Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта ВЦУН 03 08 2020      
 
Оценка: / 3
СлабОтличен 
Съдържание на статията
ВЦУН
Страница 2
Страница 3


Терапевтична програма за работа с деца с вродени цепнатини на устните и/или небцето (ВЦУН)


Терапевтичната програма за работа с деца с ВЦУН трябва да бъде насочена в следните основни области - психологична, двигателна, езикова. Най-напред би трябвало да се започне с психологично консултиране на семейството. Целта е родителите да приемат своето дете и да положат необходимите грижи за него. Това означава да изпълняват предписаните от специалистите съвети (хирурзи, ортодонти, отоларинголози, психолози, логопеди). Необходимо е да се осигури добър емоционален климат в семейството, който може да се постигне чрез разговори и поощрения. Родителите най-добре знаят от какво има нужда детето, те са най-добрите учители. Във връзка с двигателната сфера терапията обхваща развитие на фината и общата моторика. За мускулите на ръката е добре детето да посяга, задържа и манипулира с предмети и играчки от обкръжаващата го среда. Упражнения като рязане, оцветяване, рисуване и апликиране са много полезни. В домашни условия се работи за създаване на навици за правилно хранене, откопчаване и закопчаване, връзване на обувки, игри от типа „Бабо, дай огънче" и др. Успоредно с тези упражнения се обръща голямо внимание и на упражненията за укрепване и развитие на говорната мускулатура (долна челюст, устни, език, меко небце). Подпомагайки познавателното развитие на детето се провежда превантивна работа срещу отклонения в психическото развитие на детето. Дават се упражнения за назоваване и разпознаване на предмети от обкръжението, лица, цветове, фигури, форми и изображения. Детето трябва да усвои зрително-пространствените и времеви представи от типа „близо-далеч", „под-над", „ляво-дясно" и др. Слуховите способности се усъвършенстват чрез звучащи предмети или говорни звукове, разпознаване на различни звучащи играчки, музикални инструменти и мелодии. Работи се и върху възприемане и възпроизвеждане на различни ритми. Относно речевата работа, където ролята на логопеда е най-голяма, се предлагат упражнения за развитие на говорното дишане, гласообразуването (фонацията), произнасянето на звукове и езиковата система. Целта на дихателните упражнения е да се засили диафрагмената дейност, издишната въздушна струя да се насочи през устата (чрез духане на памук, хартийки, свирене на свирка, правене на сапунени мехурчета, озвучаване на издишната струя чрез различни гласни и съгласни звукове и комбинации от тях). Относно гласообразуването се работи за сила, височина, резонанс и подобряване качествата на гласа. При работа над звукопроизношението се започва с постановка на гласните, а после и на съгласните звукове, като се спазва нормалния ход на развитие на детската реч. Успоредно се работи за усъвършенстване на езиковата система чрез различни теми, близки до ежедневието на децата („Семейство", „Играчки", „Дрехи", „Животни", „Сезони" и др.). Терапията при деца с ВЦУН е продължителна, но с търпение и постоянство могат да се постигнат добри резултати. Основната й цел е детето с ВЦУН да постигне нормално развитие във всяко отношение - хранене, говор, социална интеграция. Това не може да се реализира без усилията на екип от специалисти, а също така и на самите родители.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Малтретиращите родители
Малтретиращите родители Възраст и начало на физическото малтретиране: То може да з...
Още  ]
Интервю с Гергана Барабонкова
Непростимо е деца, чието лечение не търпи и ден отлагане да чакат с месеци да бъдат разгледани молби...
Още  ]
Особености в развитието на детето
Особености в развитието на детето Динамиката на възрастово развитие до края на детството -...
Още  ]
Енуреза при децата
Енуреза при децата (нощно напикаване) Волевият контрол на мускулите сфинктери и детрусо...
Още  ]
Често алергия е причината за постоянните...
Често алергия е причината за постоянните простуди Алергиите през лятото От полиноза страдат и деца...
Още  ]
  Моето Дете