Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Хидроцефалията се оперира 15 08 2020      
 
Оценка: / 0
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Хидроцефалията се оперира
Страница 2


Хидроцефалия

Какво е хидроцефалия и от какво се причинява?
Хидроцефалията (хидрос-вода, кефалос –глава) се определя като патологично състояние, характеризиращо се с повишено вътречерепно налягане вследствие на абнормно натрупване на гръбначно-мозъчната течност (ликвор) в мозъчните ликворни пространства.
Гръбначно мозъчната течност (ликвор) изпълнява защитни по отношение мозъка функции и се произвежда от специални образувания, наречени съсъдести сплитове (плексус хороидеус), дълбоко разположени в мозъчните стомахчета. Количеството на произведена течност за денонощие е около 150-200 ml, а общото количесто на ликвор в централната нервна система е около 450-600 ml. Обикновено тази течност е в непрекъсната циркулация – произвежда се във мозъчните стомахчета, излиза от тях, обхваща целия главен и гръбначен мозък и преминава в кръвообращението.
Когато има пречка по ликворните пътищата) и се нарушава оттичането на ликвора от централната нервна система, то количеството му в ликворните пространства се увеличава и това води до описаното вече състояние –хидроцефалия.
Причини за появата на вродена хидроцефалия могат да бъдат: тумори, инфекции, вродени малформации и т.н.

Какви са основните видове хидроцефалия?
Хидроцефалията в детска възраст бива вродена или придобита в зависимост от механизма на нейното възникване. Тя се разделя на два основни вида:
    * Комуницираща – когато гръбначно-мозъчната течност циркулира свободно в ликворните пространства, но не може да се дренира в големите венозни синуси. Това състояние се среща след прекаран бактериален менингит, саркоидоза, субарахноидална хеморагия, мозъчна травма, недоразвитост на арахноидните вили, енцефалоцеле, малформация на Dandy-Walker и т.н.
    * Обструктивна (некомуницираща) – Когато съществува обструкция за оттичане на ликвора от мозъчните стомахчета говорим за обструктивна хидроцефалия. Най-често се причинява от атрезия, стеснение или вродена липса, на мозъчния акведукт, свързващ трето с четвърто мозъчно стомахче, малформация на Arnold-Chiari, тумори по средна линия, малкомозъчен абсцес, малкомозъчни хематоми и т.н.
    * Рядка, но не и за подценяване е хидроцефалия, породена от свръхпродукция на ликвор от тумори, наречени плексус папиломи. В този случай скоростта на продукция на гръбначномозъчната течност превишава възможностите за нейната резорбция.
Какви са опасностите при детската хидроцефалия?
Принципно черепната кухина е едно затворено пространство в което компонентие (мозъчно вещество, интракраниалната кръв и ликвор) са в равновесие. Нарастването на обема на една от съставките (в конкретния случай – ликвора) води до компенсаторно намаляване на обема на някоя от другите.
При малките деца съществува компенсаторен механизъм – поради незарастване на шевовете между отделните черепни кости те могат да се раздалечават и това води до нарастване на обема на главата, с което се предпазва мозъкът от повишеното вътречерепно налягане. За съжаление и този механизъм не е безкраен и много бързо се изчерпва.
Докато съществуват компенсаторните механизми нервната тъкан е предпазена от увреда. След изчерпване на компенсаторните механизми нарушенията, които могат да настъпят в мозъчното вещество са с необратим характер.

Какви са симптомите?
Много от симптомите се разделят на две основни групи в зависимост от възрастта на пациента.
    * При бебета и малки деца (преди затваряне на черепните шевове)
Наблюдава се нарастване на главата, повръщане, раздразнителност и/или летаргия, симптом на „залязващо слънце” (очните ябълки са избутани надолу). По-късно се проявяват белезите на забавено психическо развитие на детето, слепота и задълбочаване на симптомите. Ето защо в ранна детска възраст е много важно проследяване на детето от педиатър и редовни прегледи, за да не се изпусне това заболяване, което в съвременни условия е лечимо.
    * При по-големи деца
Неспецифични симптоми на повишено вътречерепно налягане – главоболие, гадене, повръщане, сънливост, помрачаване на съзнанието. След изчерпване на компенсаторните възможности се появяват симптомите на отпадна неврологична симптоматика – парези, парализи, очни смущения, увреда на черепно-мозъчни нерви.
Характерното при хидроцефалията е нейният прогресивен ход на протичане, с постепенно влошаване.

Как се поставя диагнозата?
Диагнозата се поставя от данни на родителите, клиничен преглед и образни изследвания:
    * трансфонтанеална ехография (когато все още не са затворени шевовете между черепните кости), Компютърна Томография (КТ), Ядрено-Магнитен Резонанс (ЯМР) .

Лечение на хидроцефалията в детска възраст:
Заболяването хидроцефалия в съвременните условия е лечимо. Ако се открие навреме, децата могат да се радват на съвсем нормално психическо и физическо развитие. Оперативното лечение е средство на избор при всички форми на хидроцефалията. В зависимост от причината за поява на хидроцефалията, съществуват различни форми на лечение.
Основното средство за лечение е чрез така наречените шънтиращи системи. Те отвеждат гръбначно-мозъчната течност към някоя друга телесна кухина и по този начин създават възможност за отбременяване на повишеното вътречерепно налягане. Най-често използвате системи (в това число и в отделението по неврохирургия към МБАЛ Токуда Болница София) са клапните системи за вентрикулно-перитонеално (към коремната кухина) и ветрикулно-атриално (към сърдечната кухина) шънтиране. Те се състоят от един катерър който се поставя в страничното мозъчно стомахче, резервоар/клапа, дистален катерър за отвеждане на ликвора /виж графиката отдолу/. Поради напредъка на неврохирургичната техника това са рутинни операции, които са с минимален оперативен риск.
Друг метод за лечение на лечение на хидроцефалията е тривентркулостомията.
Това е метод за лечение на хидроцефалията, при който се фенестрира (пробива) пода на трети вентрикул с помощта на невроендоскоп и се създава възможност ликвора да се оттича към базалните ликворни цистерни, заобикаляйки препятствията на нивото на задните отдели на III-то мозъчно стомахче, акведукта и задната черепна яма. Използването й е ограничено при деца под шестмесечна възраст, при комуницираща вътрешна хидроцефалия, както и при болни при които основното заболяване е нарушило проходимостта на базалните цистерни (възпалителни процеси, тумори).

Из специализирания електронен печатКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Генетична консултация
Генетична консултация Натрупаните през последните години познания от изследванията в обл...
Още  ]
Бебетата, да ги опознаем по-добре!
Бебетата, да ги опознаем по-добре! Бебетата носят не само много радост и щастие у дома, но те в...
Още  ]
Детската лингвистика и езиковото обучени...
Детската лингвистика и езиковото обучение Осъзнаването на езиково явления е процес с изк...
Още  ]
Естествена бебешка хигиена– с пелени ил...
Естествена бебешка хигиена– с пелени или без? За много майки понятието естест...
Още  ]
Болести на нервната система. Тикове.
Болести на нервната система Тиковете Менингит. Той представлява възпаление на мозъ...
Още  ]
  Моето Дете