Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Детската градина 07 12 2022      
 
Оценка: / 7
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Детската градина
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7


„Два момента от ежедневието на децата в детската градина: посрещане и изпращане” по програма „Step by step”

Два от най-важните моменти от ежедневието на децата в детската градина са посрещането и изпращането. Те са еднакво важни както за децата, така и за техните родители и педагози.
За детските градини, които не работят по програма „Стъпка по стъпка” при посрещането на децата в детската градина се наблюдава един утвърден и вече стереотипен модел, наблюдава се една неравнопоставеност между педагога и детето. Това не е характерно за програмата „Стъпка по стъпка”. Там детето и педагогът са в еднакво социално положение. Извършва се пълноценно общуване между педагога и детето и детето с останалите деца. Не се открива доминиращата роля на учителя.
Утринните срещи са очаквани и обичани от децата, защото им се дава възможност да споделят своите впечатления и това, което ги вълнува. В тези случаи педагогът не се намесва, когато децата разговарят помежду си. Той е само наблюдател. Всяко едно дете взема участие в утринната среща. Този момент липсва или е епизодичен в детските градини, работещи по друга програма.
При общуването между родителя и педагога също се наблюдават известни различия, ако се направи сравнение. В детските градини, работещи по програмата „Стъпка по стъпка” се отделя по-голямо внимание на родителя, зачита се неговото мнение. Родителите участват в педагогическия процес. С участието си те помагат на децата и педагога. Сега идеите от проекта „Стъпка по стъпка” се пренасят и в детските градини, работещи по други програми.
В детските градини, работещи по друга програма е създаден „Кът на родителя”. Върху табло се изнасят съобщенията за родителите и информация, която би представлявала интерес за тях. Този „Кът на родителя” е един вид общуване между педагога и родителя. Но той не е достатъчен, за да бъде общуването пълноценно и резултатно.
В детските градини, работещи по програма „Стъпка по стъпка” е предоставена стая, снабдена с необходимата литература. Достъпът на всеки един родител до тази стая е свободен. Там родителите имат възможност да се запознаят с изнесената информация по-пълно и цялостно. Обръща се голямо внимание на наболелите проблеми и въпроси за родителите и т.н.
Общуването между децата и педагога в детските градини, работещи по програмата „Стъпка по стъпка” е по-свободно, излизащо извън рамките на традиционното, стандартно общуване. Детето е свободно в избора си на дейност. Зачитат се интересите на децата и се работи за тяхното развитие. Педагогът е преди всичко приятел на децата, а не всезнаещ и всеможещ. В детските центрове децата удовлетворяват потребностите си от игра, но едновременно с това се развиват качества, заложени у тях.
В детските кътове на детски градини, работещи по друга програма, не се наблюдава такова обновяване на кътовете, както в тези на градините, работещи по програмата „Стъпка по стъпка”.
Децата от детски градини, работещи по друга програма нямат изградени стереотипи за подвижност, пренасоченост и динамика. Кътовете им не са така обогатени и подвижни, както в центровете по интереси в детска градина, работеща по програмата „Стъпка по стъпка”.
Вербалното общуване между педагога и родителите също е от значение. Необходимо е родителите да бъдат помощници на педагога, да проявяват съпричастност и ангажираност. Ако се наруши връзката дете-педагог-родител, резултатът от педагогическото взаимодействие ще бъде отрицателен.
Извод: Сравнителният анализ за посрещането и изпращането на децата показва, че в детските градини „Стъпка по стъпка” приемствеността между семейството и по-широката обществена среда се осъществява по-благоприятно и по-пълноценно.

Цветелина Стоянова
Югозападен Университет
Педагогичесдки факултет
Източник: pomagalo.com 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Смученето на пръста- вреден навик!
Смученето на пръста- вреден навик! При възпитанието на детето няма важни и неважни нещ...
Още  ]
Полово възпитание
Полово възпитание и сексуално развитие на децата Сексуално обучение Половото възпитание за...
Още  ]
Как да играем с детето през първата годи...
Как да играем с детето през първата година от живота му Може да започнете още от самото му...
Още  ]
Температурата
Кога наистина се налага да сваляме температурата Високата температура е опасна за децата! Пов...
Още  ]
Детските страхове
Детските страхове Възраст – особености и характерни страхове: Първата година: Пре...
Още  ]
  Моето Дете