техните подписи и мнения може да видите тук:

www.bgpetition.com/detsko-zdraveopazvane/view.html

ІІ. Нашите екипи от родители и специалисти имаме и други конкретни предложения относно:
- Поетапно закриване на институциите за деца и превенция на изоставането на деца от родителите им, лишаване от родителски права незаинтересованите родители и даване децата за осиновяване, подпомагане на социално слаби семейства вместо принудително настаняване на децата им в институции. Домовете за деца не дават необходимото за нормалното развитие на децата, а същевременно костват огромни средства на държавата. Облекчаване на процедурите по осиновявания и намаляване до минимум периода за престой на дадено дете в институция до установяване на статута му.
- Облекчения в учебния материал в начален етап на българското училище, предвиждане на часове за игри, спорт, изкуства, както и християнска етика, което води до нравствено възпитание, овладяване на агресията и даване възможност на децата освен да придобиват знания, да играят и се движат вместо да са приковани на чиновете по няколко часа на ден.
- Пренасочване на групите за предучилищна подготовка изцяло към училищата с цел освобождаване на места в детските градини, намаляване на стреса и поетапно привикване на бъдещите ученици към училищната среда, като за това са предвидени необходимите условия.
- Преразглеждане на новия Закон за занаятите , според който реално не се признава професионалното образование, което се получава от професионалните курсове, гимназии, колежи и ВУЗ- ове и невъзможността младите специалисти да работят самостоятелно в частния сектор. Въпреки придобитото си професионално образование, регистрация на фирма и плащане на предвидените от закона данъци, според въпросния закон, който е в противоречие със закона за професионалното образование и търговския закон, младите специалисти следва да работят като чираци и калфи 3 г., да положат безсмислен изпит в камарата на занаятчиите срещи 350 лв., който им дава право да се сдобият с майсторско свидетелство и едва тогава да членуват в РКЗ . Майсторското свидетелство би следвало да бъде по желание, като престиж и наслагване в професионалното израстване, а не критерии за упражняване на самостоятелна дейност нпр. като фризьор, козметик, шивач, автомонтьор, фотограф и т.н. Освен това следва да се направи разлика между професия за което се изисква професионално образование и правоспособност и занаят, който се придобива чрез чиракуване, както е било преди 60 години. Към настоящия момент работещите без въпросното свидетелство се квалифицират като престъпници, работещи без правоспособност, въпреки че са завършили професионални УЗ даващи им професионална квалификация и правоспособност.
- Анализиране работата на Държавната агенция за защита на детето.
- Премахването на точковата система при пенсиониране, всеки мъж или жена да има право на пенсия, формираща се според годините стаж, категорията труд и образование при навършване на определена възраст съответно за жените и за мъжете, а не хиляди възрастни хора да са оставени без пенсия и на унизителен живот.
- Актуализиране на социалните помощи и промяна в работата на социалните работници, които по-скоро утежняват с поведението и отношението си изпадналите в беда хора, вместо реално да им помогнат.
- Преустановяване на практиката хората да се водят и осигуряват на половин работен ден от работодателите си, което пречи на получаването на реални помощи при безработица и майчинство.
- Извеждане на България от списъка, като най- бедна страна в ЕС, овладяване на емиграцията на младите хора и достоен живот за всеки българин.
- Лишаване от право да практикува лекарска професия, всеки лекар поискал подкуп за лечение на болен, което е честа практика и при лечение на деца!
- Учениците да пътуват в градския транспорт през учебно време безплатно или с карти с 50 % намаление. Ползването на редовни билети от 7 годишна възраст, както е в много общини особено много натоварва семейните бюджети на хората.
Това са част от дискутираните от нас въпроси и предложения. Надяваме се, че общности и сайтове със социална насоченост, можем да споделяме вижданията си и да работим заедно.

20.08.09 г.
НФМДКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете