Търсене:
 
      Начало За сайта 16 11 2018      
 
Оценка: / 52
СлабОтличен 
Съдържание на статията
За сайта
Страница 2Национален форум "Моето дете" е общност от доброволци, родители и специалисти работещи с деца, създаден на 25.04.2006г., безплатно електронно издание с регистрирано име www.moetodete.com, сайт-форум за цялото семейство, всичко за развитието и възпитанието на детето от 0 до 18 г. Всички инициативи на НФМД се осъществяват със собствени средства и доброволчески труд.


Запознайте се със специалистите, консултантите и приятелите на
НФ "Моето дете"


Екип- специалисти, консултанти и приятели

Педагози:

Мариана Чомпалова- Йорданова:
Детски социален педагог. Завършила Национална гимназия за сценични и екранни изкуства- гр. Пловдив, специалност- организация за театър, кино и телевизия и Педагогическия Факултет на ПУ "П. Хилендарски"- гр. Пловдив, специалности- предучилищна и социална педагогика. Преминала специализация по социална педагогика и допълнителни обучения в областта на педагогиката и детската психология: Възрастова психология- особености на детското развитие 0-3 г. Общуване и личностно развитие. Възрастови кризи и деца в риск. Насилие над деца- видове, форми, прояви и противодействие. Агресията сред децата и младите хора и подходи за справяне. Работа с деца с ограничена автономност. Политиката за хората с увреждания. Психическа депривация при децата. Театрална педагогика, екопедагогика и др.
Професионална реализация в областта на културата, журналистиката и социалната педагогика. Работила е като педагог в ОУ, ДГИ, ДДЛРГ и ДМСГД с деца от 0 до 7 г., деца лишени от родителски грижи, деца в неравностойно социално положение, деца с увреждания и деца с емоционални проблеми и интелектуални задръжки.
Автор на много публикации в печатни и електронни издания, тв. предаване и документални филми. Консултант в НФ "Осиновяване" и др. специализирани издания. Понастоящем работи в сферата на PR и екологичното възпитание на подрастващите. Създател и администратор на НФ "Моето дете"- www.moetodete.com. Майка на две деца.


Даниела Х. Димитрова:
Специалист- начална и социална педагогика, гр. Силистра. Завършила е начална педагогика в ИДНУ "Тина Киркова"- гр. Добрич през 1988г. и социална педагогика в РУ "Ангел Кънчев"- гр. Русе през 2004г. Социален педагог в ДДЛРГ. Майка на две деца.Красимира Ив. Тодорова:
Завършила е Френска гимназия- гр. Варна и ШУ "Епископ К. Преславски"- гр. Шумен. Има едногодишна специализация в Департамента за квалификация на учителите в гр. Варна и притежава ІІ професионално- квалификационна степен.
От 1986г. е директор на ОДЗ № 2 "Знаме на мира"- гр. Балчик, обл. Добрич.Златка Тимонова:
Гл. художествен ръководител на Фолклорен Ансамбъл "Златна Тракия"- гр. Хасково. Професионален танцьор в Държавен Ансамбъл Тракия- Пловдив. Музикален педагог и професионален режисьор- хореограф със специализирано висше образование от Академията за музикално и танцово изкуство.


Добринка Мирчева:
Музикален педагог, гр. Хасково. Завършила е Държавна Музикална Академия- София със специалност aрфа и Академията за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство–Пловдив със специалност предучилищна педагогика, методика и практика в детските градини и синтезатор. Работила е в симфоничен оркестър, като артист оркестрант- солист пианист и като музикален педагог в училища и детски градини.Надие Карагьозова:
Завършила е Учителски институт- гр. Русе със специалности "Детска педагогика” и "Начална педагогика” и магистратури по "Предучилищна педагогика” и "Връзки с обществеността” в СУ „Св. Климент Охридски”- гр. София. Завършила е специализирани обучения по "Атрактивно образование", организиран от Сдружение "Професионален форум на образованието" и по "Проблеми на превенцията и противодействието на асоциолното поведение на малолетни и непълнолетни" към Центъра за квалификация на специалсти от системата на секратири на МКБППМН. Секретар на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община Кубрат.


Наска Ангелова
Помощник директор на Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково. Завършила е Руска езикова гимназия в Хасково и Руска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". Дълги години е работила, като зав. Методически кабинет в Окръжния Профсъюзен дом на културата в Хасково, а от 1994 г. в Обединени ученически общежития- Хасково, като от 2004 е помощник- директор. Има дъщеря и внук.

Психолози:

Иванка Захариева:
Завършила е психология в СУ "Климент Охридски"- гр. София през 1983 г. Дългогодишен педагогически съветник, училищен психолог и преподавател по психология в СОУ "В. Левски"- гр. Димитровград. Работи с деца и ученици от 1 до 12 кл. Провежда психотерапевтично лечение по методиката на позитивната фамилна психотерапия на Песешкиян и други методи за диагностика и лечение. Член на дружеството на психолозите в България. Понастоящем живее и работи с деца в Лондон. Майка на две деца.

Вероника Иванова:
Завършила е психология в СУ "Климент Охридски"- гр.София и магистратура по клинична и консултативна психология. Училищен психолог, гр. Варна. Автор на публикации в специализирани издания. Член на Дружеството на психолозите в България. Майка на едно дете.Дорина Василева:
Магистър по Психология - специалност: клинична консултативна психология, социална психология. Магистър по Българска филология, журналистика. Дълъг период от време консултант на в-к "Доктор" и сп."9 месеца". Лечебна педагогика, основана на Валдорфски принципи и антропософска социална терапия /2007-2010/. Психологическа астрология /основана на теорията на К.Г Юнг/. Автор на "Звездни криле"- философска лирика и "Да се помолим"- детски молитви. Арт-терапевтична дейност свързана с музика /специалност "пиано" в СМУ - гр.Варна/, рисуване, алтернативни форми на диагностициране и терапия при различни проблеми при деца в норма, деца със специални нужди, възрастни хора с психологически и психически проблеми. Групова и индивидуална работа.Частна практика: "Изис-София"- антропософски път за здравословен живот, София. Майка на две момчета.


Светлана Серафимова:
Бакалавър по „Психология” от ВСУ "Черноризец Храбър" и Магистър по „Консултативна психология” от ПУ "Паисий Хилендарски" и по „Психология на личността” от Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Майка на едно дете.


Атанас Петров: Завършил е психология във ВСУ, магистратура по социална психология във ВТУ и следдипломна квалификация по приложна психология и психотерапия в МУ Пловдив. От 2003 година работи като психолог, занимаващ се предимно с деца и юноши вкл. лишени от родителски грижи, обществен възпитател, доброволец за работа със зависими.

Лекари:

д-р Димитър Димов: Специалист по детски болести. Завършил Ленинградския Педиатрически Медицински Институт, Русия. Специализирал е в клиниката по Детски болести към Пловдивски Медицински Университет. Работи като лекар -педиатър в Детско отделение на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски", гр. Кърджали и Медицински Център "Авицена". Председател на Педиатричното Дружество- клон Кърджали на Българската Педиатрична Асоциация.д-р Емил Бъчваров: Завършил медицина през 1987 г. във Висш медицински институт- гр. Пловдив. От 1991 г. има призната специалност "Съдебна медицина". От 1996 г. работи като съдебен лекар във Висш медицински институт- Ст. Загора. От 1999 г. е началник отделение "Съдебна медицина" в Университетска болница- Ст. Загора. Автор и съавтор е на над 25 научни публикации в страната и чужбина.д-р Валерия Евтимова: Дипломиран лекар с призната специалност по детски болести. Занимава се с алтернативна медицина. Завършила е курсове по мануална терапия, акупресура и биомеханична стимулация по метода на руския професор Назаров. Автор на книгите: "Комплеметарна медицина", "Пътуване в човешки светове", "ДНК и енергиите", "Модерна юношеска психология", "Галактическа криза", "Приложение на радиестезията в медицината", "Нетрадиционна психотерапия", "Висша медицина", "Храни и невероятности" I и II том и др. Медицински център „Квантова сила”- гр. Пловдив.


д-р Камен Цветанов: Завършил Медицинска Академия- София, дипломиран стоматолог- ортодонт. Специализирал в лечението на зъбни деформации, поставяне на брекети и апарати, гр. София.

д-р Илия Тодоров
: Завършил Медицински Университет- Пловдив, специалност- стоматология. Стоматолог във ІІ- ра поликлиника- гр. Хасково.

Доц. д-р П. Токов
, дм: Специалист- хирург, н-к. отделение в Клиника по обща и чернодробно- панкреатична хирургия на УМБАЛ "Александровска", преподавател по хирургия в МУ- София.

д-р Пламен Митев
: Специалист- сърдечен хирург, гл.ас. в Национална кардиологична болница- гр. София и медицински управител на Медицински център "Детско здраве"- гр. София. Завършил е медицина в Медицински факултет „И.П.Павлов”- град Пловдив. Следдипломно обучение: обща хирургия, сърдечна хирургия, детска сърдечна хирургия и здравен мениджмънт.

д-р Бурян Киров
: Завършил медицина във Висш Медицински Институт- гр. Пловдив, специалности- обща и съдова хирургия. Член на: Български Лекарски Съюз, Българско Общество по Съдова Хирургия, Европейско Общество по Съдова Хирургия, Американски Колеж по Ангилогия. Съдов хирург, УМБАЛ "Св.Георги"-гр. Пловдив.

Диетолог:

Гергана Кирилова:
Завършила е Медицински Институт- гр. Хасково. Специалност- кърмаческо и детско хранене. Специалист- диетолог. Супервайзор на Aloe Vera- Хранителни добавки и козметика, гр. Хасково.


Логопед:

Ваня Цонева: Логопед и ресурсен учител. Дългогодишен опит при диагностика, терапия и образователна оценка на деца и ученици с езиково-говорни и специални образователни потребности. Терапия на говор, четене и писане, гр. Хасково.

Юристи:

Мария Шаркова:
Завършила право в ПУ, юрист, гр. Пловдив.
Георги Петков:
Завършил право в ПУ, следовател, гр. Хасково.
Гергана Гозанска: Завършила Югозападен Университет “Неофит Рилски”– гр. Благоевград. Специалност- “Право”. ОКС- „Магистър”. Докторант към катедра “Международно право и международни отношения” в Правно- исторически факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, за разработване на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “Доктор”. Тема – “Международноправен статус на детето. Специфични проблеми свързани с правния статус на детето”. Юрисконсулт „Международен панаир Пловдив” АД- гр.Пловдив.
Мартин Апостолов: Завършил е право през 1993 год., от 1994 до 2004 год. е работил като юрисконсулт в различни банки, а от 2004 год. като адвокат в София. Женен, с 3 деца.
Ростислава Жекова: Адвокат, гр. Хасково.

Социален работник:

Десислава Тенева:
Социален работник, Магистър по Социални дейности, Специалност- Социална работа с деца и юноши. Завършила е СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика. Създател и администратор на Национален Форум "Осиновяване" , гр. Бургас.
Модератор, уебдизайн и реклама:

Вили Йорданов:
Педагог и компютърен специалист.


Наши приятели:


Йорданка Енева:
Главен асистент преподавател в Софийски Университет,
магистър по логопедия и психология.

Божидар Събев:
Журналист и кореспондент на в-к "Труд”.


Гергана Барабонкова:
Архитект, преподавател в Архитектурния колеж в Бостън, САЩ.
Участвала в много благотворителни инициативи и помогнала на много деца нуждаещи се от лечение в чужбина.


Весела Георгиева:
Стажант- репортер и доброволец.
Възпитаник на ПМГ- гр. Хасково.
Още приятели и съмишленици:
Дарина Димитрова: Филолог, гр. Хасково. Завършила е Българска филология и магистратура по Антропология и филология в СУ "Св.Климент Охридски". Има специализация по Социална педагогика и сертификат по психолигия, детска психология, дидактика, философия, културна и визуална антропология, социология, педагогика, основи на правото.
Веселина Божилова
- Председател на Сдружение "Майки срещу дрогата"- Пловдив.
Инициатива "Спаси, дари на... "- http://save-darina.org
Красимира Попова- клиничен социален консултант "Без насилие"
Светла Табакова: Завършила е публична администрация в ПУ "П.Хилендарски", доброволец, гр. Хасково.
Деляна Пейкова- Педагог, завършила е ПУ" П.Хилендарски", спец.- начална и предучилищна педагогика с английски език, гр. Хасково .
Татяна Славчева- Музикален педагог, гр. Хасково.
Снежана Михайлова- Учител, гр. Хасково.
Катя Господинова- Социален работник, гр. Хасково.
Галина Николова- Психолог, гр. Хасково.

Проф. д-р Бранков- Лекар, зав. секция по детска хирургия МБАЛСМ "Н.И.Пирогов"- София.
Красимира Дамянова- Психолог, педагогически съветник, гр. Хасково
Театър за деца "Дани и Деси", гр.Хасково
Елена Илиева- народна певица
Божидар Илиев- дарител, доброволец, Н.Искър
Жасмина Николова- дарител, доброволец, София
Свобода Киримова- дарител, доброволец, Хасково
Венета Велчева- доброволец, София
Мая Иванова- дарител, Хасково
Веселина Келемджиева- доброволец и дарител, Хасково
Марияна Димитрова- педагог, приятел и дарител, Хасково
д-р Валя Станчева- лекар, Хасково.
Милена Налбантова- хореограф на балет "Рона", Хасково
ФБ групи "Сърцето на доброто", "Хасковски деца", "За без пари"

ЕТв
ДМСГД- Хасково
и други.
Видео за НФМД: Тук

Уебдизайн: Welmar Web Design
Автор, администратор, гл. редактор, собственост и поддръжка на сайта: М.Чомпалова

Сайтът е със социална насоченост, свободен достъп и се разпространява безплатно.

Част от екипа на НФМД 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Стволовите клетки
Стволовите клетки Нови проучваня за ролята на стволовите клетки Преди около 20 години ...
Още  ]
Физическо развитие на бебето
Физическо развитие на бебето Раждане /0 - 2 месеца/ Главата на бебето пада, ако не я държ...
Още  ]
За първи път 3- годишно момиченце празну...
За първи път 3- годишно момиченце празнува своя рожден ден Дамският клуб на Национален фору...
Още  ]
Кога детето за първи път да посети офтал...
Зрението на пеленачето. Кога детето за първи път да посети офталмолог? Как да опазим здрави очите на...
Още  ]
Международен младежки фестивал "Музите"
Международен младежки фестивал "Музите" Сдружение „Музите” и Община С...
Още  ]
  Моето Дете